of 59082 LinkedIn

Cramer stelt invoering Wabo uit

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2010 ingevoerd. Dit heeft minister Cramer (Vrom, PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
5 reacties
De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2010 ingevoerd. Dit heeft minister Cramer (Vrom, PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Software
Reden voor het uitstel is het feit dat de benodigde ict pas eind dit jaar gereed is. Gemeenten en provincies moeten daarna eerst kunnen oefenen met de nieuwe software.

 

Vergunningvrij bouwen
Verder is het wetgevingstraject nog niet afgerond. De Eerste Kamer heeft onder meer nog twijfels bij de verruiming van de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen in tuinen en op achtererven.

 

Akkoord
Als de Eerste Kamer akkoord is gegaan met het bij de Wabo horende Besluit Omgevingsrecht, moet nog advies worden ingewonnen bij de Raad van State. Pas daarna volgt publicatie in het Staatsblad. Nog eens drie maanden later wordt de wet daadwerkelijk van kracht. De beoogde invoeringsdatum van de wet was tot gisteren 1 januari 2010.

 

Meer tijd
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het eens met het uitstel. ‘Gemeenten zijn goed op weg met de voorbereidingen van de Wabo, maar kunnen deze pas afronden als de wet- en regelgeving vaststaat. Door het uitstel van de Wabo hebben gemeenten meer tijd om de laatste praktische aanpassingen te doen en personeel op te leiden’, aldus de gemeentekoepel in een reactie.

Lees hier de brief van minister Cramer aan de Tweede Kamer.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cees Fisser (medewerker Communicatie) op
Waterschappen vergeten in digitaal loket Omgevingsvergunning online!

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer staat dat VNG & IPO de gelegenheid krijgen om het Omgevingsloket online te testen. Hierbij wordt kennelijk (nog steeds) vergeten dat een goede werking van de ‘vragenboom’ en het digitale loket óók van wezenlijk belang is voor de waterschappen. Als in de vragenboom geen gelegenheid is om aan te geven dat men wil “bouwen op 25 meter afstand van oppervlaktewater of een waterkering (dijk/kademuur)” zullen aanvragers er nooit op gewezen worden dat zij naast een Wabo-vergunning OOK een Watervergunning nodig hebben. Aanvragers worden onvolledig geïnformeerd en het bouwproces wordt onnodig vertraagd. Daarnaast, en niet onbelangrijk, kan de veiligheid in het geding komen als in of bij watergangen of waterkeringen gegraven wordt.
Sinds december 2008 probeer ik dit onder de aandacht te brengen bij de ontwerpers van OLO (voorheen LVO); tot nu toe tevergeefs!
Door h. j. alkema (projectadviseur) op
Waarom lijkt ICT de bottleneck te zijn van veel overheidsprojecten? Elk automatiseringsbureau kan toch een team van programmeurs leveren die alles inkloppen wat je wilt?
Het probleem zit volgens mij in de laatste drie woorden van de vorige zin: Wat wil je? Wat wil de overheid?
Wanneer er geen duidelijkheid en eensgezindheid is over de scope van de automatisering en over de gewenste functionaliteit, valt er geen applicatie te bouwen waar iedereen mee uit de voeten kan.
Polderen is goed, maar moet wel gevolgd worden door besluiten.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Ik ben blij dat men op rijksniveau zo keurig netjes alles op orde heeft.
't Waren toch de decentrale overheden die maar steeds niet voldoen aan de eisen die de ICT en de grote wetgevingsprojecten stellen? Of begrijp ik iets niet goed?

Goed dat er nog een EK is die mogelijk de samenhang met de Wet samenhangende besluiten ook nog eens goed kan bezien.
Want of de Wabo het nu is?
Door Bogers op
Ja ze gaat gewoon verder polderen , ze lees geen kranten zie dagblad Tubantia ???
Overschot aan bedrijventerreinen
maandag 28 september 2009 | ENSCHEDE - In Twente dreigt een overschot aan bedrijventerreinen te ontstaan met de omvang van zevenhonderd voetbalvelden (350 hectare). Tot 2020 hebben de veertien Twentse gemeenten samen 677 hectares bedrijventerreinen in de pijplijn. Deze planning is nog gebaseerd op historische cijfers die uitgaan van een jaarlijkse uitgifte van zestig tot zeventig hectare. „Maar sinds 2002 is er in deze regio al een trendbreuk zichtbaar”, aldus Theo Schouten, wethouder in Almelo en in het dagelijkse bestuur van de Regio Twente verantwoordelijk voor ruimtelijk beleid.
Door wouter jan bolkestein (interim manager/adviseur) op
Het openbaar bestuur en de invoering van grootschalige automatiseringsprojecten vormen samen geen gelukkige combinatie. En hoe nu verder? Ruim baan om verder te polderen!