of 64231 LinkedIn

Centrale Haagse meldkamer (weer) vertraagd

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

De Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer heeft last van ‘een aantal onvoorziene omstandigheden’ die leiden tot vertraging. Het project voor deze meldkamer, die in Den Haag zou moeten zorgen voor snellere beveiligingsmaatregelen door systemen te koppelen, kreeg eerder van het Bureau ICT-toetsing  (BIT) stevige kritiek. Het BIT adviseerde zelfs om het hele project te heroverwegen. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) besloot door te zetten.

Besparen op personeel

Knops schrijft nu dat, na de doorstart, het project is overgegaan ‘van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase’. Het project wil een gemeenschappelijke meldkamer (kortweg GCMK) realiseren voor ten minste vier rijkskantoren. ‘Met één centrale meldkamer wil het project besparen op de inzet van beveiligingspersoneel’, schreef het BIT begin 2019. Daarnaast is het de bedoeling dat het ‘mogelijk wordt om veiligheidsvraagstukken gebiedsgericht aan te pakken’.

 

Ernstige problemen

Het BIT uitte in dat advies harde kritiek: ‘Het project GCMK is al geruime tijd in voorbereiding zonder iets op te leveren.’ In 2009 vond het eerste haalbaarheidsonderzoek plaats en in 2014 startte het project. ‘Wij vinden dat het project in ernstige problemen verkeert, om een aantal redenen. Er is onvoldoende onderbouwing van de noodzaak voor een GCMK. Daarnaast denken wij dat de kans groot is dat het project verder uitloopt in tijd en geld. Ten slotte vinden we de projectbesturing onnodig complex en niet effectief.’ Stoppen dus, tenzij de noodzaak ‘onomstotelijk wordt vastgesteld’.

 

Ander accent

Knops besloot het project voort te zetten, schreef hij in juni 2020. ‘Hierbij kies ik er voor dit te doen met een nadrukkelijk ander accent. De focus dient te liggen op het leveren van een bijdrage aan integrale gebiedsgerichte veiligheid en niet primair op kostenbesparing door schaalvergroting.’

 

Alle informatiestromen

Het zou, onder andere voor lokale overheden, één logisch aanspreekpunt moeten en ook het punt waar alle informatiestromen bij elkaar komen. ‘De vele demonstraties in het centrum van Den Haag vereisen een snellere uniforme respons voor het nemen van beveiligingsmaatregelen in plaats van maatregelen per rijkskantoor.’

 

Niet pandgebonden

En dat niet door panden te combineren, maar door de huidige gebouw- en beveiligingssystemen (bijvoorbeeld voor liften, toegang en parkeren) in de vier gebouwen te koppelen. ‘De huidige pandgebonden benadering maakt het verkrijgen van inzicht in en de coördinatie van de respons alsmede de eenheid van optreden bij calamiteiten en incidenten complex en tijdrovend.’

 

Voortdurende aandacht

Knops schrijft in zijn nieuwe brief over de voortgang van het project dat eind 2020 een beoordeling van het plan en de condities heeft plaatsgevonden. Daarbij werd gelet op de governance van het project, de belangen, het risicomanagement en het eigenaarschap. Uit de review ‘blijkt dat het project GCMK inmiddels een goede doorstart heeft gemaakt’, maar ook dat er ‘voortdurende aandacht dient te zijn voor de sturing op integraliteit en de samenwerking’.

 

Reparaties

Nu is er dus vertraging. Door werkzaamheden op de locatie zal de ruimte pas in september beschikbaar komen. Dan zullen er reparaties moeten worden uitgevoerd die enkele dagen of weken kunnen duren. Knops: ‘Als gevolg van de bovengenoemde, buiten het project GCMK gelegen, vertragingen, zullen in 2022 slechts twee rijksverzamelkantoren worden aangesloten op de GCMK. De overige twee rijksverzamelkantoren worden naar verwachting in 2023 aangesloten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.