of 60831 LinkedIn

55 Gemeenten missen BAG-GBA-deadline

Minimaal 55 gemeenten hebben niet de verplichte koppeling tussen de Gemeentelijke Basisadministratie en de Basisregistratie Adressen en gebouwen geregeld.

Het aantal gemeenten dat niet op 1 november de verplichte koppeling tussen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) heeft geregeld, is gegroeid naar ten minste 55. Het is nog onduidelijk wanneer voldoende gemeenten (95 procent) de koppeling gereed hebben om afnemers van die gegevens ervan te laten profiteren.

Eenduidig

De geautomatiseerde koppeling moet ertoe leiden dat adressen niet meer op verschillende plaatsen worden bijgehouden (en dus kunnen verschillen), maar voortaan altijd uit de BAG komen. Dat geldt dan om te beginnen ook voor afnemers van de GBA, zoals de Belastingdienst en het UWV. Ook wordt zo bijvoorbeeld sneller duidelijk hoeveel woonruimte er beschikbaar is en of en mensen in panden wonen die officieel als slooppand bekend staan. Nadat aanvankelijk alle gemeenten op 1 juli zouden hebben aangesloten is de deadline verschoven naar 1 november, met name door vertraging die de gemeenten opliepen bij het invoeren van de BAG zelf.

 

Uitstel

In september leek het aantal gemeenten dat de deadline niet zou halen beperkt te blijven. Twee weken geleden zouden dat er ruim veertig zijn; dat aantal is inmiddels opgelopen tot 55 (stand van zaken 24 oktober). Twaalf gemeenten staan voor november op de rol. Een planning is nodig omdat de koppeling per gemeente een piek in het aantal GBA-mutaties te weeg brengt, die centraal moeten worden verwerkt door het agentschap BPR. Vier gemeenten in de kop van Noord-Holland wachten nog in verband met hun samenvoeging op 1 januari 2012. Dan blijven er nog steeds 39 gemeenten over die al of niet uitstel hebben aangevraagd en waarvan de koppeldatum nog niet bekend is.

 

Ontleend

Een voorlichtster van het agentschap BPR (BZK) dat de koppelingen coördineert, stelt dat het formeel zo is dat veel van de gemeenten die de koppeling tussen BAG en GBA nog niet gelegd hebben, al wel de adresgegevens in de GBA gelijk hebben getrokken met die in de BAG. "Voor de gemeenten die nog niet koppelden, geldt wel dat de adresgegevens in de GBA voor vrijwel alle adressen conform de adresgegevens in BAG zijn en dus het stempel 'aan BAG ontleend' hebben." Om het voor afnemers zichtbaar te maken dat een adres aan BAG ontleend is, moeten de afnemers geautoriseerd worden voor de vier nieuwe gegevenselementen uit BAG (de volledige straatnaam, de woonplaatsnaam en twee sleutels die naar verblijfplaatsen en nummeraanduidingen in BAG verwijzen).

 

95 Procent

Hoe lang die stap nog op zich laat wachten is onduidelijk. "Het aanpassen van die autorisaties zal worden opgestart op het moment dat zeker is dat circa zes weken later voor ten minste 95 procent van de PL-en [persoonslijsten, red.] in GBA-V [de centrale GBA-voorziening bij BPR, red.] zal gelden dat de bij de adresgegevens ook die vier nieuwe  gegevens zijn opgenomen." Het wachten is dus op enkele tientallen gemeenten, waarvan nog steeds niet duidelijk is wanneer zij de BAG-GBA-koppeling hebben gerealiseerd. "Een uiterste datum kunnen we niet stellen, maar we zitten er bovenop", aldus de voorlichtster.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.