of 59854 LinkedIn

BZK vraagt overheden om ict-uitdagingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt onder meer aan gemeenten, provincies en waterschappen om uitdagingen rondom digitale dienstverlening in te zenden. Een aantal aangeleverde casussen zal worden uitgekozen voor een aanbesteding die erop is gericht om oplossingen te vinden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt onder meer aan gemeenten, provincies en waterschappen om uitdagingen rondom digitale dienstverlening in te zenden. Een aantal aangeleverde casussen zal worden uitgekozen voor een aanbesteding die erop is gericht om oplossingen te vinden.

Innovatief

Een selectiecommissie die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), het ministerie van BZK, wetenschappers, burgers en ondernemers, zal zich buigen over de ingezonden casussen. De selectie zal enerzijds een aantal als challenge selecteren. Die challenges worden vervolgens in juni aanbesteed om innovatieve oplossingen te vinden, waarbij zowel bedrijven als wetenschappelijke instellingen kunnen meedingen. Anderzijds kunnen innovatieve oplossingen die al voorhanden zijn maar nog verbetering nodig hebben, door de selectiecommissie worden uitverkoren voor extra financiële ondersteuning.

 

 

6 miljoen euro per jaar

Daarmee wil het ministerie op een ‘wendbare’ manier gebruik maken van een deel van het ict-innovatiebudget dat beschikbaar is in het kader van de Agenda Digitale Overheid. ‘Om de digitale dienstverlening aan mensen te verbeteren moet de overheid leren op een andere manier te werken’, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA). ‘Dit doen we door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met nieuwe partijen zoals startups. Door de werkwijze met dit innovatiebudget worden overheden uitgedaagd om zelf vraagstukken voor te dragen waar verbetering nodig is. Bedrijven en wetenschappers zijn vervolgens uitgenodigd om met slimme oplossingen te komen.’ Het innovatiebudget bedraagt 6 miljoen euro per jaar tot en met 2021. Gemeenten, provincies en waterschappen en uitvoeringsorganisaties kunnen vanaf april met hun uitdagingen terecht bij het ministerie van BZK. De termijn sluit op 31 mei.  

 

Zowel breed als specifiek

De term challenges mag van het ministerie breed als specifiek worden opgevat. Bij de aanbestedingen wordt niet om een specifieke oplossing gevraagd. Een oplossing kan vooral bij challenges in de brede zin meerdere dingen inhouden; een onderzoeksrapport, een proof of concept, of een bestaand product. ‘Een goede solution heeft een merkbaar positief effect op in ieder geval een deel van de problematiek, zodat de overheid deze kan gebruiken in de integrale aanpak ervan’, aldus het ministerie van BZK.

 

Criteria

Elk voorstel moet aan drie harde criteria voldoen; een voorgestelde challenge moet door minimaal twee overheidsinstanties worden ingediend waarbij er een de regie voert. Ook moeten indieners bereid zijn 20 procent zelf te financieren zodat zeker is dat zij achter de challenge staan. Tot slot moet een uitdaging kunnen leiden tot een oplossing die de digitale dienstverlening aan burgers verbetert. De selectiecommissie hanteert onderscheidenheid, missiegedrevenheid, effectiviteit, transparantie, en toekomstplannen als verdere beoordelingscriteria.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Bottemanne (Onderzoeksconsultant) op
De overheid is binnen genoemde domeinen ( gemeenten, provincies en waterschappen) al ruim 10 jaar bezig om elektronisch factureren van de grond te tillen. Zonder succes. Alleen de EU verplichtstelling om eFacturen te ontvangen wordt nu 5 voor 12 opgepakt. Naar mijn bescheiden mening wordt 98% van uitgaande facturen door genoemde organisaties nog op papier of in PDF (wat geen eFactureren is!) gezonden. De Staatssecretaris van BZK geeft niet thuis bij vragen hierover. Besteed dat geld daarom aan een inhaalslag om uitgaand eFactureren aan ondernemers per omgaande alsnog van de grond te krijgen. Daar hebben ondernemers wat aan.
Door Mihai Polak (Beleidsadviseur BZK) op
Kleine aanvulling hierop: meer informatie over (aanmelden voor) het innovatiebudget is te vinden op https://digitaleoverheid.nl/innovatiebudget.

@Kaatje, bedankt, wij zijn ook enthousiast!
Volgens mij helpt dit juist grote ICT-projecten te voorkomen die pas achteraf geen succes blijken te zijn. Door te experimenteren kunnen ideeën op kleine schaal getoetst worden en bij succes worden opgeschaald naar grote projecten. Het innovatiebudget stimuleert deze manier van werken, bij de hele overheid, inclusief gemeenten.
Door Kaatje op
Mooi initiatief en leuk om mee te experimenteren. Maar hoe verhoudt dit zich tot het voorkomen van grote ICT fiasco's, is dat niet 1e prioriteit gezien de bedragen die hier mee gemoeid zijn geweest? Op dit concrete vlak geeft de Centrale Overheid niet thuis en is van mening dat dit onder het toezicht/controle van gemeenten zelf valt.