of 62812 LinkedIn

Behoefte aan meer 5G-voorlichting door overheid

Gemeenten willen dat de rijksoverheid burgers meer voorlicht over de komst van het 5G-communicatienetwerk. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS waar een derde van alle gemeenten op reageerde.
© Shutterstock

Gemeenten willen dat de rijksoverheid burgers meer voorlicht over de komst van het 5G-communicatienetwerk. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS waar een derde van alle gemeenten op reageerde.

Protest tegen uitrol

Bijna 90 procent van de gemeenten die reageerden, kreeg vragen of opmerkingen over gezondheidsrisico’s. Daarbij gaat het niet alleen om berichten van hun eigen inwoners, maar ook om campagnes van anti-5G-bewegingen. Stichting Stop5GNL verloor eind mei een kort geding tegen de staat om de uitrol van 5G tegen te houden vanwege mogelijke risico’s.

 

Behoefte aan voorlichting

‘Het is heel merkwaardig dat gemeenten eigen argumentatie moeten organiseren om een nationale discussie te beslechten’, vertelt wethouder Theo Meskers (economische zaken, VVD) van Hollands Kroon aan de NOS. Rotterdam geeft aan grote aantallen vragen binnen te krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent de behoefte aan voorlichting, net als het ministerie van Economische Zaken dat stelt dat er sinds vorig jaar meer aan gedaan wordt.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Sommigen maken zich zorgen dat de elektromagnetische straling van zendmasten slecht zou zijn voor de gezondheid. Uit protest worden soms zendmasten in brand gestoken. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden schrijft dat er ‘in het wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten.’ Er zou nog wel onzekerheid zijn over sommige effecten op lange termijn, maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad zien geen aanleiding om strengere limieten te adviseren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Dus de redactie verzuimt even te vermelden dat er nog steeds een adviesaanvraag van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat loopt van afgelopen november aan de Gezondheidsraad. (zie ook https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw …
En een voorlichter en een bestuursadviseur weten het niet.

Het advies werd deze maand verwacht, maar het werk bleek omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Het advies wordt nu eind juli verwacht. Zie verder https://www.gezondheidsraad.nl/organisatie/stral …
Door Marrie Versteeg (Voorlichter) op
"de Nederlandse Gezondheidsraad zien geen aanleiding om strengere limieten te adviseren."
Natuurlijk zien ze die aanleiding niet. Het zijn omgekochte en dus niet objectieve onderzoeks instituten. Dat 5G moet er komen, hoe dan ook. Zelfs de rechter ontkwam niet aan de druk vanuit Huawei (of moet ik zeggen van de chinese politiek) en ging door de knieeen (al of niet en mede door vrouwelijke invloed). Deze rechtzaak had nooit gewonnen kunnen worden en het beroep ook niet. 5G zit vol met spoinage apparatuur tot de killswitch in de 5G torens toe. Straling is een ding, maar druk vanuit het buitenland is helemaal erg. En nederland kan er niets tegen in brengen, door lobbyisten en chanteurs gedwongen....
Door Mr A.F. le Gras (Bestuursadviseur) op
Het probleem zit hem niet in gebrek aan voorlichting over , maar in argwaan inzake de onschadelijkheid van 5G. En niet geheel ten onrechte. Het heeft 50 jaar geduurd voor de " wetenschap" niet alleen erkende dat roken slecht was voor de gezondheid, maar ook dat het zogenaamde bewijs voor de onschadelijkheid decennialang was gemanipuleerd door partijen die daar belang bij hadden. Mensen realiseren zich dat ook nu de voorstanders en degenen die veel belang bij de realisatie van 5G hebben dezelfden zijn. Aangezien dit ook de partijen zijn die over de budgetten beschikken om hun standpunt "op wetenschappelijke wijze" te onderbouwen wordt dit bewijs (en dus ook de voorlichting daarover) gewantrouwd. Dit is temeer begrijpelijk omdat 5G straks een onontkoombaar schild over de hele maatschappij legt en elk later bewijs van de schadelijkheid daarvan niet alleen mosterd na de maaltijd, maar ook vrijwel onmogelijk zal zijn. We zien ditzelfde probleem ook elders. Als een nieuw medicijn eenmaal is toegelaten, wordt in feite de bewijslast omgedraaid. Dan mogen de getroffen patienten de schadelijkheid ervan gaan bewijzen. Hetzelfde zien we terug in de problematiek rond PFAS waar de wetenschap zich jarenlang afwezig heeft gehouden, maar wat ons nu wel op grote schaal ernstig vervuilde grond heeft opgeleverd. Hele generaties is voorgehouden dat die chemische componenten onschadelijk waren, althans dat het bewijs voor de schadelijkheid niet geleverd kon worden. Met zoveel voorbeelden is het eigenlijk dus vreemd dat weer geprobeerd wordt iedereen in slaap te sussen met het argument dat de schadelijkheid van 5G niet bewezen is. Zou het niet zo moeten zijn dat eerst de ONSCHADELIJKHEID van 5G maar eens bewezen moet worden, voordat er sprake kan zijn van grootschalige uitrol.