of 59082 LinkedIn

1-1-2 moet beter en strakker aangestuurd

De samenwerking in de keten van partijen die bij het alarmnummer 1-1-2 zijn betrokken, zoals de KPN en de politie, is onvoldoende. Minister Opstelten vindt dat ook.

De samenwerking in de keten van partijen die bij het alarmnummer 1-1-2 zijn betrokken, zoals de KPN en de politie, is onvoldoende. Minister Opstelten meldt dat er al veel verbeterd is.

Soms onbereikbaar
De minister liet de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom een onderzoek uitvoeren naar het functioneren van 112, nadat vorig jaar dat nummer een aantal storingen vertoonde, waarbij mensen het nummer soms niet konden bereiken. Zo trad in de nacht van 20 op 21 juni 2012 een storing op in de landelijke alarmcentrale in Driebergen, waarbij 214 oproepen verloren gingen en enkele personen overleden.

Niet op één plek
Uit het onderzoek naar acht van die storingen bleek dat er geen sprake was van één zwakke plek, maar dat de storingen op verschillende plaatsen in de '1-1-2-keten' optraden. Vaak was dat tijdens onderhoudswerkzaamheden, waarbij er te veel werd vertrouwd op de robuustheid van systemen en de planning van de werkzaamheden niet goed was. De Inspectie en het Agentschap concluderen dat er een gebrek aan sturing en regie is op de totale keten en niemand in de keten (van onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, KPN, de nationale politie en de regio’s) een volledig overzicht over die hele keten heeft. Ook is het beheer van de 'lappendeken' van contracten niet op orde en is er een gebrek aan overleg tussen de betrokken partijen.

Complexe infrastructuur
Technisch gezien mankeert er ook veel aan 1-1-2. De complexe infrastructuur is niet als ketensysteem bewaakt. Ook ontbreken nog functionaliteiten. De onderzoekers zien al wel verbetering bij de voorbereidingen op de jaarwisseling 2012-2013.

Stappen gezet
De minister zegt alle aanbevelingen van de inspectie over te nemen. Het is onacceptabel dat een beller in nood geen contact kan leggen met de alarmcentrale, zegt Opstelten. Veel van de beoogde maatregelen zijn al getroffen of in gang gezet, meldt hij. Technische verbeteringen zijn doorgevoerd, zoals nieuwe glasvezelkabels, nieuwe software, ketenmonitoring bij beheerder KPN en het volledig overdragen van het technisch beheer aan KPN. Daarmee is de bestaande infrastructuur robuust gemaakt, stelt Opstelten. "Het gezamenlijke team heeft echter ook de opdracht gekregen te onderzoeken of er voor de verdere toekomst een nog minder storingsgevoelige, eenvoudige infrastructuur zonder overbodige schakels mogelijk is."

Centrale sturing
Opstelten zegt ook dat een centrale operationele sturing op de 1-1-2-dienst is ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beheer van 1-1-2 wil hij op den duur neerleggen bij een nog op te richten landelijke meldkamerorganisatie, die dan ook verantwoordelijk wordt voor C2000 en de meldkamersystemen van de politie.

Handelingsperspectief
De burger moet ook een 'handelingsperspectief' krijgen voor het geval er toch onverhoopt iets misgaat met het 1-1-2-nummer. Dat zal in de pratkijk neerkomen op bellen via een vaste lijn als de mobiele verbinding niet werkt en in het uiterste geval naar een bureau of hulpverleningspost gaan. Nu komt 93 procent van de 1-1-2-meldingen via de mobiele telefoon binnen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert op
Dit kan ook veel beter, iedere burger met een <a href="GSM" target="_blank">http://www.gsm-abonnement.net/">GSM dient de politie direct aan de lijn te kunnen krijgen bij geval van nood.