of 58952 LinkedIn

Amsterdam mag datacenters geen regels opleggen

Gemeente Amsterdam heeft een rechtszaak tegen een groot datacenter over een opgelegde energiebesparingsmaatregel verloren. De gemeente schrijft op de officiële website dat 'lokale overheden niet de juiste wettelijke middelen hebben om voortvarend energiebesparing bij bedrijven te bevorderen.’

Gemeente Amsterdam heeft een rechtszaak tegen een groot datacenter over een opgelegde energiebesparingsmaatregel verloren. De gemeente schrijft op de officiële website dat 'lokale overheden niet de juiste wettelijke middelen hebben om voortvarend energiebesparing bij bedrijven te bevorderen.’

Steun zoeken bij het Rijk 

De gemeente verplichtte het datacenter om deels gebruik te maken van de koeling van ICT-apparaten met koude buitenlucht in plaats van mechanische koeling. Het datacenter was het daar niet mee eens en werd door de rechtbank in het gelijk gesteld, tot frustratie van gemeente Amsterdam, die stelt dat de besparing vergelijkbaar was geweest met het elektriciteitsverbruik van vijfhonderd woningen. Wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho vindt dat de gemeente nu niet de juiste handvatten heeft om daadkrachtig op te treden tegen energieverspilling. ‘Ik heb dit al eerder aangekaart bij het Rijk. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu is nu aan zet om de regels aan te passen, want Amsterdam werkt er enorm hard aan bij te dragen aan een duurzame toekomst en daarvoor hebben we juridische ruggensteun van het Rijk nodig.’

Te weinig voortgang
Volgens gemeente Amsterdam wordt er te weinig voortgang geboekt met energiebesparing en is het onzeker of de Nederlandse doelstelling voor 2023 zelfs maar voor de helft wordt gehaald. 'Amsterdam heeft als doel 20 procent minder energieverbruik per inwoner in 2020. Gemeenten zijn het bevoegd gezag om bedrijven te verplichten energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug verdienen, zoals ook in deze casus het geval is, maar het blijkt dat ze daarvoor onvoldoende juridisch instrumentarium van het Rijk hebben gekregen.'
 

Discussie regelgeving datacenters loopt hoog op
Manager Duurzaamheid en Milieu Jeroen van der Tang van branchevereniging ICT Nederland gaf onlangs in een interview met Binnenlands Bestuur aan dat de discussie omtrent lokale regelgeving voor datacenters hoog is opgelopen. ICT Nederland is een tegenstander van additionele regels die door lokale overheden worden opgelegd, omdat deze niet altijd mogelijk of rendabel blijken te zijn. In een reactie op de rechterlijke uitspraak meldt hij dat ICT Nederland er tevreden over is. ‘
Omdat lokale maatwerkvoorschriften niet het middel zijn om energiebesparing af te dwingen, terwijl er duidelijke landelijke afspraken over zijn vanuit het SER Energieakkoord en binnen het MJA3 energieconvenant met de ICT-sector.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Stijn Grove (Directeur, Dutch Datacenter Association) op
De afgelopen jaren hebben datacenters hun totale energiegebruik stabiel gehouden ondanks de enorme groei van het datagebruik. Een prestatie van formaat. Door te impliceren dat de datacentersector aan energiebesparing niet wil meewerken, doet de wethouder de sector onrecht aan.

Daarnaast is het voor internationale bedrijven die gebruik willen maken van Nederlandse datacenters van belang dat zij kunnen vertrouwen op eenduidige regelgeving op landelijk en Europees niveau. Als iedere gemeente datacenters eigen, lokale regels gaat opleggen, wordt onze digitale mainportfunctie, de Digital Gateway to Europe, ondermijnd. Het is niet uit te leggen dat de ene gemeente iets anders doet dan de andere. Centrale regie en samenhangend beleid moet voor zo’n belangrijke thema leidend zijn. Voor een buitenlandse partij is namelijk Groningen net zoiets als Amsterdam-Noord.

Alleen op basis van feiten en een realistisch, samenhangend beeld zijn er verdere stappen te zetten. Als sector verenigd in de branche organisatie Dutch Datacenter Association werken we graag samen en delen we onze kennis, ervaring en expertise. Als kapitein op het schip weten wij het beste hoe we verder moeten gaan, dus kom aan boord! We varen namelijk dezelfde kant op. De uitnodiging zit al in uw emailbox.

Stijn Grove, Dutch Datacenter Association
(Zie ook http://www.blogit.nl/waar-kennis-ontbreekt-reger …
Door Rick Pijpers (Marketing Director) op
Geachte heer Choho, beste Abdeluheb,

Een van de meest duurzame datacenters in Europa staat binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Equinix AM3 Science Park won in 2013 de prestigieuze "EU Code of Conduct Energy Efficiency Award." Ons datacenter koelt volledig aan de buitenlucht en maakt geen gebruik van mechanische koeling.

Graag nodig ik u bij deze uit voor een rondleiding in ons datacenter AM3 op Science Park. Wellicht kan dit ertoe bijdragen dat de Gemeente Amsterdam haar eigen data in de toekomst ook duurzaam gaat opslaan.

Met vriendelijke groeten,

Rick Pijpers
Marketing Director Equinix

Relevante Parlementaire Dossiers