of 59162 LinkedIn

Theo Hooghiemstra

Sinds maart 2016 werk ik weer bij PBLQ. Tegenwoordig als lid van het management en principal op de terreinen Vertrouwen, Privacy & Identity en Gezondheidszorg en Gezondheidsrecht. Tussendoor was ik 3,5 jaar directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Als bestuurskundige en jurist heb ik passie voor en lange en brede ervaring met strategische, juridische en managementvraagstukken. Vooral voor de publieke zaak en op het raakvlak van publiek en privaat. In het bijzonder in de zorg, bij de informatiepositie van mensen en de bescherming van persoonsgegevens. Het is mijn overtuiging dat ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld technologie, zorg en privacy niet alleen overgelaten kunnen worden aan marktpartijen.

 

Ervaring 

Ik heb eerder bij PBLQ gewerkt als MT-Lid, voordat ik benoemd werd tot directeur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daar heb ik onder andere succesvol de samenvoeging geleid van de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling tot de op 1 januari 2015 in werking getreden RVS. Eerder werkte ik bij de vakgroep wijsbegeerte van de Universiteit Twente, het College Bescherming Persoonsgegevens en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg.

 

Opdrachtgevers

Als adviesmanager ben ik bij verantwoordelijk voor de decentrale overheden, zorg en sociaal domein, economie en innovatie. Als adviseur werk ik zelf onder andere voor de Ministeries van VWS en EZ, Nictiz, de Patiëntenfederatie Nederland, Stichting REN, OVAL en PAZIO. Verder geef ik lezingen en colleges en schrijf ik regelmatig publicaties die te vinden zijn op mijn LinkedIn-pagina. Tevens staan daar mijn nevenfuncties, zoals dat ik Lid ben van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het stelsel van elektronische toegangsdiensten (ETD). Sinds de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ben ik bovendien (hoofd)redacteur van het jaarlijkse Handboek Sdu Commentaar Wbp.

 • AVG is uw verantwoordelijkheid!

  Reageer

  Spectaculaire maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zetten de wereld van persoonsgegevens op zijn kop. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die 25 mei 2018 van toepassing wordt – maakt bestuurders in het publieke domein nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor het juist toepassen van wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

 • Patiënt & Big Data: is de patiënt klant of product?

  Reageer

  Nederland loopt voorop in het toepassen van Big Data in de zorg. Een mooi voorbeeld is het initiatief van neuroloog Bas Bloem waarin met en door Parkinsonpatiënten, gedurende twee jaar o.a. hart- en hersenactiviteiten worden bijgehouden om zo meer inzicht te krijgen in welke therapie werkt bij welke Parkinsonpatiënt.

 • Mensenrechten, data en macht

  Reageer

  Overheden zouden encryptie moeten respecteren. Dat stelde Amnesty International 21 maart jl., ten tijde van de rechtszaak FBI-Apple over het verkrijgen van toegang tot de gegevens op een iPhone. Hoewel de rechtszaak tussen de FBI en Apple over het 'unlocken' van de telefoon inmiddels al weer van de baan is, liet het zien dat de scheidslijn tussen privacy en veiligheid dun is. Ik ben het met Amnesty eens dat door encryptie mensen zichzelf kunnen beschermen tegen datadiefstal en spionage door andere landen, organisaties, bedrijven of andere mensen.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers