of 59082 LinkedIn

Bewoners niet betrokken bij digitale diensten gemeente

De gemeente Enschede zou inwoners meer moeten betrekken in de (door)ontwikkeling van digitale dienstverlening. Dat is een van de aanbevelingen die gedaan wordt in ‘De digitale snelweg naar de gemeente’, een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie.

De gemeente Enschede zou inwoners meer moeten betrekken in de (door)ontwikkeling van digitale dienstverlening. Dat is een van de aanbevelingen die gedaan wordt in ‘De digitale snelweg naar de gemeente’, een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie.

Gebruiker centraal

In een brief over sociale inclusie (12 december 2018) heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse

Zaken erop aangedrongen dat de overheid digitale diensten beter moet laten aansluiten op de gebruiker. Ook de Nationale ombudsman (2017) stelt dat de wens van de gebruiker centraal moet staan en niet het bevorderen van digitale dienstverlening als doel op zich. De Ombudsman heeft daartoe vier uitgangspunten ontwikkeld, die van belang zijn voor een digitaliserende overheid: Neem verantwoordelijkheid; Wees toegankelijk; Wees oplossingsgericht; Wees gebruiksvriendelijk.

 

Onderzoek

Voor de rekenkamercommissie van de gemeente Enschede vormden de uitgangspunten van de Nationale ombudsman de meetlat waarlangs de digitale dienstverlening van de Overijsselse gemeente naar de stand van juli 2018 is gelegd. In de afgelopen maanden is onderzocht of het bevorderen van de digitale dienstverlening bij de gemeente Enschede aansluit bij de wensen van de inwoners. De focus van het onderzoek lag daarbij op de ervaringen van inwoners met gemeentelijke dienstverlening, uiteenlopend van zorgvragen, uitkeringen en bouwvergunningen tot het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen. Naast diepte-interviews bij 15 betrokken functionarissen binnen de gemeente, hebben 918 respondenten van het EnschedePanel een digitale vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met digitale dienstverlening door de gemeente Enschede.

 

Conclusies

Op basis van het onderzoek (uitgevoerd door Wolfgang Ebbers Research & Consultancy/Pieterson Ltd.) trekt de Rekenkamercommissie een aantal conclusies. Zo verloopt de digitale dienstverlening aan Enschedese inwoners in grote lijnen zonder problemen en zijn zowel inwoners als ambtenaren positief. Opvallend is dat inwoners van Enschede in contact met hun gemeente vooral de traditionele digitale communicatiekanalen gebruiken, zoals e-mail en webformulieren. Kanalen als Facebook, Twitter of WhatsApp worden nauwelijks gebruikt. Een belangrijk aandachtspunt in de Enschedese digitale dienstverlening is het taalgebruik. Informatie is voor inwoners door het taalgebruik op de website soms onduidelijk of moeilijk te begrijpen. Ook de vindbaarheid van informatie op de website wordt ervaren als problematisch. De Rekenkamercommissie maakt zich ook zorgen, met name over de groep die onvoldoende beschikt over digitale vaardigheden. Uit het onderzoek valt op te maken dat 60 procent van de respondenten mensen in hun omgeving kent die niet digitaal vaardig zijn.

 

Oplossingsgericht

Zorgen vanuit de Rekenkamercommissie zijn er ook over de inwoners met een complexe situatie, hoewel het aannemelijk is dat deze groep ook problemen zou ondervinden in geval van niet-digitale dienstverlening. Enschedese ambtenaren blijken oplossingsgericht ingesteld, maar betrekken over het algemeen inwoners nauwelijks bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening. Daardoor kunnen digitale diensten onvoldoende aansluiten bij de behoefte van de inwoner en is er onvoldoende zocht op structurele problemen met de digitale dienstverlening. Tot slot concludeert de Rekenkamercommissie dat regie op digitale dienstverlening noodzaak is. Een regiefunctie kan de verschillende kanalen, lagen en afdelingen met elkaar verbinden.

 

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie doet een vijftal aanbevelingen. De begrijpelijkheid en vindbaarheid van online informatie moet worden verbeterd. Verder moeten gebruikers betrokken worden in de (door)ontwikkeling van digitale dienstverlening. Ook moet worden gekeken hoe groot de groep van niet-digitaal vaardigen is en moet worden gekeken naar de mogelijkheid van een centrale regisseur met doorzettingsmacht. De Rekenkamercommissie adviseert ook om digitale dienstverlening via nieuwe sociale media, zoals WhatsApp en Facebook, te heroverwegen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ambtenaren waarderen, een goed plan (Ambtenaren hebben zo'n hekel aan de waarheid) op
burgers een waardering kunnen geven per ambtenaar en site pagina, bijv 10 sterren systeem.

Ja dit is een prima plan, zou zeggen doen, want de landelijke kliklijn om ambtenaren te melden komt al 15 jaar niet van de grond wegens personeelsgebrek (dat data verwerken is teveel)
Door Dit bedoel kom je met zinvolle info weten ze het weer beter terwijl er sysytemen nog steeds lek zijn (We worden en moe van) op
Wat denk hoe moe burgers van jullie zijn? Door de jaarlijkse miljarden verspilling, belastingfraude, nepotisme, ec., etc. Alleen de minderen goden geloven dat alles goed gaat bij de overheid.

"ik zie overal liegende en bedriegende ambtenaren" Mischien eens overheids rapporten lezen dan lees hoeveel ambtenaren er nog onterecht mee weg komen, jaarlijkse fraude en miljarden verspilling.

Maar daar worsdt u als "echte" ambtenaar niet anders van ? U acht het normaal dat burgers 14 weken per jaar extra moet werken? Dan bent u een echte, waar we vanaf moeten. U ondermijnt de democratie en schend de wettlijke meldingsplicht.

Ambtenaren die moe van waarheid worden, dat is wel heel bijzonder.
Door We worden en moe van op
Daar hebben we onze "ik zie overal liegende en bedriegende ambtenaren" weer..... Frustraties?
Door 3x klikken (host) op
Ik wil binnen 3 a 4 klikken zijn waar ik moet zijn.
Info is vaak verborgen en zeer vaak niet eens aanwezig.

Ambtenaren willen macht houden en plaatsen lang niet alles wat openbaar is op de site.

Beveiliging is nog steeds zwak punt in Enschede om niet te zeggen, zo lek als een mandje.

Maak een goede eerste site pagina met een zeer duidelijke index.

Maak van veel zaken zoals kosten, ook een pdf of de mogelijkheid om die te maken per pagina.

En zorg dat burgers een waardering kunnen geven per ambtenaar en site pagina, bijv 10 sterren systeem. Is er meteen duidelijk wat wel en niet goed werkt.
Hebben we minder liegen en bedriegen door ambtenaren en de site kan makkelijker worden aangepast.