of 59162 LinkedIn

Ruud Mollema

Kwaliteit van informatievoorziening is de rode draad in mijn werkzame leven. Als principal auditor bij PBLQ ondersteun ik organisaties binnen de overheid bij het vinden van de juiste weg om informatievoorziening als basis voor hun werkprocessen te optimaliseren.

 

Doordat ik alle rollen vervuld heb in mijn loopbaan, kan ik snel schakelen tussen proces en inhoud en van bestuurder tot uitvoerder.

 

Kwaliteit van informatievoorziening is de rode draad in mijn werkzame leven. Als principal auditor bij PBLQ ondersteun ik organisaties binnen de overheid bij het vinden van de juiste weg om informatievoorziening als basis voor hun werkprocessen te optimaliseren. Deze ondersteuning kan een haalbaarheidsonderzoek naar of Quality Assurance op een informatisering project of programma, het leiden van een complex veranderprogramma, het richten van de planning bij grootschalige informatisering vanuit de te behalen benefits, een onderzoek naar het functioneren van een gemeentelijke shared service of een peer review in een gemeente naar de komst van de omgevingswet. In alle gevallen krijgt de opdrachtgever helder zicht op de situatie en advies over de weg die ingeslagen moet worden om zijn doelen te bereiken.

 

Loopbaan

Mijn grote variatie in aanpakken heb ik opgebouwd in mijn loopbaan waarin ik adviesgeven, lijnmanagement, audit en programmamanagement heb afgewisseld. Nadat ik was afgestudeerd als informaticus studeerde ik verder in de accountancy bij EY en later PwC, met een onderbreking waarin ik controlfuncties vervulde bij de NOS. De automatisering prikkelde zodanig dat ik naast accountant (RA) EDP-auditor (RE) werd en hierin een succesvolle praktijk heb opgebouwd. Een ommekeer kwam toen de IB-groep mij uitnodigde directeur te worden voor de nieuwe directie Onderwijsnummer die de informatiestromen tussen scholen en de overheid ging automatiseren. Dit programma en later Inburgering die beide succesvol verlopen zijn, hebben mij lessen in opdrachtgeverschap gegeven en de keuze voor de overheid bevestigd. Na de IB-groep heb ik als programmamanager voor BZK de technische standaarden, koppelvlakken en voorzieningen voor de e-overheid helpen realiseren.PBLQ bood mij de kans om mijn kennis en ervaring met (keten)informatisering in velerlei soorten opdrachten benutten voor opdrachtgevers in onderzoeken, adviesopdrachten en als programmamanager voor de aansluiting van het Handelsregister bij de Belastingdienst, CBS en Justis. Inmiddels richt ik mijn werk zich steeds meer naar gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden en het toepassen van portfolio en benefitmanagement als stuurmiddel voor directies.

Doordat ik alle rollen vervuld heb in mijn loopbaan, kan ik snel schakelen tussen proces en inhoud en van bestuurder tot uitvoerder. Ik ben gekwalificeerd in methoden en best practices als Managing Succesful Programmes (advanced practitioner) en Portfoliomanagement (foundation). ?Binnen PBLQ ben ik verantwoordelijk voor ontwikkel en training in deze methoden. Momenteel ontwikkel ik mij verder op het gebied van benefitmanagement en volwassenheid van informatisering met het IT-Competence Maturity Framework.

 • De inkt is nog niet droog…

  Reageer

  Bij het verschijnen van deze blog zijn de eerste gemeenten al druk bezig met het vormen van colleges en sommige zullen al aan het collegeprogramma schrijven. Wat zou het goed zijn als elk collegeprogramma een apart hoofdstuk heeft over intergemeentelijke samenwerking, oftewel over samenwerken van gemeenten met elkaar.

 • De techniek voorbij: investeren in mensen en regie is ook een keuze

  Reageer

  De laatste jaren is er een golf van vernieuwing in ICT en informatievoorziening over de gemeenten gerold. De basisregistraties, zaakgericht werken, koppelingen met ketenpartners en vernieuwingen in het sociaal domein zijn aansprekende voorbeelden. De impact op de organisatie is groot. De vraag die nu opdoemt is: investeren in ICT-hardware of in mensen?

 • Open deuren.....

  Reageer

  "De cursus heeft een hoog open deuren gehalte", was de mening van een mijn collega's. Het ging om de training Management of Portfolio die PBLQ voor haar eigen adviseurs organiseerde. Hij bleek te bedoelen, dat de processen, rollen en verantwoordelijkheden die de methode beschrijft, eigenlijk heel logisch en eenvoudig in elkaar zitten.

 • Richting maar geen doel

  Reageer

  Na Elias zie en hoor ik dat er op verschillende plaatsen maatregelen worden getroffen. Meestal zijn dat steken die ingaan op controle en beheersing, een natuurlijke reflex? In deze blog wil ik graag de andere kant belichten, die van het ruimte geven aan ontwikkeling, aan de hand van een paar voorbeelden.

 • In complexe onderzoeken moet eenvoudig gerapporteerd worden

  Reageer

  ICT-projecten bij de overheid staan door het parlementair onderzoek van commissie Elias weer in de belangstelling. Deze belangstelling is ook te merken aan de toename van de vraag naar audits en nog meer aan reviews.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers