of 58952 LinkedIn

BAG-registers moeizaam gevuld

Reageer

Gemeenten hebben bij de BAG-implementatie vooral moeite met het achterhalen van de juiste gegevens.

Gemeenten hebben bij de invoering van hun Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vooral problemen met het achterhalen van brondocumenten en de juiste gegevenssets. Daardoor duurt het vullen van het BAG-register langer dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit een top-4 van generieke BAG-knelpunten die de VNG heeft opgesteld.

De BAG had eigenlijk op 1 juli overal afgerond moeten zijn. Gemeenten waren verplicht om vanaf die datum de adressen- en gebouwenregistratie compleet te hebben en te leveren aan de Landelijke Voorziening BAG. Slechts een viertal gemeenten slaagde daarin. De VNG heeft nu met het ministerie van VROM afspraken gemaakt over een betere verspreiding van hulpmiddelen voor de invoering.

Na het moeizame vullen van het BAG-register zijn daarin de hoge kosten door de externe inhuur van personeel een heikel punt. Op de beloofde baten is immers nog geen zicht. Ook softwarekinderziektes en de benodigde (procesoverstijgende) aanpassing van de organisatie vormen drempels.

Een top-5 van specifieke knelpunten die de VNG ook signaleert, vermeldt problemen als een verbod op het laten maken van luchtfoto’s rondom Schiphol, een softwareleverancier die is gestopt met het ontwikkelen van de BAG-applicatie,
onduidelijkheid over de afbakening van bijzondere objecten, impasses in de vaststelling (door gemeenten en TNT Post) van woonplaatsbegrenzingen en de daaraan te koppelen postcodes, en maatschappelijke gevolgen die tot bezwaarschriften leiden. (FB)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.