of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  Onenigheid rijk en Google om dataprotectierisico's

  De rijksoverheid en Google liggen in de clinch over hoge dataprotectierisico’s bij onder meer Gmail, Calender, Hangouts, Sheets, Slides, Cloudsearch en Drive. Het lukte de Amerikaanse techreus na maandenlange gesprekken niet om zorgen volledig weg te nemen, zo blijkt uit een brief van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan de Tweede Kamer in handen van AG Connect. Inmiddels is Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd.

 • Beeld: Shutterstock

  Hindernissen bij publiek-private samenwerking

  Er is veel te halen bij het bedrijfsleven, zoals geld en deskundigheid. Samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt vaak genoemd als de enige serieuze manier voor gemeenten om grote opgaven als de energietransitie aan te pakken. Bijna net zo vaak wordt daarbij vermeld dat het een moeilijk proces is dat makkelijk mis kan lopen, mogelijk door landelijke regelgeving.

 • Grote technologische veranderingen brengen de beginselen van de democratische rechtstaat in gevaar en de overheid is niet in staat om met deze veranderende wereld om te gaan. Dat legt politicoloog Maarten Koningsveld uit in zijn boek ‘Democratie in Crisis’. ‘Ondoorzichtigheid over de beslisregels speelt een belangrijke rol.’

  Digitale ontwikkelingen ‘gevaar voor democratie’

  Grote technologische veranderingen brengen de beginselen van de democratische rechtstaat in gevaar en de overheid is niet in staat om met deze veranderende wereld om te gaan. Dat legt politicoloog Maarten Koningsveld uit in zijn boek ‘Democratie in Crisis’. ‘Ondoorzichtigheid over de beslisregels speelt een belangrijke rol.’

 • Beeld: Shutterstock

  Pilot gegevensuitwisseling banken en gemeenten stokt

  Er lopen twee pilots die de mogelijkheden verkennen tot persoonsgegevensuitwisseling tussen banken en gemeenten en bij een daarvan, in Peel en Maas, zit regelgeving in de weg van relevante gegevensuitwisseling. Met de pilots wordt onderzocht of gegevensuitwisseling kan helpen bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

 • In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan de eisen kunnen voldoen.

  Ollongren bepaalt verlanglijst voor Omgevingswet

  In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten de decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan haar eisen kunnen voldoen.

 • Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging.

  Tevredenheid over digitale raadsvergaderingen groeit

  Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging. In mei 2020 had 87 procent van de gemeenten en provincies in Nederland al digitaal vergaderd.

 • De verwachting is dat de impact van robots de komende tien jaar gaat toenemen en dat brengt risico's met zich mee voor de werkgelegenheid, met name voor laagopgeleiden. Omscholing zou een bruikbaar instrument zijn om de gevolgen van robotisering op te vangen. Het principe van Leven Lang Ontwikkelen is daarbij bruikbaar, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wel concludeert het SCP dat Nederland nog weinig inzicht heeft in de gevolgen van robotisering in eigen land.

  Omscholing nodig tegen banenverlies door robotisering

  De verwachting is dat de impact van robots de komende tien jaar gaat toenemen en dat brengt risico's met zich mee voor de werkgelegenheid, met name voor laagopgeleiden. Omscholing zou een bruikbaar instrument zijn om de gevolgen van robotisering op te vangen. Het principe van Leven Lang Ontwikkelen is daarbij bruikbaar, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wel concludeert het SCP dat Nederland nog weinig inzicht heeft in de gevolgen van robotisering in eigen land.

 • Zo’n duizend ambtenaren van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden kregen een ‘welkomspakket’ met schoonmaakdoekjes en handgel van schoonmaakbedrijf Asito op hun thuisadres. De gemeenten bleken de thuisadressen van de ambtenaren te hebben verstrekt.

  Ambtenaren krijgen post thuis door datalek

  Zo’n duizend ambtenaren van de gemeente Arnhem kregen een ‘welkomspakket’ met schoonmaakdoekjes en handgel van schoonmaakbedrijf Asito op hun thuisadres. Het gemeentelijk samenwerkingsverband De Connectie bleek de thuisadressen van de ambtenaren te hebben verstrekt.

 • De Utrecht Data School (UDS, onderdeel van Universiteit Utrecht), en VNG Realisatie voerden samen een onderzoek uit naar de implementatie van dataprojecten bij gemeenten. De onderzoekers zouden zeven dataprojecten van start tot finish begeleiden.

  'Geef raadsleden een grotere rol bij dataprojecten'

  De Utrecht Data School (UDS, onderdeel van Universiteit Utrecht), en VNG Realisatie voerden samen een onderzoek uit naar de implementatie van dataprojecten bij gemeenten. De onderzoekers zouden zeven dataprojecten van start tot finish begeleiden. De coronacrisis gooide wat roet in het eten, maar leverde ook nuttige inzichten op. Ze zijn verzameld in het rapport 'Op weg naar een datagedreven gemeente: Randvoorwaarden voor datagedreven bestuur'.

 • In Epe lag wethouder Scholten (Ruimte, Nieuwe Lijn) al langer onder vuur. Maar nadat opnames van Scholten met opmerkingen over het wissen van Whatsappjes vorige week boven tafel kwamen, was er geen redden meer aan. Hij trad donderdagavond terug.

  Opmerking over wissen appjes nekt wethouder

  In Epe lag wethouder Scholten (Ruimte, Nieuwe Lijn) al langer onder vuur. Maar nadat opnames van Scholten met opmerkingen over het wissen van whatsappjes vorige week boven tafel kwamen, was er geen redden meer aan. Hij trad donderdagavond terug.

 • Beeld: Shutterstock

  'Geen gemeente is echt voorbereid op een cybercrisis'

  Gemeenten zijn beperkt voorbereid op cybercrises en er wordt niet geoefend. Omdat er nog weinig bekend is over deze vorm van crisisbestrijding bij gemeenten, voerden de Haagse Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool een verkennend onderzoek uit. Grote uitdagingen zijn een gebrek aan samenwerking en, daardoor, onbenutte kennis over crisismanagement en cybersecurity. Binnenlands Bestuur sprak twee van de onderzoekers.

 • Beeld: screenshot Brainport Eindhoven

  Eindhoven bouwt digitale tweelingstad

  Om te testen wat de effecten zijn van mogelijke stedelijke ingrepen, bouwt men in Eindhoven een digitale tweelingstad. Het is een initiatief van onder meer de gemeenten Eindhoven en Helmond. Technieken als ‘digital twinning’ en virtual reality moeten helpen om complexe stedelijke vraagstukken inzichtelijk te maken.