of 60264 LinkedIn

Nieuws

 • Een ondoordachte ‘excelsheet’ zet de nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam op slot, stelt Noord-Hollands gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij schreef er in juni een brandbrief over aan de verantwoordelijke minister, Ollongren. Een antwoord is er nog niet.

  Excelsheet dwarsboomt bouw tienduizenden huizen

  Een ondoordachte ‘excelsheet’ zet de nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam op slot, stelt Noord-Hollands gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij schreef er in juni een brandbrief over aan de verantwoordelijke minister, Ollongren. Een antwoord is er nog niet.

 • Er zijn nog te veel bezwaren tegen het betrekken van bestuurlijke boetes in de screenings voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Tot die conclusie komt het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) dat onderzocht in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om zulke boetes bij de VOG-screening te betrekken. De VOG en de bestuurlijke boete hebben zich allebei 'stormachtig' ontwikkeld en met name bij de VOG-systematiek plaatst het WODC vraagtekens.

  Bestuurlijke boetes nog niet betrekken in VOG-screening

  Er zijn nog te veel bezwaren tegen het betrekken van bestuurlijke boetes in de screenings voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Tot die conclusie komt het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) dat onderzocht in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om zulke boetes bij de VOG-screening te betrekken. De VOG en de bestuurlijke boete hebben zich allebei 'stormachtig' ontwikkeld en met name bij de VOG-systematiek plaatst het WODC vraagtekens.

 • Dataland beëindigt de activiteiten per 1 januari 2022. Het gemeentelijke samenwerkingsverband, dat zich richt op WOZ-, vastgoed- en geografische informatie, noemt als een van de redenen dat de ordening van informatie zich richting data-bij-de-bron beweegt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground. De VNG informeert de leden over de gevolgen.

  Common Ground maakt gegevensknooppunt overbodig

  Dataland beëindigt de activiteiten per 1 januari 2022. Het gemeentelijke samenwerkingsverband, dat zich richt op WOZ-, vastgoed- en geografische informatie, noemt als een van de redenen dat de ordening van informatie zich richting data-bij-de-bron beweegt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground. De VNG informeert de leden over de gevolgen.

 • Als een gemeente van plan is om een smart-citytoepassing in te zetten voor een evenement dan moeten tijdig de risico’s in kaart gebracht worden. ‘Bij hoge restrisico’s mag de gemeente namelijk niet starten met de gegevensverwerking totdat de AP hierover een advies heeft gegeven’, zegt een senior inspecteur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP maakt zich verder zorgen over de inzet van slimme toepassingen in de bestrijding van het coronavirus.

  Nog weinig 'slimme' toepassingen in kleinere gemeenten

  ‘Grote gemeenten zijn duidelijk al een stap verder met smart city-toepassingen en hebben vaak specifiek beleid of kaders opgesteld over waar deze toepassingen aan moeten voldoen’, zegt senior inspecteur Anna Maj Drenth van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die alvast enkele eerste bevindingen van het lopende onderzoek deelt. ‘Kleinere gemeenten lijken nog maar weinig ‘slimme’ toepassingen in te zetten.’ Verder maakt de AP zich zorgen over de inzet van slimme toepassingen in de bestrijding van het coronavirus.

 • De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gebruikt vanaf dit najaar een drone om toezicht te houden vanuit de lucht. Eerder ging onder meer de Omgevingsdienst Midden-Holland de Arnhemmers al met de inzet van drones voor.

  Steeds meer omgevingsdiensten aan de drone

  De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gebruikt vanaf dit najaar een drone om toezicht te houden vanuit de lucht. Eerder ging onder meer de Omgevingsdienst Midden-Holland de Arnhemmers al met de inzet van drones voor. 

 • De provincie Fryslân start een proces dat moet leiden tot bestuurlijke vernieuwing. Kartrekker is commissaris van de koning Arno Brok.

