of 59250 LinkedIn

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zetten trend met burger die zelf regie voert over zijn hulptraject

Reageer

iSamenleving Regie faciliteert de zelfredzame burger

De Friese gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen willen hun burgers die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, financiën, wonen en werk zelfredzamer maken bij het regelen van hun hulp. Om dit te faciliteren, hebben ze gekozen voor iSamenleving Regie van PinkRoccade Local Government. Medewerkers van de dorpenteams kunnen in de nabije toekomst altijd en overal dossiers inzien en bijwerken. ‘Hier wordt pionierswerk verricht.’

                 

“Controle kost geld, vertrouwen levert tijd en geld op.”

Ed Stoelinga
Adviseur informatie en organisatie bij de gemeente Tytsjerksteradiel

 

In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bepalen dorpenteams, bestaande uit onder andere zorgverleners en maatschappelijk werkers, hoe de uitvoering van ondersteuningstaken als de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, schuldhulpverlening en gezinszorg wordt vormgeven. Daarbij werken ze innig samen. De ICT-basis voor die samenwerking wordt gevormd door iSamenleving Regie van PinkRoccade Local Government. Ed Stoelinga, adviseur informatie en organisatie bij de gemeente Tytsjerksteradiel: ‘Voorbeeld: als je lid bent van dorpenteam Noord Tytsjerksteradiel, kun je straks meteen in de dossiers van jouw dorpenteam kijken. Waar en wanneer je maar wilt. In de toekomst is het de bedoeling dat ook burgers via iSamenleving in hun dossier kunnen kijken en zelf informatie toevoegen. Zo kunnen ze vanuit huis in hun eigen ondersteuningsplan kijken. Een ritje naar het gemeentehuis is dan niet meer nodig.’

 

In een stroomversnelling

De ambitie om de burger zelfredzamer te maken bestaat al langer in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Door de decentralisaties vanuit het Rijk is het verwezenlijken van die ambitie in een stroomversnelling geraakt. De rol van de gemeenten verandert van leidend naar faciliterend, zegt Stoelinga. ‘Inwoners van onze gemeenten zullen in de toekomst steeds vaker zelf de regie voeren over wat ze nodig hebben. In een gesprek met een medewerker van één van dorpenteams wordt op een rijtje gezet wat de burger zelf kan doen om hulp te regelen. Bijvoorbeeld via een familielid of kennis. En als je er een keertje niet uitkomt met een hulpvraag, dan komt de gemeente met maatwerk in beeld.’

Voor zowel burgers als medewerkers van de gemeente vergt dit een enorme aanpassing. Met name in de manier van denken, aldus Filip Zijlstra, onafhankelijk ondersteuner van burgers in een hulptraject in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. ‘In dat opzicht verrichten we met onze dorpenteams pionierswerk. Wij zijn de eersten binnen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel die de ambitie ‘Dichterbij de burger’ in de praktijk brengen.’

 

Clashes

De nieuwe werkwijze leidt af en toe nog tot weerstand bij burgers en gemeentemedewerkers, die de oude situatie gewend zijn. Zijlstra: ‘Voorheen leverden burgers met een hulpvraag een ‘verlanglijstje’ bij de gemeente in. Nu bekijken burgers en mensen van het dorpenteam samen wat de burger zelf kan oplossen en wat ze daarvoor nodig hebben. Samen komen ze dan tot een oplossing.’ Alle informatie over die oplossing wordt binnenkort binnen het dorpenteam uitgewisseld via iSamenleving Regie. Voor dorpenteams en gemeentemedewerkers is dat een spannend traject, merkt Zijlstra. ‘Medewerkers van de dorpenteams vinden het nog moeilijk om het overzicht te houden over de hulptrajecten. Ook het meldingssysteem ervaren ze als lastig. Ed en ik wijzen dan altijd op de pluspunten van iSamenleving Regie: leden van de dorpenteams kunnen beter informatie uitwisselen en we kunnen straks meer werk verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd.’

Vooral goed met elkaar blijven praten is erg belangrijk, hebben Stoelinga en Zijlstra gemerkt. Dat er dan soms clashes ontstaan, vindt Zijlstra niet erg. Integendeel. ‘Daardoor krijg je meer inzicht in hoe dingen in de praktijk werken. Die inzichten kun je dan meteen toepassen.’

 

Denemarken

Niet alleen zijn er cultuurverschillen te overbruggen. Alle ICT-systemen moeten aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dat zal een kwestie van de lange adem worden, verwacht Zijlstra. ‘Over vijf jaar zijn we helemaal gewend aan de nieuwe manier van werken en zullen onze ICT-omgevingen daarop zijn uitgerust, denk ik. Ter vergelijking: Denemarken heeft een soortgelijk traject gedaan en deed er zes jaar over. Het belangrijkste is dat de wil er is in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, ook bij het college van B&W. We willen van een regeltjeswereld naar een praktijkwereld. Minder controle en meer vertrouwen.’

 

Vertrouwen levert geld op

De cijfers in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tonen voorlopig aan dat de gemeenten wat betreft de zorg binnen de beschikbare budgetten blijven. Volgens Stoelinga komt dat vooral doordat men vertrouwen als uitgangspunt neemt in plaats van controle. ‘Controle kost geld, vertrouwen levert tijd en geld op. Voor de gemeente als zorgaanbieder zijn er dankzij iSamenleving Regie straks veel minder administratieve lasten, waardoor er meer tijd is voor zorg.’

 

Meer weten?

Francine Kappelle, Projectleider iSamenleving
e francine.kappelle@pinkroccade.nl 
t 06-5349 8399
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

Klantendag Informatievoorziening

Meld je gratis aan voor de klantendag PinkRoccade Informatievoorziening op 17 mei!

iParticipatie

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl