of 65101 LinkedIn

AVG al weer 2 jaar van kracht

Met de inwerking treding van de AVG kregen gemeenten te maken met de verantwoordingsplicht: ze moeten kunnen aantonen dat ze de AVG actief en effectief naleven. Een van de maatregelen was het aanstellen van een Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze heeft onder andere de taak tot het intern toezicht houden op het naleven van de AVG. Het is natuurlijk belangrijk om datalekken of een boete van de toezichthouder te voorkomen met alle negatieve publiciteit die daarbij komt kijken.

Citaat van het NVVB over de BRP en de AVG
Met de invoering van de AVG spelen er ook vragen over hoe om te gaan met de logging van persoonsbevragingen en –verwerkingen.

De NVVB stelde hierover het volgende:

“Veelal maken gemeenten gebruik van een datadistributiesysteem, gegevensmagazijn of zaaksysteem van waaruit de BRP gegevens binnen de organisatie worden verdeeld en/ of gebruikt. Enerzijds hebben we het dan niet meer alleen over de basisregistratie personen, anderzijds vindt dan een binnengemeentelijke levering van gegevens uit de BRP plaats waarvoor de gemeente op grond van de wet BRP een verordening moet hebben vastgesteld. De AVG schrijft voor dat een organisatie ‘in control’ moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat een organisatie zicht heeft op welke gegevens er zijn, op welke plek ze zijn vastgelegd en wat ermee gebeurt. Zodra BRP-gegevens met andere gegevens in een gegevensmagazijn worden opgeslagen, is niet meer de wet BRP, maar de AVG van toepassing. Als hiervoor privacybeleid is vastgesteld, kan de organisatie voldoen aan de AVG-voorschriften om in control te zijn.”

PinkRoccade Informatievoorziening en AVG
In het kader van AVG en ondersteuning van de FG zijn verschillende nieuwe initiatieven gestart:

    • Met de introductie van iLogboek bieden we een centraal component voor ontsluiting van de logging met geïntegreerd verwerkingsregister;
    • met iLogboek wordt de ontsluiting van de logginggegevens in relatie tot het verwerkingsregister vorm gegeven, zoals door de VNG is voorgeschreven;
    • via een standaard interface (API) kunnen alle toepassingen in jouw landschap worden aangesloten op iLogboek, zowel PinkRoccade-toepassingen als die van derden;
    • met het initiatief iKernregistraties zal het gebruik van persoonsgegevens in de gemeentelijke kernregistraties niet alleen kwalitatief verbeteren maar ook meehelpen datalekken te voorkomen.


Zet ook de juiste stappen met een goed Gegevensmanagement om een goede invulling aan die laatste letter uit AVG te geven!

 

Ton Timmermans,

Product Owner Gegevensmanagement

+31 6 4609 1168 / ton.timmermans@pinkroccade.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Common Ground & API's Online event

Als Partner van Betekenis organiseert PinkRoccade Local Government een gratis online event over de adoptie van Common Ground en API's.


Met de tafelgasten bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen over de adoptiesnelheid van Common Ground en de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling via API’s voor de verschillende domeinen.

Klik op de button en schrijf je in.

Afbeelding

Graag tot dan!

PinkRoccade Local Government

Meer nieuws

Ontmoet collega’s en mis niks over jouw applicaties

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers