of 63428 LinkedIn

Broncode programmatuur BRP openbaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project werd in juli van dit jaar gestopt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project werd in juli van dit jaar gestopt.

Open source

De meest recente broncode is te vinden op internetsite github.com, samen met functionele en technische documentatie. De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar en wordt gratis hergebruik ondersteund.

Veiligheid
De broncode is gecontroleerd op privacy- en veiligheidsrisico’s. Het ministerie van BZK publiceert eerdere versies van de broncode volgend jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht