of 59250 LinkedIn

Betrek bewoner bij heffen gemeentelijke belastingen

Reageer
Alexander Rinnooy Kan stelt in VNG-verband voor om als eerste stap 4 mrd belastingheffing over te hevelen van het Rijk naar de gemeenten (FD 3 juni). Dat is bijna een verdubbeling van de huidige belastingheffing op lokaal niveau. De discussie dreigt zich toe te spitsen op politiek-bestuurlijke aspecten, waardoor een belangrijke succes- of verzetsfactor wordt vergeten: de wil van de burger en lokale bedrijven om mee te doen. Juist op lokaal niveau ziet de gemeenschap wat de overheid met haar geld doet. Inzicht en, als het even kan, invloed kunnen kritische succesfactoren zijn.

Politieke invloed heeft de kiezer eens in de vier jaar. Inzicht en participatie zijn dagelijks mogelijk. Lokaal te maken belastingen, zoals huurders-ozb, worden gebaseerd op lokale informatie. Deze info wordt deels aangeleverd door de burger of het bedrijf zelf. Dat proces geschiedt in toenemende mate digitaal, wat 'teruggeven van informatie' door de overheid makkelijker en goedkoper maakt. Het biedt kansen om bijvoorbeeld de lokale horeca mee te laten beslissen in de herverkaveling van leges en vergunningen. De overheid doet er goed aan om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Een betrokken gemeenschap leidt in de regel tot minderweerstand en fraude. Betrokkenheid begint met kennis: wat zijn de maatstaven, hoe worden gelden besteed, welke maatregelen neemt de overheid om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en welke doelstellingen liggen aan de beslissing ten grondslag? Deel daarom data met de gemeenschap en maak haar zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens.

 

Landelijke uitvoeringsinstanties en de rijksoverheid zullen altijd relatief anoniem blijven voor de lokale gemeenschap. De gemeente kan de brug slaan tussen de persoonlijke noot en innovatieve informatietechnologie. Bij Burgerzaken gebeurt dat al met zaken als digitale geboorte- en overlijdensaangiften, paspoorten aanvragen en dergelijke. De voorgestelde herverdeling van inningstaken is een uitstekend startmoment om dit door te voeren naar het fiscale domein.

Michiel Uijting is directeur van de unit Ruimte en Omgeving van PinkRoccade Local Government.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

iParticipatie is er voor jou

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl