of 64204 LinkedIn

Administratieve lasten kunnen nog flink omlaag

Decentrale overheden zullen nog een flinke vermindering van de administratieve lasten na 2012 kunnen realiseren, concludeert Sira Consulting.

Decentrale overheden zullen nog een flinke vermindering van de administratieve lasten na 2012 kunnen realiseren. Dat is de conclusie uit een onderzoek van Sira Consulting in opdracht van BZK.


Pas op de plaats
De kosten (in tijd en geld) die bedrijven en burgers maken bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of het doen van meldingen aan gemeenten, waterschappen en provincies zijn in de periode 2010 - 2012 nauwelijks gedaald, stelt Sira. Daarbij is overigens puur gekeken naar de autonome decentrale regelgeving van de gemeenten, zoals die geldt rond het parkeren of bij evenementen. Voor bedrijven is de administratieve lastenverlichting in die periode niet meetbaar (terwijl die in de periode daarvooor wel 11 procent bedroeg); voor burgers is er een lastendaling van 14 procent. Dat laatste komt vooral door het afschaffen van bepaalde formulieren door de sociale diensten.

i-NUP en RUD's
De gevolgen van het programma i-NUP, dat de implementatie van een aantal bouwstenen voor de e-overheid behelst, zal zeker bijdragen aan de verlaging van de administratieve lasten, denk Sira. Bij gemeenten zullen de lasten van producten als ‘Bezwaar en Beroep’, ‘Vakantiemelding bijstand’, ‘Parkeerontheffing’ en ‘evenementenvergunning’ daardoor afnemen. Ook de vorming van de RUD's zal een zichtbare verlaging van de lastendruk opleveren, met name bij bedrijven.

Uitvoering optimaliseren
Het onderzoek van Sira is een 'nulmeting' om te zien of Rijk, provincies, gemeeenten en waterschappen zich vanaf 2012 aan de gezamenlijke bestuursafspraken houden die ze hebben gemaakt over verlaging van de administratieve lasten (met jaarlijks vijf procent). Over de mogelijkheden daartoe is Sira optimistisch. Het grootste deel van de lasten hangt wel samen met het uitvoeren van nationale regelgeving 'in medebewind', waarop de gemeenten weining invloed hebben. Toch beveelt Sira ze aan de aanvullende eisen te verminderen en de uitvoering te optimaliseren. Halverwege 2012 bedroegen de decentrale aldministratieve lasten 82 miljoen euro per jaar voor bedrijven en 7,1 miljoen uur en 11,4 miljoen euro voor burgers.

Vooraf effecten meten
Een andere aanbeveling die Sira aan gemeenten doet is te proberen de regeldruk toch vooral vóóraf integraal in beeld te brengen. 'Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar de administratieve lasten, maar ook naar de andere lasten die worden beïnvloed door nieuwe of gewijzigde regelgeving." Verder zouden de decentrale overheden ook meer hun voordeel moeten doen met bij andere overheden ontwikkelde manieren om administratieve lasten te verlagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Pen (bureaucraat) op
In het verleden wel eens met SIRA te maken gehad i.v.m. een project over AL-reductie .
Het bureau wist gewoon niet waarover het had, maar wel zwaar, glossy papier gebruiken. Enkelzijdig.
Dit bericht verwondert me dus niet echt.
Wel is het handig genoeg om een'voet tussen de deur van de ministeries te houden.
Maar ja, hoe noemen ze dit tegenwoordig?
Het gaat om een andere mindset!
Door Nobby (animal cop) op
Grappig dat BZK alleen de decentrale overheden laten onderzoeken. Het zou het ministerie sieren om eens bij de rijksoverheid te beginnen.
En dan is er veel lastenvermindering te halen bij de talloze controle-excercities en voorschriften die door het Rijk zijn ingesteld. Verbeter de wereld en begin bij je zelf. .
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Wiens brood met eet, diens taal men spreekt. Ik mis in dit rapport dat veel overheidsorganisaties hun administratieve werk via internet naar de klant hebben verplaatst, zonder dat men klantgerichter is gaan werken. Uitgangspunt moet juist zijn dat een organisatie er primair is voor burger en bedrijfsleven. Veel regelgeving, vooral op milieugebied, zou door een soort kaderwetgeving vervangen dienen te worden. Met steeds meer regels en procedures wordt de kloof tussen overheid en politiek enerzijds en de burger en het bedrijfsleven anderzijds alleen maar steeds groter. Regelgeving wordt er bovendien steeds minder effectief door. Regelgeving moet helder en transparant zijn en daar schort het totaal aan.