of 60831 LinkedIn

CBP berispt korpsen om gegevensopslag

Opsporingsdiensten van regionale politiekorpsen en Koninklijke Marechaussee bekommeren zich onvoldoende over het bewaren van gevoelige persoonsgegevens.

Opsporingsdiensten van regionale politiekorpsen en Koninklijke Marechaussee bekommeren zich onvoldoende over het bewaren van gevoelige persoonsgegevens, blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Termijn
Het CBP onderzocht de Criminiele Inlichtingeenheden (CIE's) van de korpsen Flevoland en Brabant Zuid-Oost en de Koninklijke Marechaussee, en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Alle vier handelen in strijd met de wet, stelt de privacybewaker, omdat zij niet goed in de gaten houden of gegevens over personen die mogelijkerwijs betrokken zijn bij zware criminaliteit wel tijdig worden verwijderd, zoals de wet voorschrijft.

Gevoelig
De opsporingsdiensten verzamelen gegevens over mogelijke verdachten en mogen die volgens de Wet politiegegevens (Wpg) niet langer bewaren dan noodzakelijk bewaren, maar maximaal vijf jaar. De verwerking van deze gegevens, die vaak onbetrouwbaar zijn, heeft immers grote risico's voor betrokkenen. De volgens de Wpg verplichte jaarlijkse toets waarbij de opsporingsdienst vaststelt of de verwerkte gegevens nog wel moeten/mogen worden bewaard gezien het doel waarvoor ze zijn vastgelegd, blijkt bij geen van de vier organisatiesuitgevoerd of niet in voldoende mate.

Functionaris
De volgens dezelfde wet verplichte privacyfunctionaris blijkt ook in geen van de vier gevallen de naleving van de bewaartermijnen van de gegevens in de afgelopen jaren te hebben onderzocht. De bewaking van de grenzen van de Wpg schiet dus ernstig tekort, stelt het CBP, en daarmee is dus de naleving van de vijfjaartermijn ook niet gewaarborgd.

Module
De CIE van het korps Brabant Zuid-Oost heeft inmiddels een automatische 'opschoningsmodule' in gebruik genomen die gegevens automatisch kan verwijderen als ze de bewaartermijn overschrijden. Deze softwaremodule is ook geschikt voor gebruik bij andere korpsen. Maar daarmee is het probleem niet van tafel, stelt het CBP, die na een demonstratie heeft geconcludeerd dat daarmee de afweging of de geregistreerde gegevens nog wel een belang dienen, niet of onvoldoende wordt gemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.