of 65101 LinkedIn

Datalek gemeente treft 500 Assenaren

Een ambtenaar van de gemeente Assen heeft per ongeluk gezorgd voor een datalek met ruim 500 gedupeerden. De medewerker van de dienst Toezicht en Handhaving stuurde een Excel-bestand met de gegevens van mensen met een lopende of verlopen gebiedsontzegging naar een onbekend mailadres, meldt ict-vakblad AG Connect.

Een ambtenaar van de gemeente Assen heeft per ongeluk gezorgd voor een datalek met ruim 500 gedupeerden. De medewerker van de dienst Toezicht en Handhaving stuurde een Excel-bestand met de gegevens van mensen met een lopende of verlopen gebiedsontzegging naar een onbekend mailadres, meldt ict-vakblad AG Connect.

Gegevens niet verwijderd

Het college van burgemeester en wethouders van Assen maakte het datalek bekend in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft meerdere keren contact geprobeerd te leggen met de ontvanger van de mail om de gegevens te laten verwijderen, maar dat bleef tot nu toe zonder resultaat. Daarom gaat de gemeente Assen er nu van uit dat de gegevens niet zijn verwijderd. 


Risico op reputatieschade

De gemeente heeft melding gemaakt van het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en weet dat er een risico bestaat op 'reputatieschade voor de betrokkenen wanneer deze gegevens bij kennissen of werkgevers terechtkomen'. Ook zijn de gedupeerden zelf al op de hoogte gesteld van het datalek middels een aangetekende brief. In deze brief stelt de gemeente Assen dat er geen reden is om aan te nemen dat de gegevens op dit moment worden misbruikt. De gemeente stelt dat de oorzaak van het incident ligt bij een menselijke fout, 'zoals bij veel datalekken het geval is', en wil verder in blijven zetten op bewustwording om toekomstige gevallen te voorkomen. 

 

Menselijke fout

Laatst ging het ook al mis met een mailing vol gevoelige informatie in de Bollenstreek. Daar lagen de gegevens van ongeveer driehonderd mensen met een uitkering op straat. De sociale dienst had zijn cliënten een algemene mail gestuurd, maar hierin stonden ook de gegevens van andere cliënten met een uitkering. Ook de ISD Bolllenstreek noemde het datalek een menselijke fout, en weet niet hoeveel ontvangers de mail al ontvingen voordat deze werd ingetrokken. De Autoriteit Persoonsgegevens is van het lek op de hoogte.

 

Bron: AG Connect

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Koll op
Leve de digitalisering.
Het is een verschrikkelijk nietsontziende effieicy tgereedschap