of 59082 LinkedIn

'BAG en WOZ goed te koppelen'

De gemeentelijke systemen voor de BAG en de WOZ zijn goed met elkaar te koppelen, blijkt uit een impactanalyse van KING.

De gemeentelijke systemen voor de BAG en de WOZ zijn goed met elkaar te koppelen, blijkt uit een impactanalyse van KING.

Voorbereiden
KING heeft voor een aantal e-overheidsvoorzieningen zogeheten impactanalyses gedaan, in samenwerking met gemeenten. De analyses dienen om te kijken of is voldaan aan de eisen en randvoorwaarden voor (grootschalige) implementatie en gebruik van de voorzieningen die volgens de Operatie NUP in 2015 bij gemeenten moeten zijn ingevoerd. Gemeenten kunnen zich daar met de resultaten van de analyses beter op voorbereiden, is de gedachte.

Koppeling
Als de recent bij alle gemeenten ingevoerde Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de gemeentelijke WOZ-administratie aan elkaar gekoppeld worden, kan de WOZ-administratie putten uit actuelere informatie (over bijvoorbeeld ver- en nieuwbouw van panden) die al voorhanden is. Uit de analyse van KING blijkt dat het succes van de implementatie van deze koppeling vooral afhangt van factoren die gemeenten makkelijk zelf kunnen regelen. Voorbeeldplanningen en een testomgeving voor de StUF-uitwisselingsstandaard spelen daarin een rol. Ook betrokkenheid van softwareleveranciers is belangrijk. KING is inmiddels gestart met het opzetten van ondersteunende activiteiten, die voor de zomer van 2012 klaar zullen zijn.

Webrichtlijnen
De in de Implementatieagenda NUP (i-NUP) gemaakte afspraak dat gemeentelijke websites voor 1 januari 2015 dienen te voldoen aan de Webrichtlijnen, is ook reëel, concludeert KING uit een

andere impactanalyse. Dat de meeste gemeenten vooralsnog achterblijven in het invoeren van deze richtlijnen voor toegankelijkheid (voor onder andere visueel gehandicapten), vindbaarheid en beheer is niet echt nodig, lijkt KING te stellen. De Webrichtlijnen moeten alleen wel geagendeerd worden binnen de colleges van B&W en gemeentelijke diensten. Wel ziet KING in dat 'het middel (de Webrichtlijnen) tot doel is verworden'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.