  Fryslân wil af van ‘knellend korset’ Thorbecke

  Een kwart eeuw geleden kwam de toen voorgestane bestuurlijke vernieuwing in de provincie Fryslân niet van de grond. Tot grote spijt van Arno Brok, destijds fractievoorzitter voor de VVD in Leeuwarden en nu commissaris van de koning in Fryslân. Hij is ervan overtuigd dat het dit keer wel gaat lukken. De tijd is er rijp voor.

 • Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze gelijk dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. ‘Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan.’

  Ambtenaar wil digitale vaardigheden vooral toepassen

  Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze gelijk dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. ‘Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan.’

 • Op de kaart zijn drie gradaties van het stedelijke hitte-eilandeffect (of: UHI, het urban heat island effect) te onderscheiden: licht, matig en groot. Ook het aantal eenzame 75-plussers is in drie categorieën verdeeld: weinig, redelijk veel en veel.

  Eenzaamheid en hitte in één kaart gevat

  Waar wonen de senioren die het meest kwetsbaar zijn bij hittegolven? Dat laat een nieuwe online kaart zien, die data over eenzame 75-plussers combineert met gegevens over het hitte-eilandeffect. Zo kunnen gemeenten op wijkniveau zien in welke gebieden zij in actie moeten komen.

 • Hoe risicovoller de online dienstverlening is, hoe hoger het niveau van de veiligheid moet zijn. Dat is het uitgangspunt van een regeling die overheden verplicht om het betrouwbaarheidsniveau van digitale diensten te bepalen, waarvoor momenteel een internetconsultatie plaatsvindt. Het niveau bepaalt de mate van benodigde beveiliging. Er is een vertaling voor gemeenten beschikbaar.

  Risiconiveau voor elke digitale dienst

  Hoe risicovoller de online dienstverlening is, hoe hoger het niveau van de veiligheid moet zijn. Dat is het uitgangspunt van een regeling die overheden verplicht om het betrouwbaarheidsniveau van digitale diensten te bepalen, waarvoor momenteel een internetconsultatie plaatsvindt. Het niveau bepaalt de mate van benodigde beveiliging. Er is een vertaling voor gemeenten beschikbaar.

 • Ambtenaren lijken niet goed op de hoogte van digitale toegankelijkheid van websites. Dat wordt duidelijk uit de raadpleging van het Ambtenarenpanel onder 530 overheidsmedewerkers. De meerderheid is niet goed op de hoogte van de verplichtingen die daarbij horen.

  Ambtenaren slecht op de hoogte van nieuwe website-eisen

  Ambtenaren lijken niet goed op de hoogte van digitale toegankelijkheid van websites. Dat wordt duidelijk uit de raadpleging van het Ambtenarenpanel onder 530 overheidsmedewerkers. De meerderheid is niet goed op de hoogte van de verplichtingen die daarbij horen.

 • Inbreuk op individuele privacy is het meest gehoorde argument, maar grootschalige dataverzameling kan ook de democratische waarden eroderen. Dat betogen Maaike Harbers (lector Kunstmatige intelligentie & samenleving aan de Hogeschool Rotterdam) en Ivonne Jansen-Dings (strategisch adviseur Technologie en samenleving bij de provincie Zuid-Holland) op iBestuur. Raads- en statenleden zijn volgens de auteurs in de ideale positie om de kwesties aan de kaak te stellen.

  ‘Dataverzameling bedreigt ook digitale vrijheid’

  Inbreuk op individuele privacy is het meest gehoorde argument, maar grootschalige dataverzameling kan ook de democratische waarden eroderen. Dat betogen Maaike Harbers (lector Kunstmatige intelligentie & samenleving aan de Hogeschool Rotterdam) en Ivonne Jansen-Dings (strategisch adviseur Technologie en samenleving bij de provincie Zuid-Holland) op iBestuur. Raads- en statenleden zijn volgens de auteurs in de ideale positie om de kwesties aan de kaak te stellen.