of 59345 LinkedIn

BGT raakt in stroomversnelling

Gemeenten kunnen vaart maken met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De wet BGT is door de Kamer en de BGT blijkt voor alle gemeenten tijdig implementeerbaar.

Gemeenten en andere overheden kunnen vaart maken met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De wet BGT is door de Tweede Kamer, de aanbesteding voor een centraal BGT-systeem is gegund en volgens KING is de BGT voor alle gemeenten tijdig (binnen tweeënhalf jaar) implementeerbaar.


Tweede Kamer akkoord
De Tweede Kamer heeft begin deze maand ingestemd met het wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), dat nu bij de Eerste Kamer is komen te liggen. In januari 2016 moet de wet ingaan en moet de opbouw van de BGT zijn afgerond. De BGT is de nationale kaart waarin alle objecten en gebieden (van gemeentelijke stoepen en provinciale wegen tot treinsporen en bruggen) op een eenduidige manier topografisch zijn vastgelegd. Tot dusver hebben de bronhouders van deze informatie (gemeenten, waterschappen, provincies, Prorail en de ministeries van IenM, EZ en Defensie) nog verschillende manieren om daarvoor kaarten te maken. Vanaf 2017 moeten alle overheden verplicht gebruik maken van de BGT, die dan ook als open data vrij beschikbaar zal zijn.

Aanbesteding afgerond
Het vorig jaar opgerichte Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT, verantwoordelijk voor de praktische kant van de BGT en de samenwerking tussen de brondhouders) heeft de aanbesteding van een centrale voorziening die de transitie mogelijk moet maken gegund aan Transfer Solutions. De bronhouders (vooral gemeenten) kunnen vanaf dit najaar gegevens gaan aanleveren aan een bestandsgeoriënteerd systeem. Een krap jaar later volgt een berichtgeoriënteerd systeem waarmee de bronhouders wijzigingen en terugmeldignen kunnen afhandelen.

Tijdig afstemmen
Voor de gemeenten is het wel zaak een 'haalbaar activiteitenplan' op te stellen voor de overgang, stelt KING, die in het kader van Operatie NUP onderzocht of gemeenten tijdig en grootschalig de BGT kunnen implementeren. Dat laaste is zeker mogelijk, al stelt KING wel dat gemeenten de transitie tijdig moeten afstemmen met SVB-BGT en de planning niet te veel moeten laten afhangen van discussie over het al of niet zelf uitvoeren van de bronhouderstaken. Samenwerken op dit gebied in bestaande samenwerkingsverbanden of met buurgemeenten is ook een goed idee, stelt KING. Binnen Operatie NUP gaat in september van dit jaar een ondersteuningstraject rond BGT van start.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.