of 59082 LinkedIn

Veere en Urk als eerste gemeenten volledig in Pink Private Cloud

1 reactie

Ongeveer vijftien Nederlandse gemeenten nemen al services af uit de cloud, maar Veere en Urk brachten onlangs al hun kernapplicaties volledig over naar de cloud. Han Knooren, algemeen directeur  van PinkRoccade Local Government: “de gemeentelijke overheden starten een inhaalslag”. Mels Dees - CloudWorks.

De rollen en taken van de lokale overheid veranderen in snel tempo. Het rijk en de provincies hevelen taken over naar de gemeenten, terwijl de budgetten dalen. Daarnaast stellen burgers en ketenpartners steeds hogere kwaliteitseisen aan de dienstverlening op plaatselijk niveau. Er wordt kortom meer verlangt en verwacht van de lokale overheid, voor minder geld.

“Het lokale bestuur moet meer doen voor minder,” stelt Knooren. Hij spreekt van een nieuwe verkaveling. “Zoals je bij wijze van spreken de ruilverkaveling had in de landbouw, zo worden nu taken en verantwoordelijkheden bij de centrale en lokale overheden en hun ketenpartners opnieuw verkaveld. Denk aan AWBZ, onderwijs, of jeugdzorg.”

Knooren deelt een traditionele ICT-afdeling op in drie groepen medewerkers: de mensen die zich bezighouden met organisatie, met informatie en met automatisering. “Je ziet mensen steeds meer richting organisatie en informatie schuiven, er blijven dan te weinig krachten over voor automatisering.” Dit onder meer door, ook nu nog, een krapte op de arbeidsmarkt. “Echt goede database- of netwerkbeheerders blijven schaars, net als een goede ERP-specialist.” Daarnaast hebben kleinere gemeenten niet de resources om een brede laag IT’ers in dienst te nemen. “Je hebt hooguit een specialist per domein, maar vaak zelfs een persoon voor meerdere domeinen. Dat maakt de organisatie kwetsbaar”, zegt Knooren. De oplossing waar gemeenten traditioneel vaak voor kiezen is dan samenwerking met een andere publieke organisatie, zoals een andere gemeente of een shared service center. Veere en Urk kozen echter zeer bewust voor de cloud. Knooren: “Bij cloud computing heb je een echte klant–leveranciersrelatie, die je professioneel kunt inrichten met SLA’s.” Onderdeel van die professionele relatie is dat de gemeente dan het contact en contract met de leverancier goed moet inrichten en een degelijk SLA-management moet opzetten.

Gemeenten naar private cloud
De algemeen directeur benadrukt dat Veere en Urk weliswaar binnen de gemeentelijke context vooruitlopen, maar dat er in feite sprake is van een inhaalslag. “We gebruiken in elk opzicht functionaliteit en services die zichzelf bewezen hebben in andere markten, zoals de gezondheidszorg.”

PinkRoccade Local Government zet bewust de Pink Private Cloud in voor Veere en Urk. Knooren: “Voor de verbinding tussen de lokale infrastructuur en het cloudcenter, en tussen de twee cloudcenters die we inzetten, maken we gebruik van Gemnet, het besloten netwerk voor gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, waterschappen en andere overheden. Die afgeschermde omgeving staat centraal in het hele traject. Vandaar dat we ook kiezen voor een private cloud met dubbel uitgevoerde datacenter op basis van KPN CyberCenters ®, zodat de klant weet dat er  continuiteit is en weet waar de data staan.”  De KPN CyberCenters ® staan in Aalsmeer en Haarlem.

Bewust is niet gekozen voor een public cloud, omdat het van belang is dat de gemeenten weten dat de data niet in het buitenland staat. “Bij public cloud computing kunnen de gegevens overal staan, denk aan een DropBox of Gmail-account. Deze private cloud is geheel  ingericht naar de wensen van de klant en de omgeving wordt alleen voor deze beperkte groep mensen gebruikt.” PinkRoccade werkt in beide gevallen met  selectief gekozen  aan partners. Voor de hele infrastructuur wordt een uptime van 99,5 procent gegarandeerd. “Op het gebied van security beschikken we over alle ISO-certificeringen.”

Hoofd automatisering zoekt oplossing
Los van Veere en Urk zijn er inmiddels ongeveer vijftien gemeenten die op een of andere manier de cloud inzetten, bijvoorbeeld voor de afdeling Burgerzaken. Knooren: “Het is vaak het hoofd automatisering die tegen een probleem aanloopt en dat tegen vaste exploitatiekosten wil oplossen. Ook bij hem staan immers budgetten onder druk.” Bij fusies tussen gemeenten was het tot voor kort vaak zo dat alle IT werd vervangen; een grote investering. Nu worden die investeringen uitgesteld en willen partijen betalen naar gebruik. “Ook bij gemeenten is cash tegenwoordig king, de overstap naar de cloud ligt dan voor de hand.” Deels dwingen partijen als PinkRoccade dat af. Onze nieuwe productgeneratie ‘Gemeente as a Service (GaaS)’ is volledig voor de private cloud ontwikkeld. Nieuwe applicaties worden nu door ons alleen nog vanuit de cloud uitgeleverd.” Knooren geeft aan dat de financiën met de beide gemeenten relatief snel geregeld waren. “Ze benaderden ons en gaven aan wat ze konden besteden. Wij wilden het, gezien onze jarenlange samenwerking, voor die bedragen doen, en ook om met deze twee lokale overheden de inhaalslag te starten.”

