of 59162 LinkedIn

Discussieplatform voor burgers valt tegen en stopt

Gemeente Dordrecht stopt de samenwerking met Argu, een discussieplatform voor burgers over gemeentelijke zaken. De pilot, die van 1 april 2016 tot 1 april 2017 loopt, krijgt geen vervolg omdat er te weinig bezoekers en reacties binnenkomen. Het lijkt er daarbij op dat Argu voor Dordrecht niet genoeg toevoegt aan het al bestaande Bewonerspanel van de gemeente en Facebook.

Gemeente Dordrecht stopt de samenwerking met Argu, een discussieplatform voor burgers over gemeentelijke zaken. De pilot, die van 1 april 2016 tot 1 april 2017 loopt, krijgt geen vervolg omdat er te weinig bezoekers en reacties binnenkomen. 

Nieuwe digitale mogelijkheden

Met Argu wilde Dordrecht ervaring opdoen met nieuwe digitale mogelijkheden en onderzoeken welke meerwaarde deze hebben met inspraak, participatie, onderzoek en maatschappelijk debat. Via het platform werden bewoners opgeroepen om mee te denken met uitdagingen van de gemeente. De vragen gingen onder meer over hoe een omgeving aantrekkelijker kan worden gemaakt, op welke manier Dordrecht zichzelf beter kan onderscheiden en hoe mantelzorgers meer tijd kunnen krijgen voor zichzelf.


Onderwerpen zonder reacties

Het Argu-platform van Dordrecht kende 216 gebruikers en 24 onderwerpen. In totaal zijn er dan 60 ideeën geformuleerd. Het enthousiasme is daarbij wisselend. De bijdragen op het forum komen van bewoners, ambtenaren en raadsleden. Op enkele onderwerpen is door niemand gereageerd is, zoals de uitdaging: ‘Hoe kan de gemeente Dordrecht jongeren aan de stad blijven binden?’


Facebook en Twitter als betere alternatieven

Voordat de pilot begon werden er al kanttekeningen geplaats: zo werden de reguliere sociale media zoals Facebook en Twitter gezien als manieren om discussie te voeren. Dat het moeilijk zou worden om bezoek te genereren werd ook genoemd. De keuze voor een apart discussieplatform, los van de gemeentelijke website, lag hiermee niet direct voor de hand. Op basis van deze argumenten en ervaringen adviseren we om de pilot af te maken en deze te beëindigen op 1 april 2017’, zo stelt het college in het raadsvoorstel dat onlangs werd aangenomen. Ook gemeenten Hollands Kroon, Hoorn en Houten gebruiken Argu.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joep Meindertsma (mede oprichter Argu.co) op
Het is natuurlijk jammer dat we een klant verliezen, maar het is voor ons als Argu ook ontzettend leerzaam geweest. We hebben nu bij verschillende gemeenten heel diverse manieren gezien waarop e-democracy werd ingezet, met verschillende mate van succes.

Bij Dordrecht is er voor een vrij losse aanpak gekozen: een link delen op de website en social media en dan wachten tot de discussies komen. De promotie was beperkt en de discussies die er werden gevoerd hadden geen serieuze impact op de besluitvorming. Dat heeft er mogelijk voor gezorgd dat het aantal gebruikers bleef steken op 216.

Aan de andere kant zien we de gemeente Hollands Kroon, welke er voor heeft gekozen om belangrijke beslissingen te baseren op de input op Argu. Daar zien we dat meer dan 4400 mensen zich hebben geregistreerd, terwijl er aanzienlijk minder mensen wonen dan in Dordrecht. Zo heeft deze gemeente bijvoorbeeld haar inwoners gevraagd om mee te stemmen en discussie te voeren over de plaatsing van een AZC, heeft de gemeente een vrij besteedbaar budget via de Argu toegekend en hebben mensen gestemd over of er wel of niet een derde kliko moest komen.

De sleutel tot succesvolle digitale burgerparticipatie ligt in de onderwerpen die je er bespreekt en wat je doet met de input. Ik denk daarom de toekomst van digitale participatie een waar de besluitvorming van de gemeente en de inspraak van de burger samen komen. Ben het dan ook volledig eens met de reactie van H. Wiersema.
Door ReindeR Rustema (Beheerder/oprichter van Petities.nl) op
Bewust heb ik er in 2005 voor gekozen om geen discussie toe te staan op Petities.nl. Gebaseerd op kennis van online discussie in de jaren negentig. Je kan er een stukje tekst van een andere burger steunen (desgewenst zonder je naam publiek te tonen), maar je kan ook een betere/andere petitie beginnen. Zo mobiliseer je (veel) burgers, die je het formele antwoord terug kan mailen. Het probleem is nu nog om burgers te overtuigen dat een fysieke overhandiging echt nuttig is: ga even kennismaken met de raad, ga handen schudden met de volksvertegenwoordigers. Ga hun vragen beantwoorden en krijg informatie van ze over de kwestie. Als het me lukt om ze zover te krijgen vinden ze het doorgaans toch wel nuttig, leerzaam en soms zelfs effectief. Brug slaan tussen online en offline, dat is de uitdaging. Ook is het goed als een overheid niet zelf een petitiesite heeft. Het is iets van burgers, tussen burgers. Tot aan de overhandiging.
Door doeterniettoe (-) op
@van Klaveren:
Waanzin. Dit experiment laat zien dat 'het volk' niet geïnteresseerd is in allerlei overheidszaken. Iets dat wetenschappelijk onderzoek ook aantoont.
Het komt alleen niet overeen met wat allerlei populisten willen omdat het hun persoonlijke machtsdoelen niet ondersteunt, dus gaan ze daarover krijsen.
Door Leonie op
Ik vraag me af wat de verwachtingen van tevoren waren? Als burger verwacht ik in deze digitale tijd dat ik op een laagdrempelige manier kan meedenken, via internet. En dat wil ik niet via Facebook/Twitter doen, want die kanalen zijn daar niet geschikt voor. Bovendien heeft lang niet iedereen een Facebook/Twitter-account en je kunt mensen daar ook niet toe dwingen in verband met de manier waarop deze bedrijven omgaan met de gegevens van hun gebruikers.
Verder hangt veel af van de onderwerpskeuze, de inzet van de gemeente en de communicatiestrategie.
Erg spijtig dat het in dit geval, naar maatstaf van het college 'geen succes' was, maar laten we niet ineens met z'n allen deze manier van participatie diskwalificeren. Het kan juist de bestaande offline participatie op een goede manier versterken.
Door Karel van Klaveren op
Duidelijk signaal. Nu gelijk a.u.b. ook kappen met allerlei die bedenksels die ontwikkeld worden onder de naam Code Oranje. Dat is een speeltje van (vooral PvdA) burgemeesters die hun plek op het pluche in gevaar zien komen. Laten we liever de democratie zoals wij die nu kennen, serieus nemen. Dus: neem de uitslag van een referendum serieus (Oekraïne). Accepteer een democratisch gekozen staatshoofd (Trump). En stop met prietpraat over uitroepen Republiek (D66).
Door H. Wiersma (gepens.) op
De participatierol van de burger zou al zeer worden verbeterd door via een website::
a. inspraak te bieden op het jaarlijkse gemeentelijke investeringsprogramma.
b. een gemakkelijke mogelijkheid te bieden om ideeën en suggesties te doen over gemeentelijke zaken.
c. het op een gemakkelijke wijze openbaar stellen van gemeentelijke stukken (openbare b&w-besluiten, raadsvoorstellen, rapporten e.d.).
Er ligt nog een wereld open voor (sommige)
gemeentelijke voorlichters.