of 58952 LinkedIn

'CBS krijgt mogelijk een rol bij gemeentelijke open data'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG denken erover om het CBS te betrekken bij het beschikbaar stellen van gemeentelijke open data. Onlangs zijn er gesprekken gevoerd tussen VNg en het ministerie waarin dit geopperd werd, zo bevestigt het CBS.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG willen mogelijk het CBS betrekken bij het beschikbaar stellen van gemeentelijke open data. Onlangs zijn er gesprekken gevoerd tussen de twee partijen waarin dit geopperd werd, zo bevestigt het CBS.

Ruwe data is nog geen informatie

De uitkomst van die gesprekken is nog niet bekend. Bij het Algemeen Overleg over het Actieplan Open Overheid van afgelopen woensdag werd duidelijk dat de Tweede Kamer een belangrijke meerwaarde ziet in het CBS bij het goed ontsluiten van overheidsinformatie. Gemeenten hebben nu veel ‘ruwe’ open data, maar er is een goede statistische bewerking nodig om deze informatief te maken. Die ontbreekt nu nog vaak.  
Momenteel ontsluit het CBS alleen de IV3-data van alle gemeenten, over de financiële verantwoording van gemeenten. Het CBS meldt aan Binnenlands Bestuur dat er momenteel gesprekken gaande zijn met het ministerie over nog in te richten dataknooppunten. Bij die gesprekken sluiten zich mogelijk nog organisaties als Kadaster, en de ministeries van EZ en VWS aan.

 

Meerwaarde CBS bij open data
Het CBS staat in principe welwillend tegenover een rol bij gemeentelijke open data. ‘Al zouden daaraan natuurlijk wel voorwaarden zitten’, zo vertelt een woordvoerder.’ ‘De meerwaarde voor de gemeente is dat CBS ervaring heeft met metadata, met privacybescherming en met het aanbieden van open data als service. De meerwaarde voor de gebruiker van open data zit in het feit dat er één dataset is waar alle gemeenten in zitten. Anders moeten er vierhonderd datasets geraadpleegd worden die mogelijk op andere manieren worden aangeboden.’
 

Gemeenten moeizaam met open data

Uit een inventarisatie van Open State Foundation (OSF) blijkt dat slechts één op twintig gemeenten open data sets heeft aangemeld bij het Rijksportaal data.overheid.nl. Van alle 1069 Nederlandse overheidsorganisaties zijn er van 89 datasets te vinden. Daarbij zijn slechts 21 gemeenten betrokken. Volgens OSF maakt het niet aanmelden van datasets het heel lastig om informatie te vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
Lijkt me goed als CBS hier een rol in vervult, betrouwbare partij. Maar het Rijk faciliteert ze in ieder geval niet (op CBS worden miljoenen bezuinigd). Op open data CBS staat echt wel meer dan alleen IV3 data.

OSF is gewoon ontzettend lui. Ga zelf even op zoek. Er zijn honderden open data portalen met overheidsinfo en er is helemaal geen afspraak over het het centraal publiceren van informatie op een of ander rijksportaal. Kijk bijv. even naar DUO (fantastische datasets, incl. per gemeente) of portalen individuele gemeenten. Die publiceren e.e.a. voor inwoners en bedrijven binnen hun grenzen. Niet voor OSF. En als je vergelijkingen wilt kijk je op KING of Statline.

Relevante Parlementaire Dossiers