De goedkoopste ambtenaar is de burger
Knooren, die enkele jaren geleden, na een lange carrière in het buitenland, terugkeerde naar ons land, was verbaasd over de aarzelingen die veel instellingen en bedrijven hebben als het gaat om het grootschalig zakelijk gebruik van de cloud. “Privé gebruikt iedereen diensten als Dropbox, maar in de business en zeker bij de overheid wordt erg gereserveerd naar de cloud gekeken. Denk aan de discussies als het elektronisch patiëntendossier, iets wat in Amerika al lang wordt ondersteund met cloud-oplossingen.”

Kijkend naar de toekomst ziet Knooren op gemeentelijk niveau twee trends, die mogelijk gemaakt worden door de cloud. “Je kunt cloud computing inzetten op verschillende niveaus. Bij de gemeente Beesel nemen we naast de technische ondersteuning ook onderdelen van het verwerkingsproces over. Door in de backoffice taken in de cloud te verwerken, ondersteunen we de besluitvorming van de ambtenaren.” Daarnaast verwacht Knooren veel van iBurgerzaken, een soort telebankieren tussen burger en gemeente. “Waarom zou je nog naar een loket moeten voor een geboorteaangifte? Met je DigID beschik je over een handtekening. Ook het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort zou veel eenvoudiger moeten kunnen, waardoor je niet meer twee afspraken nodig hebt op een druk gemeentehuis.” Knooren vat het samen met de stelling: “De goedkoopste ambtenaar is de burger. En die vindt het nog fijn ook om niet lang te wachten voor de balie”.

 

Cloud op verschillende niveaus

 

Afbeelding

De clouddiensten die PinkRoccade aanbiedt zijn weer te geven als een piramide.

Knooren: “Softwarefunctionaliteit boden we al langer aan, en die migreerde naar een SaaS-oplossing. Binnen de Pink Private Cloud die we voor Veere en Urk inzetten bieden we alle services aan, behalve de toplaag, het uitvoeren van gemeentelijke processen.” Die service wordt echter wel geboden aan de Limburgse gemeente Beesel.

 

 Cloud als ontzorging
Eind december 2012 tekende de gemeente Urk het contract met PinkRoccade Local Government, op 1 juni 2013 moet de overstap naar de cloud gemaakt zijn.

“We schrijven elke dag nieuwe hoofdstukken van een onbekend boek.” Meine Hofman, beleidsmedewerker ICT / AO / GEO bij de gemeente Urk zit midden in een van de ingrijpendste transitieprocessen die zijn team tot nu toe meemaakte – de overstap naar de cloud. Het is een bewuste keuze. “Voorheen beheerden we een groot aantal applicaties zelf, verzorgde een externe partij de remote release, moesten we zelf zorgdragen voor de uitwijklocatie en was het IT-beheer vooral reactief.” Hofman geeft aan dat de omgeving voor een kleine gemeente als Urk te complex werd, vooral sinds de introductie van de midoffice. “Je kunt als gemeente niet voor elke discipline specialisten hebben, en die wetenschap maakt je als organisatie kwetsbaar.”

 

De overstap naar de  cloud moet veel van die zorgen wegnemen. Een onderdeel van het traject is de redundante omgeving, zodat Urk zelf geen uitwijk meer nodig heeft. De remote release werd bij PinkRoccade ondergebracht, zodat het team nog maar een leverancier heeft en ten slotte wordt het beheer nu proactief, zodat steeds vooraf en tijdig kan worden ingespeeld op de vele veranderingen die op gemeente afkomen.

Gemeente Urk is al langer partner van PinkRoccade, ook bij innovatieve trajecten. Hofman: “Vandaar dat we samen te spreken kwamen over een pilot cloudproject. In een nauwe samenwerking zijn wij, en de gemeente Veere overigens ook, met PinkRoccade aan de gang gegaan.”

Toen de eerste verkenningen positief bleken zijn de IT’ers naar de directie en het gemeentebestuur gegaan en hebben in een informele sessie, waarbij in de persoon van Han Knooren ook de directie van PinkRoccade aanwezig was, het traject toegelicht. De directie van de gemeente Urk ging daarop akkoord. “We zijn bezig met een boek waarvan we het eerste hoofdstuk kennen, dat was de uitgangssituatie, en het laatste hoofdstuk kennen we ook, dat is de situatie in de cloud. Aan de tussenliggende hoofdstukken schrijven we nu dagelijks”, besluit Hofman.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door historicus op
Is nu de cirkel voor Pink rond? Ooit waren ze een van de rekencenters van de overheid en nu worden ze dat weer en dat ism een andere oud overheidsinstelling de kpn.

Wel grappig.

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Afbeelding

Meer nieuws

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers