of 58952 LinkedIn

Gemeente Waalwijk en PinkRoccade Local Government trekken gezamenlijk op bij moderniseren Basisregistratie Personen

Reageer

Samenwerking gericht op creëren best practices voor andere gemeenten.

De gemeente Waalwijk en PinkRoccade Local Government trekken gezamenlijk op bij het moderniseringsprogramma van de Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA). De twee partijen tekenen daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Waalwijk is een van de Koplopergemeenten die op landelijk niveau het voortouw neemt bij het ontwikkelen van een nieuwe oplossing voor aansluiting op de Basisregistratie Personen (BRP).

AfbeeldingBinnen deze PPS (publiek-private samenwerking) zorgt Waalwijk voor de praktische kennis rond burgerzakenprocessen en de BRP. PinkRoccade Local Government levert de capaciteit en knowhow om die kennis om te zetten in moderne, efficiënte en gebruiksvriendelijke Burgerzakenmodules zoals geboorte, reisdocumenten, verkiezingen, huwelijk en overlijden. De burger kan hiermee een belangrijk deel van het proces overnemen, waardoor de ambtenaar tijd bespaart en de burger profiteert van de 24x7 uur zelfservice.

 

De twee partijen delen hun ervaringen in een later stadium met andere gemeenten in de regio. Naast Waalwijk zal PinkRoccade Local Government nog met 24 andere gemeenten samenwerken op het terrein van Burgerzaken. Zij gaan net als Waalwijk optreden als kwartiermaker voor de gemeenten in hun eigen regio.

 

De modernisering van de GBA is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel is om de kwaliteit van de gemeentelijke gegevens en daardoor de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte, snelle, goedkope en betrouwbare manier van werken bij het verstrekken van persoonsgegevens. PinkRoccade Local Government speelt een zeer actieve en leidende rol en levert inhoudelijk bijdragen aan het programma.

 

Jan van Groos, wethouder van de gemeente Waalwijk: “Als gemeentelijke organisatie willen wij een optimale dienstverlening voor onze burgers én een zo efficiënt mogelijk bedrijfsproces. De samenwerking met PinkRoccade is voor ons een prachtige kans om invloed uit te oefenen op een oplossing waar wij straks – en met ons vele andere gemeenten - mee willen werken.”

Han Knooren, algemeen directeur van PinkRoccade Local Government: “Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking die moet leiden tot de meest complete en moderne oplossing voor burgerzaken. Deze is geschikt voor kleinere maar ook grotere gemeenten en samenwerkingsverbanden. PinkRoccade is onlangs een miljoeneninvestering gestart met de ontwikkeling van een nieuwe generatie burgerzakensysteem. De samenwerking met de gemeente Waalwijk onderstreept ons commitment aan en focus op onze klanten. En door deze co-creatie is het mogelijk om een oplossing te bouwen die optimaal aansluit bij wat gemeenten nu en in de toekomst nodig hebben.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Klantendag Financiën en Services

   Datum: Donderdag 14 mei

   Tijd: 09:30 - 15:30

   Locatie: Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

 

   Aanmelden

Afbeelding

Meer nieuws

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers