Nieuw automatiseringssysteem
Het was de bedoeling dat de wijzigingen zouden ingaan op 1 januari 2019. Dat blijkt niet haalbaar, omdat de vervanging van een belangrijk automatiseringssysteem voorlopig alle aandacht opeist. Pas na 2021 verwacht de Belastingdienst de kwestie te kunnen aanpakken.

Dieselauto's
Eerder deze week werd bekend dat door de ICT-malaise bij de fiscus de geplande extra heffing op vervuilende dieselauto's met een jaar is uitgesteld. Die maatregel om het rijden in een diesel zonder roetfilter te ontmoedigen gaat nu pas op 1 januari 2020 in. En eind vorig jaar bleek al dat de inning van de schenk- en erfbelasting door de computerproblemen in de knel is gekomen. (ANP)