of 58952 LinkedIn

'Amsterdam onderschat de BAG'

De gemeente Amsterdam is niet doortastend genoeg met het in gebruik nemen van de nieuwe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), stelt de Amsterdamse Rekenkamer.
1 reactie
De gemeente Amsterdam is niet doortastend genoeg met het in gebruik nemen van de nieuwe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), stelt de Amsterdamse Rekenkamer. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau laat Amsterdam steken vallen.

Verplicht

Vanaf 1 juli 2011 geldt een gebruiksplicht voor gemeentelijke organisaties om de BAG te gebruiken. Ze mogen dan niet meer zelf adresgegevens inwinnen bij bedrijven of burgers, maar moeten deze uit de BAG betrekken. Dat gaat niet lukken in Amsterdam, stelt de Rekenkamer aldaar; de BAG is wel gerealiseerd (net als in inmiddels alle Nederlandse gemeenten), maar ‘de inspanningen van het college zijn gericht geweest op de invoering en het beheer van de BAG en niet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren of de lasten voor de overheid te verminderen.’

 

Waarborgen

De verplichting tot het gebruik van de BAG-gegevens op 1 juli betreft puur de waarborg dat bij het nemen van besluiten waarbij adressen betrokken zijn, altijd de actuele adresgegevens uit de BAG dienen te worden gebruikt. ‘Als die waarborgen niet aanwezig zijn, dan bestaat het risico dat besluiten niet op basis van de juiste gegevens worden genomen, met alle gevolgen van dien voor bezwaar- en beroepsprocedures’, waarschuwt het ministerie van I&M op haar BAG-website. Hóe het gebruik van die BAG-gegevens er in de praktijk uitziet, is vooralsnog aan de gemeenten zelf. Wel dienen zij voor 1 november een geautomatiseerde koppeling met hun GBA te hebben gerealiseerd. 

 

Terugmelden

In Amsterdam weet een groot deel van de organisaties binnen de gemeente en de stadsdelen nog niet goed hoe hun processen, gegevens en ICT moeten worden aangepast, wanneer ze de BAG-gegevens moeten gaan gebruiken. Ook het terugmeldproces voor door die organisaties geconstateerde onvolkomenheden - een essentieel principe van het stelsel van basisregistraties - werkt nog niet naar behoren. 

 

Formeel

In een reactie stelt het Amsterdamse college dat de Rekenkamer ten onrechte uitgaat van geautomatiseerde koppelingen en dat daartoe geen formele verplichting bestaat. De wel verplichte koppeling met de GBA zal voor de deadline van 1 november zijn gerealiseerd, belooft het college. Het terugmeldproces is inderaad nog niet optimaal geregeld. Maar, zegt het college, ‘We hebben ons als gemeente in lijn met landelijke prioriteit doelbewust gericht op de realisatie van de BAG en zien wij de bevordering van het gebruik als een vervolgtraject met een eigen aanpak. Dit is de manier waarop vrijwel alle gemeenten opereren, in die zin loopt Amsterdam noch voor, noch achter.’ Het college onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer wel, maar zegt die grotendeels al in de praktijk te brengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Barbara op
zo zie je maar!