of 62812 LinkedIn

Digicommissaris: 150 miljoen nodig voor digitaliseringsslag

De digitalisering van de Nederlandse overheid gaat te traag. Digicommissaris Bas Eenhoorn hoopt daarom vurig op een gezamenlijk financieringsarrangement van overheden en uitvoeringsorganisaties, waarmee een belangrijke ‘digitaliseringsslag’ gemaakt kan worden. Hiervoor is 150 miljoen nodig, zo vertelt hij in Binnenlands Bestuur.

De digitalisering van de Nederlandse overheid gaat te traag. Digicommissaris Bas Eenhoorn hoopt daarom vurig op een gezamenlijk financieringsarrangement van overheden en uitvoeringsorganisaties, waarmee een belangrijke ‘digitaliseringsslag’ gemaakt kan worden. Hiervoor is 150 miljoen nodig, zo vertelt hij in Binnenlands Bestuur.

Aanvulling: Op 6 en 7 april heeft er op onze website een bericht gestaan over het Digiprogramma 2016/2017 dat gebaseerd was op verouderde informatie. Ons actuele bericht over het nieuwe Digiprogramma vindt u hier.


Alle overheden in één mandje
Om de stagnatie van de huidige digitale infrastructuur te doorbreken is er geld nodig. ‘Het is niet gratis en het is ook nooit gratis geweest. ‘Ik schat in dat we in de orde van 150 miljoen euro nodig hebben om voorzieningen structureel te financieren. Het gaat om innovaties en doorontwikkeling van onder andere voorzieningen, maar ook het bevorderen van open data. We zijn dit momenteel in kaart aan het brengen.’ Om dat voor elkaar te krijgen moeten alle overheden en uitvoeringsorganisaties samen ‘in één mandje’ terechtkomen, bijvoorbeeld om  een gezamenlijk ‘revolving fund’ te vullen. In een dergelijk financieringsarrangement vloeien de opbrengsten terug in de kas en worden vervolgens aangewend voor nieuwe investeringen in digitale infrastructuur. Eenhoorn wil daarbij alle overheden en uitvoeringsorganisaties betrekken, dus ook lokale overheden. ‘Maar de VNG kan niet zomaar geld ter beschikking stellen en je kan ook niet eindeloos uit het gemeentefonds blijven putten. Daarom onderzoeken we nu hoe we op een geschikte manier voorfinanciering voor dit fonds kunnen organiseren’, aldus Eenhoorn.
 

De impact van technologie
Een voorbeeld van hoe er in digitalisering geïnvesteerd moet worden is voor Eenhoorn Wetterskip Fryslân: ‘Eén van de digitaal meest volwassen waterschappen in Nederland.  Ze gaan heel slim om met bestaande generieke beschikbare voorzieningen door die samen te brengen en door te ontwikkelen. Ze hebben zelf de kennis daarvoor in huis en dat is voor mij de belangrijkste les.’ Die kennis zou Eenhoorn graag bij alle lokale overheden terugzien. ‘We zijn nu veel te veel afhankelijk van de consultants, externe inhuur van kennis. Het evenwicht is hierin zoek. We moeten niet helemaal stoppen met externe inhuur, maar het is belangrijk om ook zelf over kennis te beschikken. Ik constateer dat dit er te weinig is, op alle niveaus. Ook bij leidinggevende managers. Als ik een burgemeester nu vraag: kun je mij uitleggen wat blockchain is, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren, terwijl de impact van deze nieuwe technologie enorm is. Eigenlijk zou iedere burgemeester moeten weten wat Blockchain is.’

Regering kan leren van lokale overheden
Om digitalisering van de gehele overheid meer vaart te geven roept Eenhoorn al een tijd op tot de aanstelling van een minister van informatievoorziening, in de volksmond ook wel minister van ICT genoemd, die doorzettingsmacht heeft over rijksbrede projecten ten behoeve van digitalisering. Op lokaal niveau ligt dat wat hem betreft iets anders. ‘Er is een principieel verschil tussen lokale overheid en rijksoverheid. Bij die laatste is er namelijk minder collegiaal bestuur. De autonomie van een minister op zijn eigen terrein is heel groot. Voor een wethouder geldt dat niet, die fungeert in een collegiaal bestuur waar gezamenlijk beslissingen worden genomen. Vrijwel iedere gemeente heeft een wethouder die gaat over informatiebeleid of ICT, die dus zaken bij zijn college kan inbrengen. Dat is voor een minister lastiger.’

Lees het volledige interview met de Digicommissaris deze week in Binnenlands Bestuur nummer 8.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
Wat nodig is voor de ict van de overheid is leiderschap, niet meer geld. Er is geld zat, alleen durft niemand de vraag te stellen waarom 350 gemeenten hun eigen hardware en software beheren. Noem nog eens een bedrijf waarbij 350 filialen die hun eigen ps's, software en wc papier aanschaffen. Nee wat nodig is is leiderschap, geen geld.
Door Eric ( burger) op
Het kan en moet efficienter en dus goedkoper daarom zijn er heel veel miljoenen extra nodig. Is dat blockchain?
Door henk eleveld (adviseur - interim-manager) op
Wee de gemeente met een burgemeester die je de
blockchain architectuur kan uitleggen...
Juist de focus op techniek stuurt verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren het verkeerde pad op en leidt tot gebrek aan betrokkenheid van de leiding.
En gebrek aan betrokkenheid van de leiding leidt tot onhelderheid over doelstellingen, vertraging en hogere kosten.
En dat weten we allemaal alweer heel lang..

PS Grappig dat we al wel weer weten wat het moet kosten, maar nog niet precies wat we willen doen. We'll never win a changing team.
Door P.J. Westerhof op
Het is al vaker geconstateerd dat ambtenaren weinig tot geen benul hebben van toepasselijke wet- en regelgeving.
Dat wordt vervolgens in het wetgevingsproces onvoldoende gecorrigeerd.
Geen kamerlid dat daar alert op is.

De 'Aanwijzingen voor de regelgeving' bepalen - Aanwijzing 162 e.v. - dat "Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, wordt in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht besteed aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht." Daar hoort óók budgettering bij.

Dus voor elk stuk beleid dat wordt voorgesteld dienen de consequenties en invulling van de daarbij vereiste IT-component in beeld gebracht te worden alvorens het beleid kan worden uitgevoerd. Is dat nou écht zo moeilijk? Of probeert men beleid te voeren op een koopje?
Zoals telkens weer 'Het is niet ingewikkeld, het wordt ingewikkeld gemáákt'.
Door Roeptoeter op
Dat krijg je evan als er mensen dit soort functies gaan bekleden zonder ervaring. Miljoentje meer of minder boeit dan ook niet meer.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Hoe en door wie wordt eigenlijk bepaald dat er sneller gedigitaliseerd moet worden door de overheden? Het lijkt erop dat digicommissaris Eenhoorn zich als bepaler opwerpt....als digicommissaris. Is dat niet als belanghebbende? Heeft dat niet iets van de slager die een uitspraak doet over meer vlees binnen een gezond voedselpatroon?
Vanuit wel perspectief beziet deze digicommissaris eigenlijk digitalisering en de ontwikkelingen die zich daarbij - versneld - moeten voordoen? Wordt er door deze commissaris geen acht geslagen op signalen betreffende digitalisering vanuit de samenleving, zoals bijvoorbeeld hetgeen door de Nationale ombudsman (opkomend voor burgers) is gezegd over de digitalisringsslag van de Belastingdienst?