of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • 'De laatste jaren zijn er zorgen of het met de kwaliteit van werk wel de goede kant op gaat', schrijft SCP-directeur Kim Putters.

  Toekomst van werk brengt kansen en risico's

  Toekomstgericht arbeidsmarktbeleid moet oog hebben voor de brede maatschappelijke en individuele betekenis van werk. Zo moet een baan niet alleen voorzien in inkomen, maar ook ruimte bieden voor de verantwoordelijkheden die werkenden naast hun werk hebben. Dat adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

 • Beeld: Shutterstock

  'Al die jaren stond het informatiehuis in brand'

  Nipt vermeed het Almeerse college een motie van afkeuring over de affaire met de gewiste mailboxen. De indieners spraken erin hun ‘diepgevoelde afkeuring uit over de tekortkomingen’. Kennelijk lukte het burgemeester Franc Weerwind (D66) om voldoende duidelijk te maken dat hij beseft dat er veel is misgegaan. En dat er verbetering aankomt. ‘Informatiehuishouding is een pittige klus, constateer ik.’

 • Beeld: Shutterstock

  Black-box algoritme vindt ‘geboren leider’

  Complexe data gebruiken voor het selecteren van leiders is ‘tricky’ zonder ethische correctie, want algoritmen die worden gevoed met en leren van historische data komen als vanzelfsprekend uit op autochtone mannen. Door een black-box algoritme te laten corrigeren op sekse, etniciteit of leeftijd komen andere mensen bovendrijven die zich ontpoppen als leiders, vertelt hr-onderzoeker Paul van der Laken.

 • Beeld: Shutterstock

  Zeeuwse Statenleden niet blij met digitaal vergaderen

  Toen de negatieve effecten van digitaal vergaderen duidelijk werden, week de provincie Zeeland uit naar een locatie die voldeed aan de coronaregels. Maar een aantal Statenleden zag af van fysiek vergaderen vanwege gezondheidsredenen dus besloot men om weer digitaal te vergaderen. Bij de Statenleden ‘leeft breed het gevoel’ dat ‘de kwaliteit van het politieke debat lijdt onder digitaal vergaderen’, schrijft de Rekenkamer Zeeland in een reconstructie.

 • Beeld: Shutterstock

  Stemmen peilen met nieuw online platform

  Amsterdam en Groningen zetten als eerste Nederlandse gemeenten een nieuwe online tool in om de mening van grote groepen bewoners te peilen. Polis is een zogeheten massadeliberatieplatform, een website om een gesprek tussen heel veel mensen te faciliteren.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Stilzwijgen ict-problemen gebeurt te veel’

  ‘Iedere bestuurder heeft op dit moment een dijk van een probleem’, zegt ict-deskundige Brenno de Winter. ‘Je denkt het juiste te doen, maar krijgt geen reflectie op wat echt belangrijk blijkt.’ De Winter schreef een duidend rapport over de hack van Hof van Twente, de gemeente die de pech heeft het boegbeeld te zijn van de digitale kwetsbaarheid van gemeenten. Hof van Twente koos voor openheid, maar De Winter ziet dat stilzwijgen nog te veel gebeurt.

 • In het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (financiën) in een brief aan de gemeenteraad. De schijf bevat scans van documenten die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door circa 30.000 belastingplichtigen.

  Harde schijf gestolen uit Amsterdams belastingpand

  Reageer

  In het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (financiën) in een brief aan de gemeenteraad. De schijf bevat scans van documenten die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door circa 30.000 belastingplichtigen.

 • Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het gebruik van algoritmes bij de gemeente Rotterdam, concludeert de Rekenkamer Rotterdam.

  Rekenkamer: Ethische risico’s in Rotterdamse algoritmes

  De gemeente Rotterdam heeft onvoldoende aandacht voor het ethisch gebruik van algoritmes, concludeert de Rekenkamer Rotterdam. Het is voor de burger vrijwel onmogelijk om goed inzicht te krijgen in hoe de algoritmes precies werken. Bovendien neemt de gemeente de invloed van algoritmes op inwoners niet serieus genoeg.

 • Beeld: Shutterstock

  Digitalisering krijgt vaste plek aan bestuurstafel rijk

  Niet alleen zijn er aanvullende investeringen nodig, ook moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt. Volgens de ambtelijke top van de ministeries staat Nederland aan het begin van het maatschappelijke debat over de regulering van de digitale wereld. ‘Hoe willen wij als overheid en samenleving non-discriminatie, privacy, autonomie, vrijheid van meningsuiting, kiesrecht, menselijke waardigheid en procedurele rechtvaardigheid ook in een digitale wereld borgen?’

 • De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

  Weinig te kiezen voor raadsleden tijdens crisis

  De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

 • Door de snelle digitalisering en de toenemende afhankelijkheid van digitale infrastructuur nemen de taken van het Agentschap Telecom steeds verder toe. Er is meer sturing nodig, stelt Angeline van Dijk, de directeur van het Agentschap. De organisatie moet toezichthouder worden over de hele digitale infrastructuur, stelt ze in De Telegraaf.

  Agentschap Telecom wil meer armslag

  Door de snelle digitalisering en de toenemende afhankelijkheid van digitale infrastructuur nemen de taken van het Agentschap Telecom steeds verder toe. Er is meer sturing nodig, stelt Angeline van Dijk, de directeur van het Agentschap. De organisatie moet toezichthouder worden over de hele digitale infrastructuur, stelt ze in De Telegraaf.