of 59082 LinkedIn

'Digikoppeling onvoldoende gebruikt'

Overheden die al of niet verplicht gebruik maken van de bouwstenen van de e-overheid, gebruiken vaak niet het juiste middel om hun systemen daarmee te koppelen. Dat kan in de toekomst veel geld kosten, stellen twee ICTU-deskundigen.
5 reacties
Overheden die al of niet verplicht gebruik maken van de bouwstenen van de e-overheid, gebruiken vaak niet het juiste middel om hun systemen daarmee te koppelen. Dat kan in de toekomst veel geld kosten, stellen twee ICTU-deskundigen.

Inpluggen
Voor de aansluiting op basisregistraties als de GBA (Gemeentlijke Basis Administratie), de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), Nieuw Handelsregister en nieuwe landelijke voorzieningen als het Omgevingsloket Online, de Verwijsindex Risicojongeren en MijnOverheid.nl, is een standaard-koppelvlak (interface) bedacht waarmee gemeenten en andere overheden hun eigen systemen zonder al te veel extra werk kunnen 'inpluggen': Digikoppeling (voorheen OverheidsServiceBus).

 

Waarde
Digikoppeling richt zich op interoperabiliteit tussen overheden en is een door het College Standaardisatie vastgestelde standaard. Alle basisregistraties gaan van deze koppelingsvorm uit. In het weekblad Automatisering Gids constateren Frank Terpstra en Bob van Os van ICTU (BZK/EZ) echter dat de keus voor Digikoppeling lang niet altijd wordt gemaakt door overheden, vaak omdat de waarde van de standaard voor het geheel aan e-overheidsprojecten niet wordt gezien door degenen die binnen één van die projecten actief zijn.

 

Extra kosten
Het gevolg is dat vaak systemen aan elkaar worden geknoopt zonder gebruik te maken van Digikoppeling, op een manier die op de korte termijn pragmatisch en efficiënt lijkt, maar op de langere termijn tot extra kosten leidt door een gebrek aan architectuurprincipes, de voorturende noodzaak tot investeringen en extra beheerlasten. Per koppeling zou er over een periode van 10 jaar gemiddeld 10.000 euro bespaard kunnen worden, zou uit onderzoek blijken. De baten voor de overheid als geheels zouden dan op 560 miljoen euro uitkomen. De beide deskundigen wijten de foutieve keuze vooral aan onbekendheid met de standaard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank Arts op
De investering is snel terugverdiend volgens mij. De 'Enable-U Digikoppeling' kost 2500 euro en wordt in 1 dag werkend opgeleverd voor de OLO (Omgevingsloket WABO) service van VROM. In de toekomst kun je daar ook de Digilevering (GOB) en Digilevering worden hiermee ondersteund. Dan ben je meteen klaar voor de toekomstige landelijke voorzieningen zoals LV-BAG, LV-NHR (nieuw handelsregister), mGBA, basisregistraties voor Inkomen en Onroerende zaken, enz. Je kunt het ook nog uitbreiden voor e-facturatie. Eigenlijke een generieke B2B service gateway.
Door De heren van der Molen en Terveer (Nuchtere burgers) op
Aangezien volgens (dezelfde) deskundigen software een levensduur heeft van maximaal 5 jaar zou dit betekenen dat de investering nimmer terug wordt verdiend. Los daarvan; wat kost het realiseren van dergelijke koppelingen daadwerkelijk (dus in de praktijk en niet volgens de offerte)? Kijkend naar de praktijk; wij vrezen!
Door Joost Wijnings (ICT Adviseur) op
Ik vind deze "het ligt aan de gebruikers" een opvallende conclusie. De (100.000+) gemeente waar ik op dit moment actief ben, bekend bij/met Frank Terpstra, is al een tijd met de koppeling bezig. Toch hebben we mede problemen door de wijze waarop er ondersteuning wordt geboden vanuit de voorzieningen zelf. Het is geen eenvoudige materie, hoewel de term 'standaard koppelvlak' dat wel doet vermoeden...

Overigens: Waarom is de Digikoppeling (overheidsservicebus) geen échte servicebus geworden, zodat men geen veelheid aan point-to-point verbindingen hoeft op te zetten? Ik had begrepen dat het kwam omdat niemand de verantwoordelijkheid voor een landelijke broker wilde dragen. Toen is het traject uitgemond in de set afspraken die het nu is...
Door Ad Gerrits (Informatiearchitect) op
Deels te wijten aan het niet op elkaar afgestemd opleveren van landelijke voorzieningen en Digikoppeling, maar ook vanwege de onduidelijkheid wanneer wat inzetbaar is.
Waar het goed werkt (wel een voorwaarde) is de snelste manier om het gebruik te verhogen om gebruik er van binnen de overheid verplicht te stellen. Iedereen snapt dat er een win/win mogelijk is.
Door Geert Wester (Informatieadviseur, pl BAG) op
Ik kan het mis hebben natuurlijk, maar ik meen begrepen te hebben dat Digikoppeling alleen de technische berichtlagen betreft, en ten tweede de LV-BAG nog geen levering via Digikoppeling uitvoert. Dus waarom loopt wie welke besparingen mis???