of 59082 LinkedIn

Beschikbaarheid overheidsdata basis voor Nederland van Boven

Gegevens uit overheidsregistraties leveren een belangrijke bijdrage aan het programma Nederland van Boven van de VPRO. Maar van echte open data is lang nog niet altijd sprake.

Gegevens uit overheidsregistraties leveren een belangrijke bijdrage aan het programma Nederland van Boven van de VPRO. Maar van echte open data is lang nog niet altijd sprake.

BAG

Voor de aflevering over 'wonen' van 17 januari maakte het programma bijvoorbeeld gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en van de Kadastrale registratie. Zo kon er voor het programma een groei-animatie worden gemaakt van de stad Utrecht en voor de site een interactieve kaart waarin de grootte van tuinen bij de woningen een variabele is. De BAG valt inmiddels onder de noemen open data (vrij beschikbare en herbruikbare overheidsgegevens), maar voor veel andere gegevens geldt dat (nog) niet. Zo is het eveneens door het programma gebruikte GIAB-bestand (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven), dat wordt beheerd door Alterra, geen open data. In GIAB is bijvoorbeeld terug te vinden waar de boerderijen in Nederland zijn gevestigd.

Welwillend

"Maar in ieder geval wilde men doorgaans graag meewerken aan het programma", zegt eindredacteur Jasper Koning van het programma. Wel kwamen hij en zijn collega's wat praktische belmmeringen tegen. "Je moet bij elke organisatie wel steeds de persoon te pakken krijgen die begrijpt wat je eigenlijk wilt." Ook is het soms lastig de gegevens in een handzaam formaat te krijgen. "De gegevens uit het Klic-systeem [waar de ondergrondse leidingen in staan geregistreerd, red.] zijn gericht op de mensen die gaan graven. Wij hadden digitale data nodig die we konden manipuleren voor een mooie animatie."

Resultaat

Het verschijnsel 'open data' begint volgens Koning wel degelijk te leven bij de verschillende overheidsorganisaties waarmee hij te maken heeft gehad. "Maar we zijn er nog niet helemaal." Wel denkt hij dat Nederland van Boven een mooi beeld geeft van het mogelijke resultaat van het 'openen' van overheidsdata. Op 9 februari organiseert de redactie van het programma nog een afsluitende bijeenkomst in Amsterdam waar een discussie over open data op het programma staat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.