of 65101 LinkedIn

Jan Willem Boissevain

Jan Willem Boissevain is senior account executive bij softwareleverancier Pegasystems, lid van de commissies digitale overheid en integriteit van brancheorganisatie Nederland ICT en docent leveranciersmanagement en integriteit – blogt sinds 2012 voor iBestuur.


“Vraag aan Google: Wat kost onze overheid? Het teleurstellende antwoord luidt: Falende ICT kost de overheid miljarden. Mijn wedervraag is dan: Wat zou onze overheid kosten zonder ICT? Ik vermoed het vijfvoudige van de huidige overheidskosten. Een digitale overheid vermindert regeldruk en verhoogt kwaliteit en effciency. Laten overheid en ICT-bedrijven elkaar vasthouden om de grote uitdagingen op digitaal gebied aan te gaan.”


  • Lekken dichten bij de GGD

    Reageer

    Het zorgveld is verkokerd, het systeemlandschap verouderd en versnipperd. Dit belemmert de slagvaardigheid die essentieel is in crisistijd.