of 63372 LinkedIn

Beren op de weg naar de ‘rijksoverheidscloud’

De feitelijke uitwerking van de beloofde cloudstrategie van de rijksoverheid laat nog een paar maanden op zich wachten, blijkt uit een brief van minister Donner.
1 reactie
De feitelijke uitwerking van de beloofde cloudstrategie van de rijksoverheid laat nog een paar maanden op zich wachten, blijkt uit een brief van minister Donner.

Mogelijkheden

Cloud computing, het afnemen van gecentraliseerde ICT-toepassingen via het internet, is goedkoper, flexibeler, groener en innovatiever dan wat de huidige ministeries in hun verzamelde datacenters hebben draaien. Maar een ‘rijksoverheidscloud’ is nog vrij ver weg. Dat is te concluderen uit een hieraan gewijd deel van de brief die minister Donner aan de Kamer heeft gestuurd over grote ICT-projecten. 'Het kabinet ziet mogelijkheden voor de (verdere) inzet van cloud computing bij het Rijk in de vorm van een ‘rijksoverheidscloud’. De komende maanden zal gewerkt worden aan een strategie om deze te ontwikkelen', meldt Donner.

 

Nadelen

Kamerlid Van der Burg (VVD) diende in mei vorig jaar samen met collega’s Heijnen (PvdA) en Algra (CDA) met succes een motie in waarin de regering om de strategie werd gevraagd. Donner houdt zich vooralsnog op de vlakte. In een bijlage bij zijn brief zijn de inmiddels bekende nadelen van cloud computing opgesomd, zoals mogelijke incompatibiliteit met de technologie en de voorwaarden van de afnemer, de beveiligingsvragen, nieuwe vormen van leveranciersafhankelijkheid, een gebrek aan transparantie, en juridische vragen.

 

Overheidsspecifiek

Maar specifiek voor de rijksoverheid zijn er ook andere overwegingen, waarmee een cloudstrategie rekening moet houden. Het Rijk kan zich bijvoorbeeld niet beperken tot uitsluitend het internet als distributiekanaal. De schaal en verantwoordelijkheden van ministeries zijn ook niet te vergelijken met de markt. Daarnaast zijn er bij het Rijk veel specifieke softwaresystemen in gebruik ‘die niet tot slecht aansluiten op actuele technologische ontwikkelingen’ - en dus ook niet op cloudtechnologie. En ten slotte heeft het Rijk hogere eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Donner: 'Keuzes die aan de orde zijn betreffen de vraag welke toepassingsgebieden zich lenen voor cloud computing, de vorm van een rijksoverheidscloud en het daarbij betrekken van medeoverheden. Ik zal uw Kamer in het voorjaar verder informeren.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RSJ op
Er is ook nog zoiets als een Archiefwet.