of 63428 LinkedIn

Common Ground maakt gegevensknooppunt overbodig

Dataland beëindigt de activiteiten per 1 januari 2022. Het gemeentelijke samenwerkingsverband, dat zich richt op WOZ-, vastgoed- en geografische informatie, noemt als een van de redenen dat de ordening van informatie zich richting data-bij-de-bron beweegt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground. De VNG informeert de leden over de gevolgen.
© Shutterstock

Dataland beëindigt de activiteiten per 1 januari 2022. Het gemeentelijke samenwerkingsverband, dat zich richt op WOZ-, vastgoed- en geografische informatie, noemt als een van de redenen dat de ordening van informatie zich richting data-bij-de-bron beweegt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground. De VNG informeert de leden over de gevolgen.

Niet meer nodig

In plaats van dat elke gemeente op een eigen manier omgaat met informatie, wat de uitwisseling ervan moeilijk maakt, probeert Common Ground de informatieverziening te versimpelen. In plaats van gegevens op te slaan en te kopiëren, worden ze bij de bron opgehaald. ‘Daardoor is op termijn een separaat gemeentelijk gegevensknooppunt voor objectinformatie niet meer nodig’, schrijft Dataland.

 

Databeheer en data-uitwisseling

‘Bovendien is met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen de rol van DataLand als verstrekker van WOZ-waarden grotendeels vervallen.’ Het Kadaster en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nemen een groot deel van de activiteiten over. Het Kadaster gaat de komende jaren stappen zetten wat betreft databeheer en data-uitwisseling, dus de gegevensdiensten gaan daarheen, en het Gemeentelijk Geoberaad (GGB) komt bij de VNG terecht.

 

Vanuit de bron

In een brief informeert de VNG de leden over de gevolgen van de overname van het GGB-kennisplatform. Momenteel leveren gemeenten onderliggende gegevens (zoals informatie over het woningtype en aanwezige voorzieningen) aan DataLand om ze te ontsluiten voor andere gebruikers. Het Kadaster zal deze taak tijdelijk overnemen, maar op termijn is het de bedoeling om de gegevens op te nemen in een samenhangende objectenregistratie zodat ze, conform Common Ground, direct vanuit de bron opgevraagd kunnen worden.

 

Advies

De VNG adviseert om de toolbox te raadplegen en kennis te nemen van de ontwikkelingen in het geo-domein, om bij de verantwoordelijke afdelingen na te gaan of zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, om een overeenkomst met het Kadaster aan te gaan ter vervanging van de lopende overeenkomst met DataLand en om de ledenbrief onder de aandacht te brengen bij de betrokken medewerkers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roland van de Boel (Adviseur) op
De titel is wel erg kort door de bocht....
Het verplaatsen van een gegevensset, die niet in een basisregistratie is opgenomen, van het gegevensknooppunt (bij DataLand) naar een ander (bij het Kadaster, nieuw te realiseren) verandert niet veel aan de situatie. Het lonkend perspectief van een samenhangende objectregistratie is mooi! Op dat moment kan een situatie ontstaan dat data op 1 plek (zonder kopieën) is te bevragen. Dan moet er wel op 1 plek gemuteerd worden. Zover is het nog lang niet.
Tot die tijd hebben we echt nog knooppunten nodig (zoals ook de meeste Basisregistraties als knooppunt zijn te beschouwen); dit zijn feitelijk ook geconsolideerde kopieën van gegevens bij bronhouders.