of 60220 LinkedIn

Bouwpartijen willen standaard voor data

De bouwsector, overheden en andere opdrachtgevers gaan afspraken maken over de digitalisering van bouwprojecten. Ze willen dat er standaarden komen voor de uitwisseling van informatie, waardoor vertragingen en bouwfouten teruggebracht kunnen worden.

De bouwsector, overheden en andere opdrachtgevers gaan afspraken maken over de digitalisering van bouwprojecten. Ze willen dat er standaarden komen voor de uitwisseling van informatie, waardoor vertragingen en bouwfouten teruggebracht kunnen worden.

DigiDeal

Donderdag zetten vertegenwoordigers van brancheorganisaties uit de bouw, verschillende ministeries, organisaties als het Kadaster en grote gemeenten als Rotterdam hun handtekening onder de DigiDeal Gebouwde Omgeving. De organisaties willen met die strategische afspraak tot standaarden komen voor de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.

 

Overheden

Voor opdrachtgevers als gemeenten en provincies heeft dat voordelen. Met de data uit de bouw kunnen overheden efficiënter en goedkoper aanbesteden, vergunningen sneller verlenen en hun bouwwerken beter beheren. Behalve de gemeente Rotterdam hebben organisaties van decentrale overheden, zoals de Unie van Waterschappen, de VNG en het IPO hun handtekening obder de deal nog niet gezet. 'Ze zijn wel uitgenodigd hoor, zegt DigiDealGO-woordvoerder Ron Saraber. 'Maar de huidige ondertekenaars zijn de kopgroep. Ik verwacht dat ze in een later stadium wel aanhaken.' Volgens Saraber hebben gemeenten een belangrijke en bijzondere rol in het proces. 'Ze kunnen in een bouwproces zowel bevoegd gezag, opdrachtgever als gebouw- of grondeigenaar zijn. Ze zijn dus op meerdere niveau's betrokken bij de informatiestroom uit het bouwproces.'

 

Papier

Maar als het gaat om digitalisering van bedrijfssectoren staat de bouwsector nu nog vaak onderaan. In de bouwkeet wordt nog steeds veel met papier gewerkt, worden bestelling via de telefoon doorgegeven, en wordt gewerkt met grote, uitgeprinte bouwtekeningen. Een foutje in de bestelling van diensten of producten of een verkeerd streepje op een bouwtekening kan grote gevolgen hebben: vertraging of fouten kunnen enorm duur worden.

 

Partijen

Het probleem voor de bouwsector is dat het proces veel verschillende partijen kent. Het begint al bij de eisen van een opdrachtgever als een gemeente, een architect die het ontwerp maakt en een constructeur die berekent of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Dan moet het nog gebouwd worden door een bouwbedrijf, een installateur moet de installaties aanleggen en de materialen moeten door een leverancier gemaakt en verstuurd worden.

 

BIM

De bouwwereld is al een jaar of tien bezig met het gebruik van het Bouwwerk Informatie Model (BIM), een verzameling van applicaties en systemen waarmee een bouwwerk digitaal gemaakt en gecontroleerd kan worden, nog voordat er een spade de grond ingaat. Als je online een product koopt, dan wordt het hele proces, van fabrikage tot bezorging, digitaal bijgehouden. De bouwwereld wil dat ook doen voor hun producten.

 

Taal

Maar dan moet iedereen wel dezelfde taal spreken. Nu gebruiken verschillende partijen in de bouw nog verschillende systemen die niet altijd goed uitwisselbare informatie gebruiken. Het nadeel is dat er dan altijd een tussenweg gevonden moet worden. Dat moet vaak handmatig, en mensen maken fouten die computers niet maken.

 

Netwerk

De ondertekenaars gaan nu verder met het uitwerken van de DigiDealGo. De komende twee jaar worden er dan afspraken gemaakt over de digitale standaarden die nodig zijn voor informatie-uitwisseling. Maar de partijen kijken ook verder: ze willen dat in 2024 geen uitwisseling van data meer nodig is: de bouwpartijen werken dan samen in een netwerk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.