of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  'Geen gemeente is echt voorbereid op een cybercrisis'

  Gemeenten zijn beperkt voorbereid op cybercrises en er wordt niet geoefend. Omdat er nog weinig bekend is over deze vorm van crisisbestrijding bij gemeenten, voerden de Haagse Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool een verkennend onderzoek uit. Grote uitdagingen zijn een gebrek aan samenwerking en, daardoor, onbenutte kennis over crisismanagement en cybersecurity. Binnenlands Bestuur sprak twee van de onderzoekers.

 • Beeld: screenshot Brainport Eindhoven

  Eindhoven bouwt digitale tweelingstad

  Om te testen wat de effecten zijn van mogelijke stedelijke ingrepen, bouwt men in Eindhoven een digitale tweelingstad. Het is een initiatief van onder meer de gemeenten Eindhoven en Helmond. Technieken als ‘digital twinning’ en virtual reality moeten helpen om complexe stedelijke vraagstukken inzichtelijk te maken.

 • Beeld: Shutterstock

  'No cure, no pay gebruikt probleem waardebepaling'

  No-cure-no-pay-bedrijven maken ongewenst gebruik van het systeem van waardebepaling, zegt Jan Geert Bakker, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Lokale Belastingen. Het recente rapport over de ncnp-werkwijze in de Waardering onroerende zaken (WOZ) gaat door nuance voorbij aan het werkelijke probleem in de uitvoering, vindt Bakker, maar het klopt wel dat de waardebepaling de kern is. ‘Het probleem gaat alleen maar groeien.’

 • Nadat bekend werd dat Ronald Camstra nepprofielen gebruikte op sociale media, werd zijn positie als fractievoorzitter van GroenLinks in Zeist onhoudbaar. Vorige stapte hij op. Met vijf alter ego's probeerde Camstra onder meer de politieke discussie in de populaire Facebookgroep Zeist te beïnvloeden. Hoe bizar ook, het is bepaald niet de eerste keer dat een politicus leunt op een fictieve achterban op sociale media.

  Met nepprofiel kom je als lokaal politicus niet meer weg

  Nadat bekend werd dat Ronald Camstra nepprofielen gebruikte op sociale media, werd zijn positie als fractievoorzitter van GroenLinks in Zeist onhoudbaar. Vorige stapte hij op. Met vijf alter ego's probeerde Camstra onder meer de politieke discussie in de populaire Facebookgroep Zeist te beïnvloeden. Hoe bizar ook, het is bepaald niet de eerste keer dat een politicus leunt op een fictieve achterban op sociale media.

 • Beeld: Shutterstock

  'Misplaatst tech-optimisme' overheerst bij rijk

  De toegankelijkheid, volledigheid en authenticiteit van overheidsinformatie staan onder druk. De centrale overheid heeft moeite met het beheren van informatie in nieuwe technologie en het overzicht ontbreekt. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ‘constateert daarom in de actuele situatie, ondanks alle gedane inspanningen, nog steeds een toename van de risico’s voor de transparantie en de betrouwbaarheid van de overheid’.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Voer mensenrechtentoets uit bij algoritmes’

  Breng in kaart welke impact algoritmes hebben op mensenrechten. Het is een van de uitgangspunten van het College voor de Rechten van de Mens in een handreiking voor ambtenaren. Overheden maken steeds meer gebruik van (semi)-automatische besluitvorming en met de handreiking wil het College mensenrechtenschendingen voorkomen.

 • De websites van de politieke partijen die meedoen aan de landelijke verkiezingen voldoen niet aan de Europese toegankelijkheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van Digitaal Toegankelijk, onderdeel van appontwikkelaar Brthrs. Geen enkele onderzochte website slaagde voor de test.

  Websites alle politieke partijen voldoen niet aan eisen

  De websites van de politieke partijen die meedoen aan de landelijke verkiezingen voldoen niet aan de Europese toegankelijkheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van Digitaal Toegankelijk, onderdeel van appontwikkelaar Brthrs. Geen enkele onderzochte website slaagde voor de test.

 • Beeld: Shutterstock

  'Coronatest.nl veilig ondanks tekortkomingen'

  De website coronatest.nl voldoet inderdaad (nog) niet aan de eisen, laat verantwoordelijke koepelorganisatie GGD GHOR weten in reactie op berichtgeving van de NOS. Naar mening van de organisatie is het systeem wel veilig te gebruiken en zijn er geen aanwijzingen van misbruik.

 • Beeld: screenshot Bibliotheekatlas

  Website met informatie over bibliotheken online

  Wie wil weten wat de afstand tot een bibliotheek is, of wat de openingsuren en faciliteiten zijn, kan vanaf vandaag terecht op de website Bibliotheekatlas. Ook is op de website te zien welke locaties bibliotheken door een verbouwing, toevoeging of herinrichting voldoen aan de ‘hedendaagse brede bibliotheekfunctie’. De website moet helpen in de strijd tegen laaggeletterdheid.

 • Overheden zouden bij aanbesteden, concessie- en vergunningverlening van digitale diensten meer eisen moeten stellen aan het inzetten van data voor duurzaamheid. Voor de gevolgen van digitale technologie en datagebruik voor de duurzaamheid is nog te weinig aandacht. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies over digitale duurzaamheid.

  Digitaal is niet altijd duurzaam

  Overheden zouden bij aanbesteden, concessie- en vergunningverlening van digitale diensten meer eisen moeten stellen aan het inzetten van data voor duurzaamheid. Voor de gevolgen van digitale technologie en datagebruik voor de duurzaamheid is nog te weinig aandacht. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies over digitale duurzaamheid.

 • De invoering van de omvangrijke Omgevingswet gaat de overheden naar schatting 1,3 tot 1,9 miljard euro kosten. Dit bedrag wordt uitgegeven tussen 2016 tot en met 2029. Dat staat in een onderzoek van adviesbureau KPMG dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten zullen het meeste geld eraan kwijt zijn.

  Invoering Omgevingswet kost overheden 1,3 tot 1,9 miljard

  4 reacties

  De invoering van de omvangrijke Omgevingswet gaat de overheden naar schatting 1,3 tot 1,9 miljard euro kosten. Dit bedrag wordt uitgegeven tussen 2016 tot en met 2029. Dat staat in een onderzoek van adviesbureau KPMG dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten zullen het meeste geld eraan kwijt zijn.