of 60831 LinkedIn

57 miljoen voor digitale overheid

Het kabinet investeert flink in het verbeteren van digitale dienstverlening. Daarnaast wordt er de komende jaren veel geëxperimenteerd op allerlei vlakken: onder meer met smart-city toepassingen, nieuwe technologieën en lokale democratie. Dat wordt duidelijk uit de Miljoenennota 2019.

Het kabinet investeert flink in het verbeteren van digitale dienstverlening. Daarnaast wordt er de komende jaren veel geëxperimenteerd op allerlei vlakken: onder meer met smart-city toepassingen, nieuwe technologieën en lokale democratie. Dat wordt duidelijk uit de Miljoenennota 2019.

Mijnoverheid en Machtigen

Voor Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving wordt voor 2019 een bedrag van

174,5 miljoen vrijgemaakt. Hieronder vallen onder meer de Investeringspost digitale overheid (57 miljoen), Overheidsdienstverlening (10,2 miljoen), het Identiteitsstelsel (8,8 miljoen) en Informatiebeleid en -samenleving (6,5 miljoen). De 57 miljoen voor de Investeringspost digitale overheid gaat onder meer naar het programma ‘Machtigen’; er komt een generieke machtigingsvoorziening zodat burgers en bedrijven zich veilig digitaal kunnen laten vertegenwoordigen. Ook gaat er geld naar een realiseren van een genotificeerd nationaal inlogmiddel, waarmee ook met buitenlandse overheidsorganisaties digitaal zaken kan worden gedaan. In 2019 worden deze voorzieningen doorontwikkeld en in gebruik genomen. Een gedeelte van de uitgaven zijn zijn bedoeld voor de verbetering van MijnOverheid: het moet onder meer mogelijk worden om berichten te sturen naar de overheid. Ook wordt het versturen van pushberichten onderzocht. 

 

30 miljoen extra voor cybercrime 

Het kabinet trekt dit jaar tevens eenmalig 30 miljoen euro uit voor de aanpak van cybercrime. Vanaf volgend jaar is daar jaarlijks 10 miljoen euro voor beschikbaar. Dat komt bovenop de 95 miljoen euro per jaar die al in het regeerakkoord staat. Dat geld is bedoeld voor de zogeheten Nederlandse Cyber Security Agenda.  De Minister van BZK werkt ondertussen aan open databeleid dat zich richt op optimale openbare beschikbaarheid en hergebruik van overheidsdata.

 

Smart City Implementatieagenda 

Het ministerie van EZK investeert in de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2020. Deze agenda is gevuld met acties die ervoor zorgen dat de Nederlandse industrie voorop loopt. Dit zijn onder meer proeftuinen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht experimenteren met de nieuwste technologieën om te komen tot innovatieve oplossingen. Er is onder meer een samenwerkingsprogramma voor onderzoek en innovatie gestart ten behoeve van kunstmatige intelligentie en cybersecurity.

 

Innoveren met democratie

Het kabinet wil niet alleen met nieuwe technologieën gaan experimenten, maar ook met lokale democratie. ‘We willen mensen betere mogelijkheden geven om mee te doen in de lokale democratie’, schrijft het ministerie van BZK. Het bouwen van aardgasvrije woningen is de eerste nationale proeftuin waarbij inwoners kunnen mee besluiten over hoe dit vorm krijgt in hun wijk. ‘Nog in 2018 starten 10 experimenten waarbij inwoners de exploitatie en het beheer van vastgoed overnemen. We geven meer ruimte voor lokale keuzes en maatwerk in de Gemeentewet en mogelijk ook in aanvullende wet- en regelgeving.’ Het aantal gemeenten dat met Right to Challenge werkt, moet verdubbelen. Bewoners kunnen dan taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

 

BRP-project krijgt een vervolg

Het kabinet gaat een vervolg geven aan het in 2017 afgeblazen BRP-project. Het huidige technische systeem (GBA-V) blijft door het stoppen van de BRP-operatie langer in gebruik dan voorzien. Het kabinet gaat met de stakeholders, gemeenten en andere gebruikers een visie ontwikkelen op het BRP-stelsel in de toekomst. Deze visiebrief zal in 2020 naar de Tweede Kamer worden gestuurd

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.