of 59185 LinkedIn

Privacy is net als voetbal, er zijn heel veel meningen over

2 reacties

Informatiesessie privacy met ruime 8 beoordeeld.

“Privacy is net als voetbal, er zijn heel veel meningen over”. Daar begon Sergej Katus, partner bij Privacy Management Partners, zijn presentatie mee bij de informatiesessie over privacy afgelopen 7 februari. En dat er veel meningen over privacy zijn, bleek wel uit het eerste interactieve stuk. De toehoorders werden gevraagd om in een aantal steekwoorden aan te geven hoe zij de beroepsmatige privacy ervaren. De kernwoorden die het meest genoemd werden waren ‘lastig’ en ‘belangrijk’. Maar ook woorden als moeilijk, bewustwording, onduidelijk, redelijk en tegenstrijdig kwamen naar voren.

Wat houdt privacy eigenlijk in?
Dat privacy te maken heeft met ICT, data en bedrijfsprocessen en hoe dit in verband staat met alles, werd uitgebreid verteld door Sergej. Privacy is op een professionele manier omgaan met data. Dit houdt onder andere in met wie je welke data uitwisselt, wie de data wel of niet mag inzien binnen het bedrijf en wat je wel of niet aan iemand hoeft te vertellen.

 

Met een ruime 8 beoordeeld!
Dat privacy een onderwerp is wat bij veel klanten speelt, bleek al uit het aantal aanmeldingen en de betrokken communicatie die aan de sessie vooraf ging. De aandacht voor de presentatie was groot en er werd druk mee geschreven. De informatiesessie is door de aanwezigen beoordeeld met een ruime 8. Het aanvankelijk als lastig benoemde onderwerp, bleek ruim drie uur te boeien, maar ook te overdonderen. Veel van de aanwezigen geven aan nog veel werk te hebben om de privacy goed te waarborgen.

 

Aan de slag met ‘digitaal duurzaam ondernemen’
En met nog minder dan 475 dagen te gaan, komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 26 mei 2018 van kracht wordt, steeds dichterbij. Wij raken dit onderwerp de komende tijd veelvuldig, in het kader van de inzet en doorontwikkeling van ons productportfolio. Met deze sessie verwachten wij een goede inhoudelijke en gemeenschappelijke basis te hebben gelegd om na 26 mei 2018 gezamenlijk aan ‘digitaal duurzaam ondernemen’ te doen.

 

Wil jij op de hoogte blijven voor toekomstige sessies en informatie?
Laat hier je gegevens achter.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door SH Katus (DPO) op
Reagerend op PJ Westerhof: dank! Ook uw reactie illustreert waarom de vergelijking met voetbal zo goed opgaat. Want net als voetbal, heeft iedereen een mening over privacy - maar wat is het nou eigenlijk?

Artikel 10 Grondwet geeft het antwoord in een notendop, waarbij ik het woord 'wet' voor de gelegenheid heb vervangen door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Ieder heeft (…) recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De AVG stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De AVG stelt regels inzake de aanspraken van personen (…).

Tijdens de sessie bespraken we de impact van de AVG voor lokaal bestuur.

Om te voldoen aan de AVG (de klok tikt - zie http://www.privacyproof.nu/) moet de publieke sector dringend (1) aan de slag om veel beter de kaders (=lijnen van het spelveld) te stellen conform hoofdstuk IV AVG. Om (2) hierbinnen fair play te betrachten op basis van *passende* waarborgen.

De AVG reikt de handvatten aan voor behoorlijk bestuur in de datamaatschappij. En op die manier blijkt er ook prima ruimte te kunnen bestaan voor bestuurlijke innovatie - zij het op een digitaal duurzame manier.

Dat dit nog te weinig gebeurt, ben ik graag met u eens. Vandaar dat de sessie nuttig was. We bespraken welke stappen je moet nemen eindelijk eens echt goed op privacy te kunnen sturen.

Als DPO (FG - zie art. 37-39 AVG) is het ook mijn rol om privacy op een begrijpelijke manier onder de aandacht te brengen en te adviseren over beleid en maatregelen. Ik laat mij graag uitnodigen om ook eens in ader verband het met elkaar te hebben over de bedoeling van privacy volgens de AVG.
Door PJ Westerhof op
Als privacy 'als voetbal' gezien wordt verklaart dit meteen waarom er zo beroerd privacy gespeeld wordt.
Iedereen doet maar wat in de zekerheid dat er bij verlies altijd weer een volgende wedstrijd komt. Het salaris komt elke maand toch wel weer.

"Privacy is op een professionele manier omgaan met data".
Niet dus.
Privacy is omgaan met andermans persoonlijke data, binnen de door wet- en regelgeving gestelde kaders". Voor zover dit al 'op een professionele manier ' gebeurt toont dit aan dat dit een afgeleide is van ethisch gedrag. Oók al een ondergeschoven kindje.

Als men het onderwerp ‘lastig’, ‘belangrijk’, 'moeilijk', 'onduidelijk'en 'tegenstrijdig' vindt houdt dit in dat men 'bewust onbekwaam' is. Dit kan gaan kwaad, mits men dan vervolgens maar een deskundige betrekt. Ziedaar de DPO.
Maar kom na 30 jaar bewustzijn kweken niet aan met 'bewustwording'.

Dat veel van de aanwezigen aangeven nog veel werk te hebben om de privacy goed te waarborgen baart zorgen.
De GDPR ís al van kracht en zal, met een implementatietermijn van 2 jaar, mei 2018 in werking treden. Men dient dan dus kláár te zijn, niet te beginnen. Sancties op non-compliance zijn dan direct van toepassing en men is niet voornemens coulant te zijn.

Maar goed, zolang privacy 'als voetbal' gezien wordt komt na een wedstrijd vol gele en rode kaarten altijd weer een nieuwe wedstrijd. Het publiek betaalt.

Meer nieuws

iParticipatie

Afbeelding

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers