of 59250 LinkedIn

CORV-aansluiting wordt voor veel gemeenten spannend

Gemeenten melden zich momenteel massaal - op het laatste moment - aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Lang niet alle gemeenten halen de deadline van 1 december.

Gemeenten melden zich momenteel massaal aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Maar het lijkt er op dat lang niet alle gemeenten de deadline van 1 december halen.

Geen garantie
CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Het is een veilig informatieknooppunt voor verschillende typen berichten die tussen het gemeentelijk domein en justitiële instellingen worden uitwisseld na 1 januari. Gemeenten moeten actie ondernemen om de verplichte aansluiting te realiseren, te beginnen met het insturen van het een aansluitformulier, waarvoor 1 december als deadline is gesteld. De Justitiële Informatiedienst (VenJ) heeft aangegeven dat als de aanvraag niet voor die datum is ingediend en gemeenten de hierna volgende werkzaamheden verrichten, ze niet kunnen garanderen dat de aansluiting op 1 januari is gerealiseerd.

Routering vaststellen
Gemeenten die zich aanmelden krijgen een login, waarmee ze online bij JustID kunnen aangeven waar berichten met betrekking tot jeugdbescherming en jeugdreclassering naartoe moeten worden gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld een eigen applicatie zijn van de gemeenten, maar ook een Veilig Thuis-organisatie of regionaal samenwerkingsverband. Vervolgens moet JustID die verbindingen maken en testen voor de gemeente.

Ruim de helft
Op dit moment heeft ruim de helft van de gemeenten de aanvraag ingediend, maar Bart Geerdink (als projectleider bij KING verantwoordelijk voor de aansluiting van gemeenten op CORV) denkt dat veel gemeenten er druk mee zijn. 'Het loopt heel gestaag op; ik denk dat we maandag ruim boven de 300 uitkomen.' Geerdink benadrukt daarbij dat de aanmeldvoorziening pas enkele weken openstaat. Voor de gemeenten die nog niet van zich hebben laten horen loopt er een 'actieplan'; ze worden gebeld of anderszins benaderd. 'Gemeenten moeten aangeven hoe ze gegevens en berichten gaan routeren, dus via welke instelling of vanuit welke gemeentelijke applicatie die berichten komen.'

Plan B
Het invullen van de voorziening van JustID heeft dus alleen zin als die gemeenten weten hoe ze die routering gaan regelen, bevestigt Geerdink. 'Je moet wel de beleidskeuzes hebben gemaakt.' Het zal dus spannend worden voor een aantal gemeenten. Datzelfde geldt voor de Veilig Thuis-organisaties (oftewel de AMHK's - Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). 'Eventuele plan-B-scenario's zijn in de maak. Waar de spanning vooral in zit is in het Verzoek tot Onderzoek en de Zorgmelding Jeugd van de politie. Als dat op 1 januari niet goed is geregeld komt een jeugdige mogelijk in het gedrang.' Aan de techniek zal het niet liggen, zegt Geerdink. 'Die is getest en werkt. Dat is bijvoorbeeld in Eindhoven en Boxtel al gebleken. Die gemeenten zijn al aangesloten op CORV.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan op
Vraagje: Als gemeenten netjes klaar zijn: is CORV zelf dan op 1 januari wel gebruiksklaar?
Door Bart Geerdink (Projectleider Beleidsinformatie Jeugd (KING)) op
Nog een maand en dan is het 1 januari 2015 en worden de jeugdzorgtaken overgedragen aan gemeenten. Om de continuïteit van zorg te waarborgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, waaronder de aansluiting op CORV. De ‘sense of urgency’ bij gemeenten is groot blijkt uit de aanmeldingen. Eerder deze week was mijn verwachting dat ruim 300 gemeenten zich aanstaande maandag zouden hebben gemeld bij JustID, maar inmiddels is de teller vrijdagmorgen al de 350 gepasseerd.

Het urgentiebesef bij gemeenten en de korte lijntjes met JustID, het ondersteuningsprogramma bij KING en andere partners bieden perspectief dat gemeenten ook de vervolgstappen spoedig zullen zetten. Ik heb als projectleider in ieder geval goede hoop.