of 59250 LinkedIn

Richting maar geen doel

Na Elias zie en hoor ik dat er op verschillende plaatsen maatregelen worden getroffen. Meestal zijn dat steken die ingaan op controle en beheersing, een natuurlijke reflex? In deze blog wil ik graag de andere kant belichten, die van het ruimte geven aan ontwikkeling, aan de hand van een paar voorbeelden.

Onderwijsnummer

Begin 2014 is het Onderwijsnummer in het Hoger Onderwijs ingevoerd. Universiteiten, Hogescholen, OCW/DUO en Studielink hebben gezamenlijk het inschrijfproces voor studenten volledig geautomatiseerd. Het is meer service georiënteerd en succesvol met een lichte governance.

 

Dolmatov-incident

Na het Dolmatov-incident heeft de Vreemdelingenketen de hand aan de ploeg geslagen om de enorme formulierenstroom volledig te digitaliseren en ondertussen uit te dunnen. Een traject met transparantie, een goede besturing, weinig controle en inmiddels succesvol. In de Leefomgeving wordt het wetgevings- en digitaliseringsprogramma Omgevingswet nu gevormd. Met grote betrokkenheid van de departementale top en volgens het boekje van programmatisch werken.

 

Succesvolle projecten en programma's

Wat ik wil zeggen met deze voorbeelden, dat er meer dan één weg is naar succesvolle projecten en programma's. Controle is een mogelijkheid, maar het geven van ruimte en vertrouwen in professionaliteit is een andere. Een publieksgericht programma is anders dan de digitalisering van backoffice processen en DUO heeft een andere functie en problematiek dan de vreemdelingenketen.

 

Een landkaart van digitaal Nederland, waarin de verschillende soorten digitalisering in kaart worden gebracht helpt om overzicht te krijgen. Overzicht is volgens mij nodig om inzicht te krijgen dat nodig is om elk project en programma de aanpak te geven die bij haar past. Dat stelt ons in staat om binnen de ingezette ontwikkelrichtingen heldere doelen te stellen en na te streven!

 

Een zorgvuldig gekozen governance passend bij de aard van het programma en haar omgeving is een voorwaarde voor het bereiken van de gestelde doelen, op tijd en met de geplande middelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers