of 59123 LinkedIn

Wie de schoen past....

 

Staat de burger centraal bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks?

Vorig jaar publiceerde PBLQ een voorstel voor een ICT paragraaf voor een komend regeerakkoord, het deltaplan ICT. Het thema ‘burger centraal’ neemt hierin een belangrijke plaats in. Verhef ‘de burger centraal’ tot leidend principe bij het ontwerpen van systemen en diensten zodat het perspectief van burgers en bedrijven centraal staat en niet de systeemwereld (van de overheid). Zo luidde een van de drie hoofdaanbevelingen van PBLQ aan de nieuwe regering. De vraag is nu: wat zien we hiervan terug bij de formatieonderhandelingen?

Patiënt centraal

Inmiddels zijn de formatieonderhandelingen in volle gang. Onder leiding van Edith Schippers doen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een poging tot een formatieakkoord te komen. Het “[doelgroep]… centraal”-denken heeft bij de verschillende partijen voet aan de grond gekregen. De burger in de rol van patiënt wordt hierbij vaak genoemd. “[E]en zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is”, stelt het CDA. Of GroenLinks: “We gaan weer zorgen voor mensen die het nodig hebben. De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties.”

 

Reiziger centraal

De tijd dat de VVD zich uitsluitend richtte op de automobilist ligt achter ons. In de toekomst staat ook de OV-reiziger centraal als het aan de liberalen ligt. We moeten naar een vraag gestuurd openbaar vervoer. En de overheid “(…) neemt haar verantwoordelijkheid (…). Bij de afweging tussen tegengestelde belangen van overheden en ProRail of NS moet altijd het belang van de reiziger centraal staan.” Met andere woorden: wanneer partijen er niet uit komen komt het belang van de reiziger in beeld? Dit is een beetje de omgekeerde wereld, blijkbaar is het reizigersbelang pas centraal als er tegengestelde belangen zijn. Het doel van ontwerpen vanuit de burger (ic de reiziger) en het centraal stellen van diens belang kan juist belangentegenstellingen voorkomen?

 

              Ontwerp daarom dienstverlening, handhaving en toezicht vanuit het perspectief van de burger!

 

Koe centraal

Ondanks dat de Partij voor de Dieren niet aan de onderhandelingstafel zit staat zelfs ook de koe centraal (bij de VVD). Het is daarbij van belang dat we dieren centraal stellen en niet ouderwetse denkbeelden. Zo moet de leefruimte per koe belangrijker zijn dan het totaal aantal koeien per stal. De leefruimte is immers ook afhankelijk van de omvang van een stal. En dankzij innovaties als de melkrobot kan de koe zelf bepalen wanneer zij gemolken wordt.

 

Gebruiker centraal

Patiënten, reizigers, dieren… Ze staan allen centraal. Maar wie moet ze precies centraal stellen? De zorgaanbieder, of het vervoerbedrijf of de veehouder? En de overheid zelf dan? Naast beleidsmaker en handhaver is de overheid namelijk zelf ook een (digitale) dienstverlener. Een betere wereld begint bij jezelf. Dat geldt ook voor de overheid. Ontwerp daarom dienstverlening, handhaving en toezicht vanuit het perspectief van de burger!

 

Als het aan D66 ligt komt er aandacht voor de ‘digitale grondrechten’ van mensen. Een nieuwe regering zet zich in voor “[H]et vergroten van transparantie bij overheden en bedrijven, het versterken van privacy en keuzevrijheid en het centraal stellen van de burger en haar informatiepositie.” Digitale grondrechten, die wil ik zeker! Maar gaan ze mij ook helpen bij het aanvragen van mijn DigiD, het berekenen en van mijn kinderopvangtoeslag of bij het indienen van een bezwaar tegen een verkeersboete? Ik ben bang van niet. Terwijl het centraal stellen van de burger bij digitale dienstverlening heel eenvoudig kan zijn. De eerste stap is simpel: ga met de burger in gesprek! Weet wie er aan de andere kant van het scherm zit en luister. Ten tweede: accepteer dat er mensen zijn die niet willen of kunnen meekomen in de digitale wereld. Stel ook de niet-digi-vaardige burger centraal!

 

)Deze blog is onderdeel van een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema's uit het Deltaplan ICT)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers