of 59250 LinkedIn

Digitaal 2017 op koers

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Dus ’s avonds na het werk makkelijk en snel vanaf de bank die gewenste parkeervergunning voor je nieuwe auto aanvragen of een terrasvergunning voor je café. En dat allemaal met een eenmalige gegevensuitvraag. De overheid biedt een integrale dienstverlening. Het maakt niet uit bij welke overheidsorganisatie je als eerste aanklopt.

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Dus ’s avonds na het werk makkelijk en snel vanaf de bank die gewenste parkeervergunning voor je nieuwe auto aanvragen of een terrasvergunning voor je café. En dat allemaal met een eenmalige gegevensuitvraag. De overheid biedt een integrale dienstverlening. Het maakt niet uit bij welke overheidsorganisatie je als eerste aanklopt.

Dat is althans de ideale digitale wereld die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) voor ogen staat. Volgend jaar moet dit allemaal al zijn gerealiseerd, zo is te lezen in het programma Digitaal 2017. Net voor de kerst stuurde hij de voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Volgens deze rapportage kan inmiddels 66 procent van de diensten van de overheid digitaal worden afgenomen. De tevredenheid over de overheidsdienstverlening is weliswaar iets gestegen, maar houdt nog niet echt over: van een 6,8 in 2013 naar een 6,9 in 2015. Er is steeds meer digitaal beschikbaar, maar het creëren van meerwaarde door combinaties van digitale dienstverlening blijft nog achter.

Nederland is een van de voorlopers in Europa op het gebied van digitale dienstverlening, al zouden de ict-schandalen bij de overheid soms anders doen vermoeden. Maar er is nog een hoop te doen. Veelal staat bestaande wetgeving nieuwe ontwikkelingen nog in de weg. Zo doen de meeste gemeenten bijvoorbeeld hun kennisgevingen en bekendmakingen nog via huis-aan-huisbladen.

Een wijziging in de Bekendmakingenwet gaat ervoor zorgen dat dit ook via elektronische weg mogelijk wordt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik Bouwer (Journalist) op
Op koers? Onzin, als je kijkt naar de rapportages en de waarschuwingen van rijks CIO en digicommissaris. Er is, zoals Plasterk aangeeft, extra inspanning nodig. Belangrijkste is dat de doelstelling is bijgesteld. Lees meer op http://www.klantcontact.nl/kabinet-slikt-ambitie …
Door Eric (burger) op
Gelukkig doet mijn gemeente nog niet geheimzinnig en zet de kennisgevingen en bekendmakingen nog netjes in huis-aan-huisbladen. Geen idee overigens of ze ze ook digitaal ergens publiceren.
Door Noor op
Zoals Huib omschrijft is de dienstverlening per "digitale weg" tijd- en zenuwslopend. Dat zenuwslopend zal op gegeven moment wel ophouden wanneer alles via de digitale weg geregeld wordt. We zitten dan allemaal de hele dag lekker geestdodend naar dat scherm te turen omdat we het doel bereikt hebben (alles digitaal verwerken, afwerken, communiceren, etc). Het zal niet minder tijd gaan kosten. Want inderdaad Huib. Even op de fiets en met iemand persoonlijk bepaalde zaken regelen gaat nog altijd veel sneller. Maar goed. Dat is niet wat meneer Plasterk na wil streven.
Een voorbeeld dat aangeeft dat "digitaal" meer tijd kost is wanneer je bij de kassa betaald: doe je dat met je pas dan ben je meer tijd kwijt dan dat je contant betaald. Omdat heel Nederland gepusht wordt om met de betaalpas af te rekenen, ontstaan er dus rijen in de winkel. Dat kun je enigszins vergelijken met de digitale snelweg. Je komt uiteindelijk wel bij je doel maar de weg er naar toe neemt vele malen meer tijd in beslag.
Leve het digitale tijdperk.
Door P.J. Westerhof op
Die "ideale digitale wereld die ons voor ogen staat" is niet van minister Plasterk, die staat ons al ruim 20 jaar voor ogen. Om alleen maar het in 1996 (!) gestarte programma 'Overheidsloket 2000 (OL2000)' te noemen.

Hoe zit dat dan? Of probeert Plasterk hier de aandacht af te leiden?

Overigens betreft de 'Bekendmakingswet' (Staatsblad 1988;18) wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Conform art. 10a Bekendmakingswet worden deze reeds voor een ieder beschikbaar gesteld door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

De 'Wet elektronische bekendmaking (Staatsblad 2008;551) is per 1 juli 2009 in werking getreden. Deze wet wijzigde de Bekendmakingswet waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet formele status kreeg.
Op grond van de Wet elektronische bekendmaking *kunnen* gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hun algemeen verbindende voorschriften in het vervolg op elektronische wijze bekendmaken. In het 'Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden' (Staatsblad 2008;553) wordt internet aangewezen als het elektronische medium waarop dat gebeurt.
Deze bevoegdheid is per 1 januari 2011 omgezet in een verplichting (Staatsblad 2010;743).
De publicatie van geconsolideerde teksten heeft echter niet het karakter van rechtsgeldige bekendmaking.

Conform art. 1 sub a van de 'Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden' (Staatscourant 2008;2422) dienen publicaties te worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005). Ténzij het publicaties betreft die persoonsgegevens bevatten waarbij het uit een oogpunt van privacybescherming ongewenst is dat deze door middel van een zoekmachine kunnen worden gevonden. Deze laatsten kunnen in afwijking van de eerste volzin van art. 1 sub a worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005).

"Veelal staat bestaande wetgeving nieuwe ontwikkelingen nog in de weg."
Lijkt mij dus niet, ingewikkeld is het niet. Het lijkt er meer op dat lagere overheden moeite hebben wetgeving én nieuwe ontwikkelingen te volgen. Zoals ook bij privacy, systeembeveiliging, WMO, etc. etc.
Is dat een kwestie van achterblijvende Governance & Compliance of van een verkeerde focus bij bestuurders?
Door Huib op
Dat lijkt me een mooi streven. Vooralsnog is er nog heel wat te doen. Zo probeerde ik recentelijk 'vanaf' de bank mijn parkeervergunning te regelen (gemeente Amsterdam). Dat bleek een onmogelijke klus. Aanvankelijk reageerde de website dat het "administratief niet mogelijk was om een mutatiedatum in de toekomst in te voeren". Ik kon het dus pas doen op de dag dat ik een andere auto kreeg en niet de vorige dag. Ik moest lachen om die opmerking: overheid en ICT is nu eenmaal geen gelukkig huwelijk gebleken. We leven in 2016 en er is bij de gemeente Amsterdam geen mutatiedatum in de toekomst mogelijk!

Enfin, toen probeerde ik het de dag zelf, en lukte het weer niet. Want de site vond dat mijn nieuwe kenteken niet bij mij hoorde, alhoewel het al een week op mijn naam stond. Dus kennelijk mag je niet '"in de toekomst" muteren, en maar raadplegen zij bestanden van meer dan een week oud.

Met stoom uit mijn oren dus maar op de fiets naar het Stadsdeelkantoor, alwaar ik snel en keurig geholpen werd. Dat wel, maar ik had die tocht liever niet heoven maken.