of 59250 LinkedIn

Persoonsgebonden budget (PGB): Review Aanpak jaarovergang 2015-2016

Reageer

Sinds 1 januari 2015 wordt het persoonsgebonden budget (PGB) voor zorgbehoevende burgers verstrekt door gemeenten en zorgkantoren en uitbetaald aan zorgverleners door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De invoering hiervan is bepaald niet vlekkeloos verlopen en er waren veel problemen voor budgethouders die de rekening van hun zorgverleners niet tijdig meer konden betalen.

Oplossen betalingsproblematiek

Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft naar aanleiding hiervan de opdracht gegeven om de betalingsproblematiek van de PGB's zo snel mogelijk op te lossen en om ervoor te zorgen dat de jaarovergang van 2015 naar 2016 voor alle betrokken partijen zo stabiel mogelijk verloopt.

 

Contra-expertise

PBLQ is in de zomer van 2015 benaderd door de ketenregisseur om een expert-oordeel te geven over de vraag of de voorgestelde aanpak leidt tot een stabiele jaarovergang bij de betrokken partijen. Al eerder heeft PBLQ onderzoek gedaan naar de decentralisaties in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld over de transitie van de Jeugdzorg (TSJ).

 

Bevindingen PBLQ

De aanpak jaarovergang 2015-2016 is een procesmatige en inhoudelijke doorbraak naar verbetering. Om de aanpak jaarovergang succesvol uit te kunnen voeren zijn er drie cruciale randvoorwaarden gesteld. Er moet breed draagvlak zijn bij alle partijen voor de aanpak, een eenduidig en strak management op de keten en zicht op de sturing en de risico's. Deze conclusie is gebaseerd op de constatering dat het plan gericht is op het creëren van een op termijn werkende PGB-keten. Dit in plaats van, zoals voorgaande plannen, een poging te doen alle problemen in de keten tegelijk en integraal op te lossen.

 

Publicatie Tweede Kamer

De aanbevelingen zijn door de staatssecretaris met de Tweede Kamer gedeeld, waarbij is toegezegd dat deze ter harte worden genomen.

Het rapport is gepubliceerd op 14 september 2015 en te lezen op de website van de Tweede Kamer.

 

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek of de dienstverlening van PBLQ? Neem dan contact op met Boudien Glashouwer (b.glashouwer@pblq.nl, 06 11 37 12 57)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers