of 59130 LinkedIn

Digikompas moet waterschappen richting geven

De Unie van Waterschappen heeft het Digikompas met daarin vijf principes voor het maken van keuzes op het gebied van digitalisering deze zomer overhandigd aan digicommissaris Bas Eenhoorn. Met de hulp van digitalisering hopen waterschappen vele kansen te grijpen voor schoon, veilig en voldoende water.

De Unie van Waterschappen heeft het Digikompas met daarin vijf principes voor het maken van keuzes op het gebied van digitalisering deze zomer overhandigd aan digicommissaris Bas Eenhoorn. Met de hulp van digitalisering hopen waterschappen vele kansen te grijpen voor schoon, veilig en voldoende water.

Transparant en betrouwbaar
De vijf principes die het kompas vormen moeten ervoor zorgen voor goede richtinggeving bij beslissingen van waterschapsbestuurders in de toekomst op het gebied van digitalisering. Waterschappen moeten onder meer toegankelijk zijn voor hun omgeving. In de dienstverlening staan de wensen van de omgeving dan ook centraal. Er moet alert gereageerd worden, waarbij er geluisterd wordt naar de omgeving. Samenwerking behoort ook tot de principes, niet alleen bij het beheren van polders maar ook digitaal. Verder wordt er in het kompas ook gewezen op transparantie door open data en betrouwbaarheid, zoals oog hebben voor privacy en informatieveiligheid.

Bestuurders van dienst zijn 

In het Digikompas worden vragen beantwoord zoals: Wat geeft richting aan de digitale ontwikkelingen bij de waterschappen? Welke hoofdsporen zijn de overheden overeen gekomen op weg naar de i-samenleving? En hoe beïnvloeden deze het waterschapswerk? Toine Poppelaars, bestuurslid Unie van Waterschappen: 'Met deze visie hopen wij de bestuurders van dienst te zijn bij het maken van de keuzes op het gebied van de digitalisering en het hierop inrichten van hun waterschap.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.