Advertentie
digitaal / Nieuws

‘Kieswet aanpassen aan nieuwe privacyregels’

De kieswet en de Wet raadgevend referendum moeten worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dit adviseert de Kiesraad.

25 augustus 2017

De kieswet en de Wet raadgevend referendum moeten worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dit adviseert de Kiesraad. 

Verordening
De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Europese Privacyrichtlijn die het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in 1995 gezamenlijk hebben vastgesteld. Als de AVG van kracht wordt, komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Dat heeft tot gevolg dat de bepalingen van de AVG op  het gebied van verwerking van persoonsgegevens ook gaan gelden voor de uitvoering van het verkiezingsproces.

Persoonsgegevens
Om dat proces goed te laten verlopen, stelt de Kiesraad een aantal aanpassingen voor aan de Kieswet en de Wet raadgevend referendum. Zo zouden Nederlanders die zich in het buitenland als kiesgerechtigde willen registreren, geïnformeerd moeten worden over de verwerking van hun persoonsgegevens door deze informatie op het registratieformulier te vermelden.

Verwerking
Ook zou onderzocht moeten worden of een uitzondering mogelijk is voor de verplichting om degene die de kandidatenlijst inlevert te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Dat gebeurt nu nog niet.

Stempassen
Verder moet volgens de Kiesraad worden nagegaan hoe het zit met de rechten van burgers in relatie tot het feit dat stembureaus stempassen van kiesgerechtigden bewaren die hun stem hebben uitgebracht en zouden stembureaus verplicht moeten worden om kopieën van identiteitsbewijzen van kandidaten niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie