of 59147 LinkedIn

Rianne Bennink

Jonge Informatieprofessional

Ik wil graag een brug slaan tussen beleid en IT, omdat ik ervan overtuigd ben dat we dan daadwerkelijk duurzaam kunnen innoveren. Door zowel te begrijpen wat de beleidsdoelen zijn als de mogelijkheden van IT, zorg je ervoor dat je van data tot bruikbare informatie komt.

 

Boekenwurm met wanderlust

Ik vind het fijn om de diepte in te duiken, en ik kan mezelf helemaal verliezen in een boek of puzzel. Aan de andere kant heb ik ook een sterke drang om erop uit te trekken. Zo vind ik nieuwe omgevingen fascinerend, ik raak hier snel in vertrouwd door mijn nieuwsgierige en open houding. Ik ben ervan overtuigd dat je met een positieve instelling veel kan bereiken, en ik denk in nuances.

 

Maatschappij en omgeving

De gebouwde omgeving zie ik zowel als product en als facilitator van de maatschappij. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de digitale omgeving. De keuzes die we maken over de inrichting hiervan zegt iets over ons en zijn daarmee politiek. Deze inrichting beïnvloed vervolgens ons gedrag.

 

Achtergrond

In 2013 ben ik  afgestudeerd aan de TU Eindhoven op onderzoek naar informatiemanagement van werelderfgoed in de binnenstad van Edinburgh. De afgelopen jaren heb ik veelal bij non-profit organisaties of voor publieke opdrachtgevers ervaring opgedaan in verschillende rollen en landen. Hierbij heb ik verbanden onderzocht tussen theorie, beleid en lokale werkelijkheid; op basis van informatie uit databases, veldonderzoek en workshops met stakeholders. Vanuit mijn interesse voor de rol van informatie in bestuurlijke vraagstukken heb ik de keus gemaakt om bij PBLQ aan de slag te gaan als informatiemanagement trainee.

 

06 21 70 22 89 / Stuur mij een e-mail 

 • De gemeentelijke digitale agenda Omgevingswet-proof

  Reageer

  Wat kun je als gemeente over de Omgevingswet in je digitale agenda opnemen?

  Het jaar 2017 was een spannend jaar voor de Omgevingswet. De invoering van de wet is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021. De Omgevingswet is als gevolg van de kabinetsformatie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu naar het ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties aan het verhuizen, hetgeen leidt tot onzekerheid over de sturing en de beschikbaarheid van budgetten. Tenslotte heeft het rapport van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor gemeenten, en wat kan je als gemeente na de verkiezingen over de Omgevingswet in de digitale agenda van je nieuwe collegeprogramma opnemen?

 • Digitaliseringstoets: een ingewikkelde toets in één oogopslag helder!

  Reageer

  Goede informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van de overheid. De digitale mogelijkheden en ambities zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Tegenwoordig heeft elk beleidsterrein met digitaliseringsvraagstukken te maken. Voor wetgeving en beleid is het de uitdaging om goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten. Regelmatig wordt PBLQ gevraagd om bestaande en nieuwe wetgeving te toetsen op digitalisering, zoals bijvoorbeeld recent in het kader van de Omgevingswet. Digitalisering moet gewaarborgd zijn, maar er moet ook genoeg flexibiliteit zijn om ruimte te bieden aan nog onbekende toekomstige ontwikkelingen.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers