of 62812 LinkedIn

Dienst Dommelvallei vertaalt organisatiedoelen naar passende oplossing

Dienst Dommelvallei vertaalt organisatiedoelen naar passende oplossing
PinkRoccade Reageer

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband tussen gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Net als zoveel andere samenwerkingsverbanden streven zij kwaliteitsverbetering na en vermindering van de kwetsbaarheid tegen lagere kosten. Innovaties zijn belangrijk om toekomstbestendig te zijn gelet op bijvoorbeeld een ontwikkeling als Common Ground.

Om hier invulling aan te geven, bestaat het in de aanbesteding uitgevraagde “gegevensknooppunt” uit de volgende componenten: gegevensdistributie, gegevensmagazijn, datawarehouse, servicebus en SaaS-digikoppelingadapter. Wat betreft datawarehouse is in de uitvraag geanticipeerd op (gezamenlijke) doorontwikkeling.


De lat ligt hoog!
In een nagenoeg nog niet geharmoniseerd landschap moet dit gegevensknooppunt de gegevensstromen faciliteren voor de 3 gemeenten en Dienst Dommelvallei zelf. In het Programma van Eisen is dit verder uitgewerkt. 2 aspecten zijn hierbij in het bijzonder van belang waarmee we ons onderscheiden:


1. Werken vanuit één centraal gegevensdistributiecomponent

Geen extra componenten benodigd bij opschalen (flexibiliteit!).
- De technische en functionele ondersteuning bij een ‘binnengemeentelijke’ verhuizing tussen de samenwerkingsgemeenten.
-   Niet alleen per afnemende applicatie, entiteit en gegevenselement aan te geven welke gegevens worden afgenomen, maar ook welke gemeente leverancier is van de gegevens die worden afgenomen. En waarmee configureert de gemeente welke afnemende applicatie welke gegevens ontvangt (in te richten aan te hand van het autorisatiebesluit).


2. Zeer rijke distributiefunctionaliteit

Bij configuratie van distributieregels kan expliciet onderscheid worden gemaakt tussen actuele en historische gegevens.
-  

Precieze en diepgaande configuratie zodat gebruikers binnen domeinapplicaties uitsluitend entiteiten en elementen te zien krijgt waarvoor zij geautoriseerd zijn. Naast dat tot op elementniveau kan worden afgeschermd welke gegevens wel of niet nodig zijn voor gebruikers, wordt elke raadpleegactie gelogd.

 

PinkRoccade bewijst zich wederom als productleider
Met een uitstekend passende SOLL-architectuurplaat en met een maximale score op het implementatieplan, leveren we uiterlijk 31 december van dit jaar(!) op na een volledig gekoppelde test-/acceptatieomgeving. Hiermee bewijst PinkRoccade zich wederom als productleider op het vlak van complexe gegevensdistributie in een gemeentelijk samenwerkingsverband. En met maar liefst 4 gespecialiseerde ontwikkelteams willen we dit ook blijven!


Pssst! We zeggen het niet alleen, maar zijn ook echt de enige die dit technisch kan én zich ruim bewezen heeft.


Graag meer weten
Neem gerust contact op met Marijn van de Kerkhof, via 06 134 587 80 of Marijn.vandeKerkhof@PinkRoccade.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Common Ground. De eerste stap

Terugblik op 10 jaar Makelaarsuite

Afbeelding

Meer nieuws

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers