of 60831 LinkedIn

Denktank: overheid moet naar de cloud

De overheid moet zijn ICT overbrengen naar 'de cloud', vindt de denktank Omega, die is samengesteld uit mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven.
18 reacties
De overheid moet zijn ICT overbrengen naar 'de cloud', vindt de denktank Omega, die is samengesteld uit mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven.

In het onder bewindslieden, fractieleden en ambtenaren verstuurde rapport Kruispunt van Wegen, dat door Digitaal is ingezien, pleit de groep voor het overschakelen op cloud computing – een geheel van gebundelde online voorzieningen die in de plaats moet komen van de huidige verkokerde ICT-systemen van overheidsorganisaties. Ook pleit Omega voor 'transitionele uitbesteding', die tot  meer samenwerking tussen de verschillende departementen moet leiden.

 

Miljard

Een investering van ongeveer 100 miljoen euro per jaar in de omzetting zou de ICT van de overheid in vier jaar tijd al een besparing van een miljard euro opleveren. Dat zou meteen kunnen worden geïnvesteerd in e-overheidsoplossingen, die op hun beurt weer forse besparingen opleveren, meent Omega.

 

Open

De denktank doet ook aanbevelingen op het gebied van de softwareindustrie en de glasvezelinfrastructuur in Nederland. Het gebruik van open source software moet worden gestimuleerd om de softwareindustrie in Nederland een boost te geven. De glasvezelinfrastructuur moet wettelijk worden ontkoppeld van de contentdistributie en de applicaties en de content zelf. Dat zou een toekomstvaster en concurrerender glasvezelnet opleveren, is de gedachte.

 

Banen

Ook voor onderwijs, financiering, transport, landbouw, handel en gezondheidszorg doet de denktank concrete voorstellen. In totaal zouden die voorstellen 300.000 nieuwe hoogwaardige banen kunnen opleveren en een economische impuls van 30 miljard euro. Overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven zouden daartoe krachtig moeten samenwerken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Iedereen vraagt waar die denktank zit. Het antwoord is eenvoudig: in de cloud, natuurlijk.

Net als grote delen van de Nederlandse overheid. Schimmen die rondwaren in bodemloze mist.

Af en toe klinkt er een hol getoeter: "Oh! Mega! Oh! Mega!" Dan heeft er weer een grote, hete luchtballon dit hoogzwevende schimmenrijk bereikt.

Ben het eens met de voorafgaande, sceptische reacties.
Door Edwin Auer (Adviseur RIV) op
Deze denktank kan zich beter opheffen. Heeft geen enkel besef wat er allemaal voor ICT aanwezig is bij overheid en geeft dan zo'n advies. Maar het klinkt natuurlijk lekker zo'n cloud oplossing.
Door Ad Gerrits op
Los van de inhoud, is het voor Digitaal Bestuur begrippen mager artikel. Via onderstaande link kan ik lezen dat het rapport nog niet online beschikbaar is, en discussiëren daarover nog weinig zinvol lijkt. Tip: volgende keer even wachten tot rapport ook te lezen is.
http://jog-log.blogspot.com/2010/12/meer-over-de-denktank-omega.html
Door Jos Smits (adviseur) op
Vreemd dat diverse media zo'n bericht plaatsen zonder achtergrond waarbij de denktank niet te achterhalen is. Zie ook (http://jog-log.blogspot.com/2010/12/meer-over-de-denktank-omega.html). Het geeft overigens te denken je denktank Omega te noemen: weerstand in de natuurkunde;-)
Door Chido Houbraken (Adviseur informatiebeheer) op
Beste redactie van Binnenlands Bestuur,

Het is al een paar keer gevraagd in de eerdere reacties op dit artikel, maar ik vraag het nog maar eens:
Wat is de bron van uw verhaal? Heeft u het rapport wel mogen inzien of baseert u zich op een persbericht? Weet u waar we meer info kunnen vinden over het rapport of de Omega-denktank? Graag een antwoord.
Door Ruud Leether op
Hoezo moet ? De overheid moet vooral maatschappelijk verstandige beslissingen nemen en een overhaaste overgang naar de cloud behoort daar niet toe. Noch de sterk wisselende ervaringen met de ICT markt, noch de vele onbeantwoorde vragen inzake privacy, geheimhouding en exitmogelijkheden, zouden zo'n snelle overstap rechtvaardigen. Bovendien is de cloud, net als andere SAAS diensten, de opmaat voor een verdere uitloop van eigen ICT kennis van de overheid en dat is precies wat de overheid niet zou moeten willen al was het maar om ICT prestaties van de markt op hun waarde te kunnen blijven beoordelen. Trouwens diezelfde 1 miljard aan besparingen kan volgens recent onderzoek van MarktCap ook worden bespaard indien ICT projecten voortaan binnen de afgesproken budgetten door de markt worden uitgevoerd. Zullen we daar dan mee beginnen ?
Door Peter Millenaar (jurist/projectleider GBA) op
Vraag aan 'denktank Omega': welk probleem moet worden opgelost? Het klinkt als ordinaire acquisitie. Als het probleem het uitwisselen van informatie is, dan ook op informatieniveau de problemen uit de weg ruimen. Cloud computing is dan nog lang niet aan de beurt, nog los van de bedenkingen die je over het gebruik ervan kan hebben. Of kom met een klinkende case waarbij CC de oplossing was voor een informatieprobleem, niet zijnde een beheers- of opslagprobleem.
Door Steven Stobbe op
Wat ik mij bij het lezen van dit bericht afvraag is waar ik meer informatie kan vinden over die 'denktank' genaamd Omega. Vreemd dat daar geen website over is met achtergrondinformatie en rapporten. Althans, ik kan die niet vinden.

Nu klinkt het een beetje als 'wij van wc-eend adviseren...'. Erg jammer! De cloud is namelijk verre van een oplossing voor problemen, het is absoluut geen wondermiddel. Het is een andere wijze van gebruik van ICT-middelen. Of dit de goede keuze is voor overheden met al hun zeer privacy-gevoelige informatie durf ik te betwijfelen.
Door Rutger Suir (archiefinspecteur) op
en, kan iemand me vertellen wie er in de denktank zitten; door wie gefinancierd; en met welke onderzoeksvragen op pad gestuurd? Vooralsnog leidt het roepen van allerlei containerbegrippen niet direct naar oplossingen
Door Marcel Duffhuis (ICT adviseur) op
Het is goed om een stip aan de horizon te zetten. Zolang als gemeenten nog zelf mogen beslissen blijft het een stip aan de horizon.
Met KING en de GEMMA architectuur achter de hand is het overigens wel mogelijk om binnen enkele jaren vanuit een OverheidsCloud te kunnen werken.