of 61869 LinkedIn

'Centraliseren verlaagt niet per se de overhead'

Overheadfuncties bij de overheid kunnen beter ingericht worden om de bedrijfsvoering te verbeteren, maar centralisatie van overheidstaken leidt niet automatisch tot schaalvoordelen in die overhead, behalve als het om ICT gaat. Dat is de strekking van het proefschrift waarop Mark Huijben onlangs promoveerde aan de RUG.
4 reacties
Overheadfuncties bij de overheid kunnen beter ingericht worden om de bedrijfsvoering te verbeteren, maar centralisatie van overheidstaken leidt niet automatisch tot schaalvoordelen in die overhead, behalve als het om ICT gaat. Dat is de strekking van het proefschrift waarop Mark Huijben onlangs promoveerde aan de RUG.

41,9 Procent

De term overhead staat doorgaans voor leidinggevende en ondersteunende functies in management, P&O, ICT, boekhouding, communicatie, juridische zaken en facilitair beheer. Huijben deed onderzoek naar dergelijke functies bij 1300 organisaties in de publieke sector en schat op basis van zijn onderzoek het percentage overhead bij de ministeries het hoogst in:  41,9 procent van het totaal aantal banen valt daaronder. Woningcorporaties (34,6 procent) en gemeenten (33,6 procent) scoren iets lager. Zorg (13,2%), onderwijs (14,4%) en industrie (13,6%) zijn overduidelijk veel zuiniger met overheadfuncties.

 

Zichtbaarheid

Een hogere overhead leidt niet tot een hogere productiviteit, is Huijbens overtuiging. Het probleem bij grotere organisaties is vooral dat men daar geen zicht heeft op het totale aantal werknemers in overheadfuncties en wat ze precies doen, omdat ze verspreid zijn over de organisatie. Centralisatie zou dat zicht verbeteren en kostenverlagend kunnen werken, zoals bij de Raad voor de Kinderbescherming, waar vrijwel alle overheadfuncties zijn geconcentreerd in één centraal kantoor. 'Voordeel hiervan is dat de overhead goed zichtbaar is, wat tegendruk creëert en de overhead laag houdt. Het maakt een organisatie minder complex. Bij veel andere grote organisaties zijn de stafafdelingen vaak verspreid over de hele organisatie, waardoor ze niet goed zichtbaar zijn.'

 

Alleen ICT

Vanuit zijn onderzoeksresultaten zet Huijben vraagtekens bij de aangekondigde reorganisaties en bezuinigingen bij de Rijksoverheid. 'Ministeries zijn druk bezig met het inrichten van Rijksbrede 'shared service'-centra. Ik twijfel aan het effect daarvan, want schaalvergroting leidt niet tot schaalvoordelen in de overhead, met uitzondering van een beperkt aantal heel uitvoerende taken.' Slechts op een beperkt aantal gebieden – met name ICT  – zouden shared service centra bezuinigingsdoelstellingen dichterbij kunnen brengen. Centralisatie van overheadfuncties zou niet buiten, maar liever bínnen elk van de ministeries moeten gebeuren. De bezuinigingen op het onderwijs leiden door het al lage overheadpercentage aldaar waarschijnlijk tot kwaliteitsverlies.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een bezorgde analyticus (...) op
Met name maak ik me in de brede zin, zorgen over wat er nu binnen de overheid gaande is. Brede centralisatie van deze zogenaamde PIOFAH (en ik zal er vast eentje vergeten zijn) functies, waardoor zeker afbreuk zal worden gedaan op kwaliteit en klantgerichtheid. Goede arbeidskrachten die gemangeld worden door bar slecht management. Zogenaamde managers die, nadat zij hun verhoging veilig hebben gesteld, weer hun kunstje mogen doen ten koste van de uitvoerende laag. Het is bar en boos dat er zo weinig in de toplagen wordt geleerd, waardoor iedere keer weer onder moet reorganiseren. Nu weer 7200 functies naar 100?!?!?!? en daarmee wordt het duidelijker en verhogen we kwaliteit?!?!? om is dit gewoon de incompetentie van de managementlaag verhullen. 100 Functies waar nog nauwelijks iets in beschreven zal worden misschien, kan "men" tenminste de medewerker zo'n beetje alles laten doen en op alles bekritiseren?!?!!? Seen that, done that, poor choice, low quality!
Wanneer wordt kwaliteit gezien en hier iets mee gedaan. Je ooit afgevraagd waarom er bepaalde lagen maanden gemist kunnen worden en de arbeidslagen al na twee dagen door hun baas worden platgebeld?!?!? Incompetentie wordt binnen de orverheid nog steeds beloond. Kijk ook naar de : liever zij er last van dan ik-managers, die incompetente leidinggevenden belonen met een paar schalen meer elders!
Ik kan uren doorgaan en weet voldoende mogelijkheden voor bezuinigen, centraliseren is er echter geenszins een van!
Ik wens de toplaag veel wijsheid toe?!?!?
Ik wens de arbeidslaag veel sterkte toe!
Door Nico (zzp) op
Centraliseren of decentraliseren of iedere andere verandering leidt alleen tot een bezuiniging als je erop stuurt. Dit laatste vindt helaas (soms bewust) niet plaats.
Door Ruud Leether (Legal counsel bedrijfsvoering Justitie) op
Huijben heeft het gelijk aan zijn zijde. Efficiencyverbetering is (zie ook mijn artikel in de Automatiseringsgids van 5 maart 2010) niet perse hetzelfde als een betere dienstverlening. De rode lijn in uitvoeringsprogramma's als "De compacte Rijksdienst " is, anders dan een enkeling wil doen geloven, ook niet kwaliteitsverbetering maar bezuiniging. Dat dat op termijn wel eens een erg dure beslissing zou kunnen blijken, lijkt voor lief te worden genomen. En dat is, niet alleen voor hen die hun werk bij de overheid serieus nemen, buitengewoon jammer !
Door Ambtenaar op
Alle rijksambtenaren drinken koffie of thee. Allemaal lunchen ze. Ik stel voor om één ambtenarenkantine en één koffie-uitschenkpunt te hebben, bijvoorbeeld in het centrum van Den Haag. En één rijkstoiletblok