of 62284 LinkedIn

Digitale Steden Agenda krijgt handen en voeten

Een dertigtal grote steden in Nederland gaan samenwerken met bedrijfsleven en onderwijs om maatschappelijke uitdagingen innovatief op te lossen met ICT-middelen.

Een dertigtal grote steden in Nederland gaan samenwerken met bedrijfsleven en onderwijs om maatschappelijke uitdagingen innovatief op te lossen met ICT-middelen. 

1 Miljoen
Voor de uitvoering van het daartoe opgestelde convenant 'Smarter Cities heeft minister Kamp een miljoen euro ter beschikking gesteld. Het convenant, dat voortborduurt op de Digitale Steden Agenda, werd afgelopen week getekend door Kamp en vertegenwoordigers van Stedenlink, de G4 en G32. Bijna alle grotere steden hebben deelname toegezegd, maar acht steden zijn als 'trekkers' aangewezen voor één van de specifieke thema's. Hun vernieuwende oplossingen zullen zo breed mogelijk worden verspreid. De 1 miljoen die Kamp heeft toegezegd is uiteraard niet veel, maar het convenant stelt dan ook dat 'de primaire fundingsvraag voor infrastructurele en dienstenprojecten ligt bij de projecteigenaren.' EZ wil wel helpen met onder andere een expertmeeting. 


Andere aanpak

"Willen we komen tot echte vernieuwing in de steden, dan zullen we een andere aanpak moeten volgen", aldus Marijke van Hees, dossierhouder van de Digitale Steden Agenda (DSA) binnen de G32 en wethouder in Enschede. "Het gaat om samenwerken in co-creatie, kennisdelen, open innovatie met slimme inzet van ICT, en bereidheid tot het delen en overnemen van elkaars resultaten." Versnelling op dit gebied is volgens har nodig. Het convenant heeft een looptijd tot eind 2014.

Acht thema's
De thema's liggen op het gebied van vestigingsklimaat voor bedrijven, gezondheidszorg op afstand, onderwijs, duurzaamheid, burgerparticipatie, veiligheid, regeldruk, kennisdeling en 'open networks'. Het thema De Veilige Stad (terkkende stad: Den Haag) behelst bjvoorbeeld het slim bewaken van bedrijventerreinen met camera's, het beter gebruik maken van open datasets, het voorkomen van dekkingsproblemen van telecommiddelen bij grote evenementen en massabijeenkomsten, en cybersecurity rond gemeentelijke systemen. 'Groene stad' Amersfoort trekt de activiteiten op het gebied van duurzame energie en duurzamen mobiliteitsoplossingen. Voor elk thema is een aantal resultaatafspraken gemaakt

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door André Plat (interim informatiemanager) op
hoe mooi zou het zijn als we die resultaat afspraken ergens zouden kunnen 'vinden', en als hier een uitnodiging bij zou zitten op deze 'open space' om hier indien relevant een bijdrage aan te (kunnen) leveren
Door Easymoney (Financië) op
De befaamde samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het leuke is dat het rendement op dit soort uitgaven nooit bewezen kan worden.
Hoe vaak heb ik dit soort plannen gelezen? Heel vaak. Ik zie meer als een periodiek terugkerende gebeurtenis. Als ik het lees, ach, het is weer zover. En het resultaat is altijd discutabel.
Een zeer recent artikel in Z24 geeft aan dat er 2 miljard consumenten erbij komen. Dit zijn allemaal burgers/consumenten die electronica willen hebben.
Als straks de ICT 'top'sector niet meer in de problemen zit, ga nu niet denken dat dit ook maar enigszins te maken heeft met de zeer kleine samenwerkingsverbandje in nederland, maar met de groei van het aantal consumenten.
Ik kan wel begrijpen dat de overheid graag wil helpen, de politici voelen zich misschien een klein beetje verantwoordelijk voor het leegzuigen van de beurs van de bedrijven. Vergeet niet, de overheid in NL is heeeeel groot. En zij heeft heeeel veeeel geld nodig.